УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 69. Закріплення умінь визначати іменники - назви істот та неістот, їх роль у реченні. Навчальний усний твір. (Вправи 280-283)

Мета. Закріплювати вміння визначати іменники — назви істот та неістот. Визначити їх роль у реченні. Вчити учнів усно складати творчі розповіді за опорними словами (навчальний усний твір).

Обладнання. Орфографічні словники, малюнок грона горобини, зайчика (до вправи 282).

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа 279.

— Прочитайте складене вами речення, у якому слово сонце є головним членом. Доведіть це.

— Прочитайте речення, у якому слово сонце — другорядний член речення. Доведіть.

— Чи можна сказати, що іменник сонце — це назва неістоти? Доведіть.

2. Розповідь правила про іменники — назви істот та іменники — назви неістот з обов’язковим наведенням прикладів.

3. Індивідуальні завдання в робочих зошитах. (Робочий зошит, 3 клас, с. 42.)

1) Від поданих слів утворіть спільнокореневі іменники — назви істот.

Зразок: ліки — лікар.

баян — ____________

скрипка — __________

школа —___________

бригада —__________

ферма — ___________

космос —___________

2) Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення. Підкресліть іменники назви істот.

✵ В’ється, поле, через, стежка, вузька.

✵ Дніпром, над, білі, кружляють, чайки.III. Повідомлення теми і завдань уроку.

1. Гра «Відгадай і доведи».

— Відгадайте загадки і доведіть, що відгадки це іменники — назви істот чи неістот.

✵ У зеленому лісочку,

під мережаним листочком,

червоніє невеличка

спіла ягідка ... .

✵ Хто це сплів ажурні сіті

на густих зелених вітах?

Кажуть, майстер той без рук —

звичайнісінький ... .

✵ Моє тіло — під землею,

кучерики — понад нею.

Любить мене кожна юшка.

Називаюсь я ... .

✵ Крила маю, а не птах,

розважаюсь у квітках.

А за мій мажорний звук

називають мене ....

Відгадки: суничка, павук, петрушка, жук.

— Які слова-відгадки с назвами істот, а які назвами неістот? Доведіть.

— Які ще загадки про рослини і тварин ви знаєте?

Висновок — вправа «Продовження речення ...».

— Отже, сьогодні ми продовжуємо вивчати частину мови ... (іменник).

— Іменники відповідають на питання ... (хто? що?).

— Назви істот відповідають ... (на питання хто?).

— Назви неістот відповідають ... (на питання що?).

Фізкультхвилинка.

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Робота в групах з орфографічними словниками (за вправою 280).

Випишіть з орфографічного словника по п’ять іменників, які відповідають на питання хто? і що?

Розкажіть перед класом, що означають виписані слова (тобто, які з них назви істот, а які — назви неістот).

— З двома іменниками (назвами істот і неістот) складіть речення. Визначте, якими членами є вжиті в реченні іменники. Обґрунтуйте свою думку.

2. Списування із завданням (за вправою 281).

а) Перечитування тексту і з’ясування значень невідомих слів.

б) Самостійне списування тексту.

в) Бесіда із завданнями.

— Про що говориться в першому реченні? (Про дерева взимку.)

— Про що йдеться в наступних реченнях? (Про дуби, берізку, ялину.)

— Підкресліть іменники, які допомагають пов’язати ці речення між собою. (Дерева, дуб, береза, ялина.)

— Яке з підкреслених слів є загальною назвою групи предметів? (Дерева.)

Каліграфічна хвилинка.

Оро об гро ало м’я ищ ам

— Продовжіть каліграфічну хвилинку. Спишіть слова з таблички «Правильно вимовляй і пиши», с. 120.

— У яких із записаних слів траплялись буквосполучення каліграфічної хвилинки?

— Чи є невідомі слова в таблиці, яку ви списали?

3. Колективне виконання (вправа 282).

— Прочитайте казку. Іменники, подані в дужках, поставте у правильній формі, як того вимагає зміст.

— Чи траплялися у казці слова каліграфічної хвилинки? Які саме?

— Скільки абзаців є у тексті?

— У другому абзаці назвіть всі члени речення, скажіть, якими частинами мови вони виражені. (Діти послідовно коментують всі речення.)

4. Хвилинка фантазії (на продовження вправи 282 і як підготовка до виконання домашнього завдання).

— Яку назву дали б цій казці ви?

— Уявіть, то ви отримали чудовий дар: все, що ви намалюєте, — оживає! Кого, або шо ви намалювали б із цієї казки? Чому?

— Що відчували ягоди, коли, зірвані вітром, впали на сніг?

V. Осмислення, узагальнення і оптимізація знань.

1. Робота з картками на 2 варіанти (за посібником: Шост Н. Б. Українська мова: іменник: зошит-тренажер: 3 кл. / Н. Б. Шост. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 28 с. — (Хочу вчитися краще).

1) Прочитайте слова. «Засвітіть» зірочки під іменниками — назвами істот.

Зразок: учень.

Калина, дитина, кінь, осінь, хмаринка, лоша. теля, вогник, ромашка, горобець, радість, дощ, маляр, сонце, ластівка.

2) Прочитайте. Випишіть з вірша виділені іменники за групами: назви істот, назви неістот.

Вишенька

Посадив п’ять вишень тато,

а одненьку я.

Поливаю, зеленіє

вишенька моя.

Будуть птиці прилітати

у вишневий сад.

Заспівають, защебечуть —

буде двір наш рад.

Будуть в цвіті білі ночі,

будуть бджоли вдень.

Буду з хлопцями співати

молодих пісень.

Ми змайструєм гарну лавку

в нашому садку.

Буде наш дідусь сидіти

тут у холодку.

Скоро дерево зародить

ягоди смачні.

Буде рідним і сусідам,

буде і мені.

Гість прийде до нас і скаже: —

— Гарно ти зробив,

що ці вишні кучеряві

з татком посадив.

С. Пушик

Назви істот: _____________________________________


Назви неістот: ___________________________________


2. «Працюю для душі» (робота з орфографічним словником).

— Випишіть з орфографічного словника по три іменники — назви істот і неістот, які викликають у вас здивування. Обґрунтуйте свій вибір.

3. Складіть усний твір з використанням записаних іменників. Дайте йому назву.

VI. Підсумок уроку.

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

Вправа 283.

УРОК 70. РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити