УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 72. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи на творення іменників від прикметників. Навчальний усний твір. (Вправи 294-297)

Мета. Вчити дітей характеризувати іменник як частину мови. Розширювати знання учнів про іменник як частину мови. Вправляти учнів у творенні іменників від прикметників і розрізненні цих частин мови. Розвивати аналітико-синтетичні вміння учнів, вміння усно складати твори.

Обладнання. Таблиця «Почуття», географічна карта України.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання (вправа 293).

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Яка спільна орфограма у всіх власних іменниках? (Велика буква на початку слова.)

— Наведіть приклад власного іменника і доберіть до нього загальний іменник.

Наприклад: Івась — ім’я, Говерла — гора. Азовське — море і т. д.

2. Гра «Цікавий ланцюжок».

Продовжити ланцюжок іменників — власних назв, щоб кожен кінцевий звук попереднього слова був першим звуком наступного слова.

Київ — Василь — Львів — Варшава — Амазонка — Антон — Ніл — Лідія — Ялта — ...

3. Вибірковий диктант.

— З поезії-казочки «Хатка, яку збудував собі Джек» (додаток 8) виписати іменники, що означають загальні назви.

А це — подивіться це пес без хвоста,

який каже «гав!» на сміливця-кота,

який доганяє синицю,

яка викрадає пшеницю,

з якої так смачно пекти паляницю

у хатці, яку збудував собі Джек.

— До яких із виписаних іменників можна дібрати власні назви? (До іменників пес і кіт.)

— Як пишуться власні та загальні назви? (Власні — з великої букви, загальні — з малої букви.)

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Каліграфічна хвилинка.

а) Запис слів і словосполучень.

Події, явища природи, почуття.

— Поставте питання до підкреслених слів. (Що?)

— Яка це частина мови? (Іменник.)

— Власний чи загальний? Доведіть.

б) Складання речення з одним із записаних іменників.

Висновок. В українській мові є загальні іменники, які називають конкретні предмети (стіл, дерево, хлопчик, риба і т. д.), а також іменники, які теж є загальними, але їх не можна сприйняти органами чуттів.

2. Вибіркове списування (за вправою 294) з використанням таблиці «Почуття» (додаток 2).

— Розподіліть подані іменники за групами і запишіть.

(Події: мітинг, демонстрація, з'їзд, перемога.

Явища природи: гроза, сніг, грім, блискавка, метелиця, ожеледь.

Почуття: радість, сум, гордість, хвилювання.)

3. Збагачуємо словниковий запас.

— Прочитайте слова в рамочці (метелиця, завірюха, віхола) і доберіть всі можливі синоніми (хуга, заметіль, хурделиця, хуртовина, завія, ...).

— З одним із цих слів складіть два речення (розповідне і питальне).

Фізкультхвилинка.

4. Коментоване письмо (за вправою 295).

а) Зачитування речень вправи «ланцюжком.

б) Визначення частин мови, до яких належать виділені слова.

— Які з цих слів є спорідненими? Чому?

в) Запис речень з послідовним коментарем усіх орфограм.

— Усно скажіть, якими членами речення є згадані іменники і прикметники.

5. Творча вправа (за матеріалами і завданнями вправи 296).

а) Дібрати і записати спільнокореневі слова за зразком.

б) У дібраних іменниках другого стовпчика позначити суфікс і корінь (4 іменники на вибір).

в) Відшукати серед утворених іменників ті. що означають почуття.

— Назвіть почуття, від яких людині радісно, легко і спокійно. Можна скористатися таблицею «Почуття» (додаток 2).

6. У майстерні творця. (Вчимося складати твори.)

— Прочитайте назви майбутнього твору.

(За добро тебе нахвалять, а за зло осудять.)

— Висловіть власні думки, про шо були б ваші твори на таку тему. (Відповіді учнів.)

— За такі розкішні думки майбутніх письменників винагорода (хвилинка — веселинка).

7. Хвилинка-веселинка.

— Діти, мені до рук потрапили цікаві смішинки. Послухайте та визначте антоніми у цих жартах. (Підготовка до домашнього завдання.)

А тому

Учитель. Чому Робін Гуд грабував тільки багатих?

Учень. Тому що в бідних нічого не було.

Ким бути

— Ким би ти хотів стати, коли виростеш?

— Учителем і малярем.

— Чому?

— Бо учитель має канікули влітку, а маляр взимку.

— Хто може назвати власні і загальні іменники, які почули у жартах? Доведіть.

V. Повідомлений домашнього завдання з попереднім інструктажем.

Вправа 297.

VI. Підсумок уроку.

— Відгадайте загадки. Визначте, якою частиною мови є відгадка. Доведіть.

✵ Пада, сонцю не рад, криги й дощика брат. (Град.)

✵ Сиві воли усе поле затягли. (Туман.)

✵ Який то хлопець походжає і без віника замітає? (Вітер.)

✵ Зроду рук своїх не має, а узори вишиває. (Мороз.)

— Яким одним словом можна назвати (об’єднати) слова-відгадки?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити