УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 77. Змінювання іменників за числами (однина і множина). Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або в множині. (Вправи 313-321)

Мета. Вчити учнів розуміти і використовувати в мовленні поняття «число іменників», «однина», «множина». Вправляти у змінюванні іменників за числами. Розвивати вміння аналізувати та узагальнювати мовні явища. Виховувати інтерес до вивчення української мови.

Обладнання. Орфографічні словники, малюнки ребусів.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1. Індивідуальні картки (диференційовано).

✵ Визначте рід іменників.

Картка 1

іграшка

слоненя

ведмідь

хлоп’я

орлятко

олівець

яблуня

день

котик

лисиця


Картка 2

село

зошит

радіо

метелик

малюнок

хустина

книжка

блюдечко

крісло

літак


Картка 3

До іменників чоловічого роду доберіть споріднені з ними іменники жіночого роду.

учень —___________________________________

учитель — _________________________________

художник —________________________________

письменник —______________________________

льотчик — _________________________________

тракторист —_______________________________

Картка 4

До іменників середнього роду доберіть спільнокореневі іменники жіночого або чоловічого роду.

дитя — ___________________________________

совеня — __________________________________

гороб'я —__________________________________

гуся —____________________________________

індича — __________________________________

Картка 5

Прочитайте іменники, звертаючи увагу на наголоси. Підкресліть» іменники, вжиті в однині. Позначте у них корені.

Сестрá, сестрú, сéстри; кнúжки, книжкú; рíчки, річкú; гíлки, гілкú; мóря, моря, стінú, стíни; рýки, рукú; нóги, ногú; кринúці, криницí.

2. Вправа 312.

— Прочитайте іменники чоловічого, жіночого і середнього роду, виписані із орфографічного словника.

— Прочитайте найцікавіше речення, яке ви склали з виписаними іменниками.

3. Фронтальне опитування.

— На які питання відповідають іменники, що є назвами істот? А неістот? Наведіть приклади власних і загальних іменників. З якої букви вони пишуться?

— Якого роду бувають іменники?

— Які слова допомагають визначити рід іменників?

— Які закінчення найчастіше бувають в іменниках жіночого роду? А середнього і чоловічого роду?

III. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Коментоване виконання вправи 313 (коментує сильний учень).

ручки зошити

портфель олівці

пенал щоденники

лінійка книжки

— Якою назвою можна об’єднати усі ці предмети? (Навчальне приладдя.)

2. Каліграфічна хвилинка.

а) Запис у зошиті слів: один, однина, багато, множина.

б) Усне складання речень з кожним із записаних слів.

в) Розв’язування проблемної ситуації, яка може виникнути під час складання речень зі словами «однина», «множина», за допомогою правила про число іменників (с. 27). Вивчення правила.

3. Вибірковий диктант.

(Продовження вірша «Хатка, яку збудував собі Джек», додаток 8.)

— Випишіть в одну колонку всі іменники так, щоб вони відповідали на питання хто? що?

А це що за сплюх? Це, звичайно ж, пастух,

якого картає бабуся горбата,

яку дуже любить корова рогата,

яка щойно хвицьнула пса без хвоста,

який каже «гав!» на сміливця-кота,

який доганяє синицю,

яка викрадає пшеницю,

з якої так смачно пекти паляницю

у хатці, яку збудував собі Джек.

— Скільки предметів означають іменники, які ви виписали в колонку? (Один.)

— Отже, ці іменники вжиті в однині.

— А тепер поставте ці іменники у множині і запишіть в другу колонку.

4. Закріплення правила про число іменників (с. 131).

5. Вибіркове списування із творчим завданням (за вправою 314).

— Випишіть у стовпчик 3-4 іменники (на вибір), що означають багато предметів, а через риску запишіть назву одного предмета.

6. Коментоване письмо (за вправою 315).

— Змінити іменники за зразком («однина множина» і навпаки).

— Визначити орфограми (ненаголошені [е], [и] в корені слова).

— Зверніть увагу на закінчення іменників у множині.

7. Хвилинка спілкування (робота в парах).

— Складіть діалог розмови з однокласником (однокласницею) про його (її) вихідний день.

— Намагайтесь вживати красиві, вишукані слова, щоб наступний вихідний ваш однокласник захотів провести з вами.

8. Збагачуємо словниковий запас (табл. «Правильно вимовляй і пиши», с. 132).

а) Перечитування слів учителем і учнями.

— Прочитайте слова (с. 132, таблички). З’ясуйте значення невідомих слів.

б) Вибіркове читання:

✵ прочитати іменники чоловічого роду, жіночого роду, середнього роду;

✵ іменники із закінченням -а. -я, визначити їх рід;

✵ іменники, які закінчуються на твердий приголосний (на м'який приголосний).

Фізкультхвилинка.

IV. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Диференційована самостійна робота (за вправами 316, 317).

а) Вправа 316.

— Визначте рід іменників, поданих у рубриці «До твого словничка».

— Поставте у множині іменники чоловічого роду, запишіть їх.

б) Вправа 317.

— Прочитайте текст, доберіть заголовок.

— Додайте пропущені закінчення іменників. Назвіть їх число.

— Спишіть текст, вставляючи пропущені закінчення.

2. Усне виконання (вправи 318).

а) Спостереження за зміною числа іменників від зміни наголосу в слові.

б) Спостереження за вимовою дзвінких приголосних звуків у кінці складу.

в) Визначення числа іменників, закінчення іменників у множині.

3. Увага! Треба знати. (За вправою 319.)

— Визначте число поданих іменників.

двері

дітвора

сапи

молодь

ножиці

птаство

граблі

гілля

вила

збіжжя

окуляри

дитинство

— Чи можна вжити слова першого стовпчика в однині?

— Чи можна вжити слова другого стовпчика в множині?

4. Попрацюймо разом! (За вправою 320.)

— Випишіть іменники у два стовпчики, розподіливши їх за числами.

Однина

Множина

дитинство

окуляри

бадилля

штани

городина

щипці

борошно

ворота

гілля

іменини

листя


птаство


5. Робота в зошиті (с. 48-49).

6. Розгадування загадок і ребусів.

✵ Загадки.

У зимову веселу пору —

ми кращі друзі дітвори,

вивозять діти нас нагору,

а ми веземо їх з гори. (Сани)

Хто входить і виходить,

той перший нам руку подає.

Ми стоїмо завжди при вході,

нас у хаті кілька є. (Двері)

— Визначте число іменників-відгадок.

✵ Ребуси.

— Визначте число іменників-відгадок.

Висновок. В українській мові є іменники, які вживаються тільки в однині, або тільки в множині.

М'ясо, молоко, масло, олія, сало, борошно, золото, сіль, молодь, дітвора, читання, малювання, ходьба, доброта, сміливість, ніжність, хоробрість, радість, любов — в однині.

Сани, двері, ножиці, граблі, гроші, макарони, канікули, іменини, жнива, ворота, дрова — у множині.

V. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 131 — правило, вправа 321.

VI. Підсумок уроку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити