УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 76. Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників. (Вправи 308-312)

Мета. Формувати в учнів уміння визначати рід іменників. Вчити розпізнавати рід іменників за родовими закінченнями. Розвивати навички визначення роду іменників за родовими закінченнями.

Обладнання. Таблиця із записаними прислів’ями, малюнки ребусів, додаток 8.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 307).

— Зачитайте окремо іменники чоловічого, жіночого і середнього роду. Доведіть правильність свого вибору.

2. Каліграфічна хвилинка.

— Запишіть скорочено слова, розподіливши їх на три частини так, щоб під ними можна було записати три колонки слів.

Ч.р. Ж.р. С.р.

— Усно доберіть іменники чоловічого роду без закінчень, жіночого роду із закінченням -а.

— Яке ще закінчення мають іменники жіночого роду? (-я).

III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

1. Вибірковий диктант (продовження вірша «Хатка, яку збудував собі Джек», додаток 8).

— Запишіть у три колонки іменники чоловічого, жіночого і середнього роду в початковій формі. Визначте їх закінчення.

Один учень записує вибірковий диктант на закритій дошці, а всі інші самостійно в зошитах. Після закінчення диктанту пропонується самоперевірка (діти звіряють свої записи із записами на дошці).

А це ось бабуся старенька, горбата,

яку дуже любить корова рогата,

яка шойно хвицьнула пса без хвоста,

який каже «гав!» на сміливця-кота,

який доганяє синицю,

яка викрадає пшеницю,

з якої так смачно пекти паляницю

у хатці, яку збудував собі Джек.

2. Визначення закінчень і спостереження за родовими закінченнями іменників чоловічого і жіночого роду.

3. Вибіркове списування (таблиця із приспів 'ями або попередньо записані прислів’я на дошці).

— Випишіть 3-4 іменники середнього роду і визначте їх закінчення.

✵ Посалив дерево, викопав криницю, виростив сина — недаром життя прожив.

✵ Зруйнував гніздо пташине — не буде в тебе ні дітей, ні родини.

✵ Літо дає коріння, а зима — насіння.

✵ Золото добувають із землі, а знання — із книг.

✵ Прислів’я з пташиний дзьоб, а мудрості в ньому — ціле озеро.

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Розвиток умінь і навичок учнів (за вправою 308).

Розподіліть подані іменники за родами, запишіть. Визначте закінчення іменників.

Запис у зошиті:

Ч.р.

Ж.р.

С.р.

кін[ ]

школ[а]

вікн[о]

грім[ ]

бабус[я]

літ[о]

дядьк[о]

бджол[а]

сонц[е]


пшениц[я]


— У яких іменниках закінчення відсутнє?

(Висновки затісуємо у схему на дошці:

ч.р. -о, без закінчення

ж.р. -а, -я

с.р. -о, -е, -я.)

— Чи є у вправі 308 іменники з усіма зазначеними закінченнями? (Нема іменників середнього роду на -я.)

— Доберіть потрібний іменник середнього роду із закінченням -я. (Дитя, маля, немовля, теля, гілля і т.д.)

Висновок. Розпізнавати рід іменників можна ще й за родовими закінченнями.

2. Усне виконання (вправа 309).

— Серед виділених іменників відшукати:

1 ряд — іменники ч.р. і визначити їх закінчення;

2 ряд — іменники ж.р. і визначити їх закінчення;

3 ряд — іменники с.р. і визначити їх закінчення.

— Чи підтверджується висновок про родові закінчення іменників?

3. Творча вправа (310).

— Доберіть до поданих спільнокореневі іменники різних родів за зразком.

Лев — левиця — левеня.

Тигр — тигриця — тигреня.

Ведмідь — ведмедиця — ведмежа.

Їжак — їжачиха — їжаченя.

Вовк — вовчиця — вовченя.

4. Збагачуємо словниковий запас (за вправою 311).

— Прочитайте прислів’я. Про що в них ідеться?

— Спишіть ці прислів’я. Підкресліть іменники, визначте їх рід. Зверніть увагу на родові закінчення іменників. Перевірте себе, чи правильно визначили рід іменників.

V. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 47-48.)

1) Випишіть іменники, розподіливши їх за родами. Позначте закінчення.

Весна, козеня, сонце, дощик, струмок, ластівка, теля, вікно, їжак, природа, хлоп'ятко, фіалка, джміль, дівчинка.

Чол. рід:______________________________________


Жін. рід. _______________________________________


Середн. рід: ____________________________________


2) Прочитайте. Підкресліть іменники. Визначте їх рід.

Зразок:

✵ Яке коріння, таке й насіння.

✵ Кожна жаба своє болото хвалить.

✵ Тепле слово і в мороз зігріває.

✵ Літо дбайливе — зима щаслива.

3) До поданих іменників жіночого роду доберіть і запишіть іменники чоловічого роду за зразком. Визначте корінь.

Зразок:

співачка —__________________

письменниця —______________

танцівниця —________________

спортсменка —_______________

працівниця —________________

4) Доберіть до кожної групи по п’ять іменників. Визначте їх рід.

Тварини: кабан (ч.р.),_________________________


Рослини: калина (ж.р.). ________________________


V. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

Вправи 312, с. 130 — запитання і завдання для повторення.

VI. Підсумок уроку.

— Якого роду бувають іменники?

— Які слова допомагають визначити рід іменників?

— Які закінчення найчастіше бувають в іменниках жіночого роду? А середнього?

— Розгадайте ребуси. Визначте рід іменників, назвіть їх закінчення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити