УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 80. Аналіз перевірної роботи. Прийменники і закінчення як засоби зв’язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні. Аналіз іменника як частини мови. (Вправи 326-330)

Мета. Виконати роботу над помилками перевірної роботи (диктанту). Узагальнити знання учнів про роль іменника в реченні. Допомогти учням зрозуміти взаємозалежність між прийменником і закінченням як засіб вираження зв’язку між словами речення. Закріплювати вміння учнів встановлювати зв’язок між словами в реченні за допомогою прийменників і закінчень. Розвивати вміння аналізувати і робити висновки. Виховувати інтерес до вивчення української мови засобами поезії і гри.

Обладнання. Таблиця відмінювання іменників, схема аналізу іменника як частини мови (додаток 5), алгоритм роботи над реченням (додатки 8, 9).

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз перевірної роботи (диктанту).

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вправа «Мікрофон».

— З чого складається наше мовлення? (Із речень.)

— Що виражає речення? (Закінчену думку.)

— З чого складається речення? (Зі слів.)

— Скільки слів може бути в реченні? (Одне, два. кілька.)

— Як поділяються всі слова в українській мові? (На частини мови.)

— Скільки частин мови є в українській мові? (10.)

— Яку частину мови ви зараз вивчаєте? (Іменник.)

— На які питання відповідають іменники? (Хто? Що?)

— Як змінюються іменники? (За числами, родами, відмінками.)

— Назвіть відмінки і питання до них. (Можна скористатися таблицею.)

2. Цікава вправа. (З використанням вірша «Мокра ворона». Переспівав з англійської мови Микола Петренко.)

З англійського фольклору

МОКРА ВОРОНА

Раз іду я — бачу міст,

під мостом ворона мокне.

Взяв ворону я за хвіст,

витягнув її на міст —

хай ворона сохне.

Йду я далі — бачу міст,

на мосту ворона сохне.

Взяв ворону я за хвіст,

затягнув її під міст —

хай ворона мокне.

Йду я далі — бачу міст,

під мостом ворона мокне...

(І так далі, доки не обридне...)

а) Завдання для слухання.

— Я читатиму вірш «Мокра ворона». Уважно вислухайте і простежте, що найперше автор бачив. (Міст.)

— Які ще форми іменника міст ви почули? (Під мостом, на мосту, на міст, під міст.)

— Поставте запитання до зазначених форм іменників. (Можна колективно визначити відмінки іменників.)

— З якою частиною мови вжиті зазначені іменники у цьому вірші? (З прийменниками.)

IV. Сприймання і усвідомлення новою матеріалу.

1. Каліграфічна хвилинка.

а) Записати прийменники: у, в, на, до, над, під, перед, при, через.

б) Скласти і записати речення з одним із прийменників.

в) Розібрати записане речення за алгоритмом (додаток № 1).

2. «Хитра» вправа (вправа 326).

— Прочитайте рядки з вірша Олександра Олеся, у які випадково вкралися помилки.

Раз я взувся в чобіток,

одягнувся в кожушок,

сам запрягся саночки

і поїхав ялинка.

— Чому не сприймається такий запис?

— Що потрібно зробити, щоб усунути недолік? (Десь змінити закінчення, десь додати прийменник і змінити закінчення (поставити іменники в іншому відмінку.))

— Запишіть виправлений варіант.

— Підкресліть виділені іменники разом з прийменниками. Позначте закінчення.

Раз я взувся в чобітк[и],

одягнувся в кожушк[у],

сам запрягся в саночк[и]

і поїхав по ялинк[у].

Зробіть висновок: Що допомагає зв’язувати іменники з іншими словами? Чи можна було б у тексті обійтися без прийменників? Чому?

3. Опрацювання правила — висновку до теми (с. 136).

4. Вибірковий диктант.

(Остання строфа вірша «Хатка, яку збудував собі Джек», додаток 8).

— Випишіть з вірша іменники з прийменниками.

А зараз поглянемо всі на блоху.

що робить «кусь-кусь» пастухові-сплюху,

якого картає бабуся горбата,

яку дуже любить корова рогата,

яка щойно хвицьнула пса без хвоста.

який каже «гав!» на сміливця-кота,

який доганяє синицю,

яка викрадає пшеницю, —

щоб діткам спекти О-О-ТАКУ паляницю

у хатні, яку збудував собі Джек.

— Головними чи другорядними членами речення можуть бути виписані іменники з прийменниками? Поміркуйте.

5. Коментоване списування (за вправою 327).

а) Списати перші три речення, вставляючи пропущені прийменники.

б) Підкреслити іменники з прийменниками. Усно поставити питання до іменників.

в) Робота над першим реченням за алгоритмом (додаток 9).

— У першому реченні підкресліть іменники. Уточніть, яким членом речення є кожен із них.

6. Опрацювання правила і рубрики «Візьми до увага!» (с. 136) про синтаксичну роль іменників у реченні.

Фізкультхвилинка.

7. Самостійне опрацювання (вправа 328).

— Які почуття у вас виникли після прочитання тексту вірша?

— Ось з таким гарним настроєм продовжуйте працювати?

8. Колективна робота (за вправою 329).

— Прочитайте текст «Жолудь» і з'ясуйте значення невідомих слів.

— Які почуття виникли у вас після прочитання цього повідомлення? (Додаток 2 — таблиця «Почуття».)

— На які питання відповідають виділені іменники?

— Від яких слів ви ставили запитання? (Від дієслів.)

— Зробіть аналіз іменника дубом у такій послідовності:

(Додаток № 5, підручник, с. 137)

1. Аналізоване слово.

2. Па яке пишання відповідає?

3. Яка це частина мови ?

4. Назва власна чи загальна?

5. Назва істоти чи неістоти?

6. Рід (в однині).

7. Число.

8. З яким словом в реченні зв'язане?

9. Яким є членом речення?

— Зробіть аналіз будь-якого з виділених іменників самостійно.

V. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 136, 137 (правила, запитання і завдання для повторення), вправа 330 (як проба пера майбутнього письменника).

VI. Підсумок уроку.

— Яка частина мови називається іменником?

— Як змінюються іменники? Наведіть приклади.

— Наведіть приклади іменників-синонімів та іменників-антонімів.

— Якими членами речення можуть виступати іменники?

— На завершення уроку винагорода за вашу працю.

Жарт-загадка «Допоможи визначити число іменника».

Дитина в множині

— Як буде іменник «людина» в множині, Васильку? — запитує вчителька.

— Люди, — відповідає Василько.

— А як у множині «дитина»?

— Близнята.

— Чи погоджуєтесь із відповіддю Василька?

УРОК 81. РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити