УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 71. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках. (Вправи 284-293)

Мета. Ознайомити учнів з поняттями «власні іменники», «загальні іменники». Спонукати учнів вживати у мовленні нові мовознавчі терміни. Закріплювати навички написання власних іменників. Виховувати патріотичні почуття.

Обладнання. Портрет Т.Г. Шевченка, малюнок Тарасової гори в Каневі, таблиця «Власні та загальні іменники», додаток № 8 (вірш І. Малковича «Хатка, яку збудував собі Джек»).

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 283).

1. Конкурс на найцікавішу казку.

— Увага! Оголошується конкурс на найцікавішу казку. Хто бажає взяти участь у конкурсі?

Вчитель роздає учасникам конкурсу картки з порядковими номерами (залежно від кількості бажаючих).

Учні зачитують свої казки, а слухачі висловлюють ставлення до почутого.

2. Хвилинка поезії. Вибірковий диктант.

Виписати іменники у дві колонки:

Істоти Неістоти

(Вчитель читає першу строфу вірша «Хатка, яку збудував собі Джек» (додаток 8), попередивши, що вибірковий диктант потрібно затісувати з нової (другої) строфи, оскільки 1-у строфу опрацьовували па попередньому уроці.)

А це ось комора.

В коморі пшениця,

яку викрадає хитрюща синиця,

і вже не печеться смачна паляниця

у хатці, яку збудував собі Джек.

Це кіт. Він сміливо виходить з воріт,

бо дуже він хоче зловити синицю,

яка викрадає з комори пшеницю,

з якої так смачно пекти паляницю

у хатці, яку збудував собі Джек.

— Прочитайте окремо іменники — назви істот та іменники — назви неістот. Доведіть правильність свого вибору.

III. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Вступна коротка бесіда про велич поета-генія Тараса Григоровича Шевченка.

2. Коментоване списування (за вправою 284).

— Прочитайте текст і з’ясуйте значення невідомих слів.

— Самостійно спишіть текст вправи.

— Підкресліть слова, які навіть у середині речення записані з великої букви.

— Яка це частина мови? (Іменник.)

— Іменників, які завжди пишуться з великої букви, в українській мові дуже багато. Це власні іменники.

— Прочитайте правило (с. 120).

3. Вивчення правила про власні іменники та загальні (с. 120, 121).

4. Робота з таблицею «Власні та загальні іменники».

5. Колективне виконання вправи 285 на закріплення знань про власні та загальні назви.

Висновок. Власні іменники пишуться з великої букви, а загальні іменники з маленької.

Фізкультхвилинка.

6. Гра «Хто більше знає?»

— До поданих загальних назв дібрати іменники власні назви.

✵ Місто —

✵ Річка —

✵ Письменник —

✵ Країна —

✵ Журнал —

Каліграфічна хвилинка.

У уз зв в і віз узвіз

7. Пізнавальна рубрика «Слово про слово» (с. 121).

Узвіз — дорога або вулиця зі спуском униз.

8. Вибіркове списування (за вправою 286).

— Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів.

— Визначте його тему і головну думку.

— Зверніть увагу на власні назви, вжиті у тексті. Випишіть їх. Поставте до кожного з них питання.

IV. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 43.)

1) До кожної групи іменників допишіть загальну назву.

Дніпро, Дністер, Прип’ять — ____________________

Харків, Одеса, Львів —________________________

Альпи, Карпати, Медобори — ___________________

Польша, Україна, Росія —______________________

Колодіївка, Адамівка, Підгороднє —_____________

2) До поданих загальних іменників допишіть власні.

дівчинка —_______________________

хлопчик — _______________________

кіт —____________________________

собака —________________________

папуга —________________________

корова — ________________________

2. Хитра картка-вправа.

Прочитайте речення. Випишіть однозвучні слова у дві колонки. Поясніть їх правопис.

1) Летить у небі орел. 2) Віктор Орел виборов золоту медаль на спортивних змаганнях з легкої атлетики. 3) Ми прибули до Орла — обласного центру Росії. 4) Ромашка — лікарська рослина. 5) Діти назвали теля Ромашкою. 6) Під моїм вікном ластівка звила гніздечко. 7) Влітку ми відпочивали у таборі «Ластівка».

Власні іменники

Загальні іменники3. Заочне турне по світу (на матеріалі вправи 288 і з допомогою політичної карти світу).

4. Індивідуальне завдання дія учнів, які самостійно швидко працюють (вправа 289).

(Завдання вправи: записати назви представників національностей, які проживають в Україні.)

5. Вибіркове списування (за вправою 290).

а) Рубрика «Слово про слово».

Баркарола (від barkaчовен) — пісня, п’єса для музичного інструмента з ліричною мелодією і розміреним супроводом, що нагадує плескіт хвиль.

Імпровізувати — робити щось без попередньої підготовки.

б) Читання тексту вправи вголос сильнішими учнями.

в) Пояснення написання слів з великої букви (власні іменники та слова, які починають речення).

г) Самостійна робота (І. Ви писати з тексту вправи українські імена та прізвища — перша група. 2. Списати перший абзац тексту — друга група.)

6. Тренувальне списування із завданням (за вправою 291).

— Спишіть. Підкресліть іменники, шо є власними назвами.

7. «Подумай і спиши!» (за вправою 292).

— Спишіть, вставляючи з довідки замість крапок загальні іменники.

8. Хвилинка спілкування про зайнятість після уроків і дозвілля учня (с. 123).

— Складіть усний твір про ваше дозвілля. Доберіть назву.

V. Підсумок уроку.

Гра-конкурс «Пригадай іменник».

Хто добре засвоїв знання про іменники — назви істот та неістот, про власні та загальні іменники, хто уважно вислухає умови гри-конкурсу, зможе перемогти.

Опис гри-конкурсу.

Ведучий (вчитель) пропонує написати у дві окремі колонки щонайбільше іменників (назв істот і неістот) на одну букву. Виграє той учень (група, ряд), який протягом визначеного часу (3-5 хв) записав найбільшу кількість таких слів, правильно згрупувавши їх.

Наприклад, слова на букву д (назви неістот — дерево, дім, дуб, дах, дим, дрова, діжа, дріт; назви істот — дядько, Дмитро, Даринка, дід, дельфін, дракон, дивак, Дем’ян, Денис, донька).

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 120-121 — правила, вир. 293.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити