УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 74. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Перевірна робота. Усний твір. (Вправи 304-307)

Мета. Ознайомити учнів з новими поняттями: «рід іменників», «чоловічий рід», «жіночий рід», «середній рід». Вчити учнів усвідомлено розрізняти рід іменників. Вдосконалювати навички роботи з орфографічним словником. Перевірити вміння складати короткий усний твір.

Обладнання. Орфографічні словники, сигнальні картки, таблиця «Почуття», сигнальні картки (Ч), (Ж), (С).

Хід уроку

І. Організація класу.

Увага! Перевірну роботу (усний твір) вчитель проводить впродовж уроку (на етапі, який спланував для перевірної роботи).

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 303).

— Прочитайте речення, яке відповідає такій схемі:

Чорніють здалеку високі лози.

— Усно встановіть зв’язок слів між членами нього речення.

2. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

1) Вибірковий диктант.

— Випишіть в колонку іменники (з вірша «Хатка, яку збудував собі Джек», додаток 8).

А це ось бабуся старенька, горбата,

яку дуже любить корова рогата,

яка щойно хвицькула пса без хвоста,

який каже «гав!» на сміливця-кота,

який доганяє синицю,

яка викрадає пшеницю,

з якої так смачно пекти паляницю

у хатці, яку збудував собі Джек.

— Навпроти кожного іменника запишіть, яким словом можна його замінити (він, вона, воно).

Запис у зошиті має виглядати так:

бабуся — вона

корова — вона

пес — він

хвіст — він

сміливець — він

кіт — він

синиця — вона

пшениця — вона

паляниця — вона

хатка — вона

Джек — він

— Уявіть собі, що все. про що згадано у казочці про Джека, — ваше.

— Які слова ви б дописали у вибірковому диктанті?

Наприклад:

бабуся — вона, моя;

корова — вона, моя і т.д.

III. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Коментоване списування (за вправою 304).

— Спишіть, встановлюючи замість крапок слова:

мій, моя, моє, він, вони, воно.

Наприклад:

Мій брат грає на скрипці, він працює в театрі.

2. Розгляд таблиці. Висновок.

брат сестра пальто

мій, він моя, вона моє, воно

чоловічий рід жіночий рід середній рід

3. Збагачуємо словниковий запас (табл., с. 127).

шкарпéтки íграшка

полічúти хустúна

лялька олівéць

а) Вправляння у читанні слів таблички.

б) Словникова робота.

в) Вибіркове читання.

— Прочитайте іменники жіночого (чоловічого) роду, середнього роду.

— Прочитайте назви істот (неістот).

— Доберіть із таблички іменники, що відповідають звуковим моделям.

— (лялька)

— (олівець)

— Складіть речення з іменником чоловічого роду, записаним в даній табличні (олівець).

4. Робота над правилом про іменники чоловічого, жіночого і середнього роду з обов'язковим наведенням прикладів самими учнями.

5. Працюймо разом! (вправа 305).

(Звернути увагу на іменники середнього роду.)

— Прочитайте слова першого і другого рядків.

— Кого так називають — осіб чоловічої чи жіночої статі?

— Назвіть ще подібні приклади.

— А кого називають: дівчатко, хлопчатко, дитятко, маля? (Дітей.)

— Яка це частина мови?

— Визначте рід цих іменників. Обґрунтуйте свою думку.

6. Проблемне питання (завдання підвищеної складності).

— За родами визначають назви істот чи неістот? (Як істотам, так і неістотам властива категорія роду!)

— Чи можна визначити рід власних іменників?

(Так. Одеса — ж. р. (вона), Київ — ч. рід (він).

7. Каліграфічна хвилинка.

а) Запис слів електричка, радіо.

б) Визначення роду записаних іменників з допомогою орфографічною словника. Звернути увагу на закінчення іменників.

в) Добір іменників жіночого роду, які починаються буквою «ер». (Редиска, радість, родина, рідина, рама, Рая і т. д.)

— Підкресліть іменники назви істот.

8. Вибіркове списування (за вправою 306).

— Випишіть іменники у три стовпчики, розділивши їх за родами.

Перший ряд виписує іменники чоловічого роду.

Другій ряд виписує іменники жіночого роду.

Третій ряд виписує іменники середнього роду.

— Доведіть, що виписані іменники належать до вказаного роду. (Для підтвердження роду іменників замінити їх словами мій, він, моя, вона, моє, воно.)

9. Треба знати.

В українській мові

В російській мові

Чоловічий рід

Жіночий рід

біль

боль

кір

корь

степ

степь

Сибір

Сибирь

IV. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 128 — правило, вправа 307.

V. Підсумок уроку.

Гра «Визнач річ іменників» (з використанням сигнальних карток (Ч), (Ж), (С).

Вчитель зачитує іменники, а учні сигналізують, якого роду цей іменник. Неправильні сигнали виправляють сильніші учні з допомогою вчителя.

Слова для гри.

Олень. Роман, учень, Галя, робітниця, теля, молоко, дошка, квітникарка, диктант, кінь, гусак, дерево, житло, межа, дощ, сестра, радість, сум, серце, книжка, вівця, сонце.

УРОК 75. РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити