УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 82. Загальне поняття про прикметник (питання, значення, роль у реченні). Значення прикметників у мовленні. (Вправи 331-335)

Мета. Розширювати знання учнів про прикметник. Вчити визначати (впізнавати) прикметник за питанням, значенням і роллю в реченні. Розвивати увагу, спостережливість.

Обладнання. Предметні малюнки (кавун, лимон, груша, огірок, перець, цибуля, заєць), таблиця «Почуття» (додаток 2).

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

1. Пригадування лінгвістичної казки про частини мови.

... Отож, як усі іменники вже вишикувались, Цариця Граматика наказала словам, які вказують на ознаки предметів, вишикуватись у другий ряд.

Там красиво стали в ряд всі прикметники.

— Пригадайте, на які питання відповідають прикметники. (Який? яка? які?)

— Наведіть приклади прикметників.

Довідка.

За кількістю слів, вживаних у нашому мовленні, прикметник займає четверте місце (після іменника, займенника, дієслова). Прикметники характеризують предмет, не називаючи його. Цю властивість прикметників здавна підмітив народ і зазвичай використовує їх у загадках Використання прикметників у мовленні робить його образним, емоційним, експресивним.

(Г. Одинцова, Я. Кодлюк. Цікавинки на уроках рідної мови.

Посібник для вчителя початкових класів. — Тернопіль:

Підручники і посібники, 2000.)

2. Вибірковий диктант.

(Вірш «Хатка, яку збудував собі Джек».)

— Любі діти, поки ми опрацьовували тему «Іменник», ви встигли вивчити вірш «Хатка, яку збудував собі Джек». Отже, ще раз випишіть в колонку іменники з цього вірша (додаток 8).

А зараз поглянемо всі на блоху,

що робить «кусь-кусь» пастухові-сплюху,

якого картає бабуся горбата,

яку дуже любить корова рогата,

яка шойно хвицьнула пса без хвоста,

який каже «гав!» на сміливця-кота,

який доганяє синицю,

яка викрадає пшеницю,

щоб діткам спекти О-О-ГАКУ паляницю

у хатці, яку збудував собі Джек.

— Я ще раз зачитую вірш, а ви допишіть ознаки до іменників, якщо вони є. (Бабуся (яка?) горбата; корова (яка?) рогата; паляниця (яка?) отака).

Висновок. Прикметники називають ознаки предметів і відповідають на питання який? яка? яке? які?

III. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Робота з віршем.

— Які саме ознаки визначає прикметник, нам підкаже вірш «Прикметник».

Прикметник

Що прикметник означає?

Він прикмети називає —

всі ознаки визначає.

Розуміється на всьому:

на великому й малому,

який смак в кого буває,

і за кольором впізнає,

і за розміром, і віком,

яким стане чоловіком,

почуття він розпізнає,

про характер думку має,

про красу і про вроду,

про навколишню природу,

і про місяць, і про сонце,

ще й загляне у віконце.

Всі ознаки добре знає,

слово точне добирає —

їх багато дуже має.

Коли хтось про щось спитає,

тут же він відповідає:

Яка мама? — Добра, щира,

і привітна, співчутлива ...

Який тато? — Сильний, мужній,

гарний, чуйний, дужий ...

Всіх ознак не перелічиш.

Перевір, якщо лиш хочеш.

(О. І. Мельничайко. Рідна мова. Добірка нетрадиційного дидактичного матеріалу. —

Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. — с. 32.)

2. Вправа 331 (усно).

— Прочитайте уривок із вірша Дмитра Білоуса.

— Пригадайте, що ви вже знаєте про прикметник.

3. Списування із завданням (за вправою 332).

— Прочитайте і спишіть вірш Валентини Каменчук «Мова».

— Які почуття викликає ця поезія? (Додаток 2.)

— Збагачуйте і ви свій словниковий запас — зверніть увагу, як за допомогою прикметників авторові вдалося змалювати предмети навколишньої природи. Використовуйте і ви для цього прикметники.

— Ще раз прочитайте поезії і подумайте, у яких рядках вірша висловлено його головну думку. («Та тільки тому, хто цурається рідної мови, не промовлять вони ані слова».)

Фізкультхвилинка.

Каліграфічна хвилинка.

Cт еж жка стежка

Д ор орі іж ка доріжка

— Доберіть речення зі словами стежка, доріжка.

— Доберіть найвлучніші прикметники до кожного з цих слів.

— Назвіть орфограми в іменниках стежка, доріжка.

— Чи можна ці слова назвати синонімами? Доведіть.

— Що ви відчуваєте, бачите, уявляєте собі, коли промовляєте слова стежка, доріжка?

4. Робота в групах (за вправою 333).

а) Ознайомлення із текстом.

— Прочитайте текст вправи.

— Чи можна точно визначити, в яку нору року відбувається подія? Чому?

б) Удосконалення тексту кожною групою зокрема.

У кожному реченні на місці крапок вставте прикметники. Доберіть слова так, щоб було зрозуміло, в яку пору року відбувається подія.

в) Яка частина мови допомогла увиразнити текст?

Висновок. Використання прикметників в усному і писемному мовленні робить його багатим, емоційним, образним.

г) Конкурс текстів під рубрикою «Коли це було?»

— Прочитайте свій текст перед класом.

(Оплесками визначають найвиразніші виступи учнів.)

5. Розвиток мовлення (за вправою 334).

а) Словникова робота.

— Прочитайте текст. З’ясуйте значення невідомих слів.

— Які почуття викликає у вас ця казка?

б) Вправа «Мікрофон».

— Продовжіть казку (усно). Доберіть заголовок.

в) Вибіркове списування.

— Випишіть з казки прикметники разом з іменниками, з якими вони зв’язані. Ставте питання від іменника до прикметника.

г) Проблемне завдання!

— Підтвердіть або заперечте твердження:

Прикметники у реченні є другорядними членами речення.

IV. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Поточний бліц-контроль знань (Заброцька С.Г. Українська мова. Поточний бліц-контроль знань. 3 клас. Частина 2.— Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. - 96 с.)

Картка 17

1) Доповніть і допишіть загадки, добираючи відповідні прикметники.

1. Влітку _____________, а взимку _____________ (Заєць)

2. _____________ корова усіх людей поборола, а _____________ віл усіх людей підвів. (Ніч і день)

3. Ой, за лісом, за пралісом____________________ діжа горить. (Сонце)

2) Додайте пропущені закінчення так, щоб прикметники узгоджувалися з іменниками. Знайдіть у тексті спільнокореневі слова, розберіть їх за будовою.

Липа — ласкав_ могутн_ дерево. Люблять її бджоли і мудр_ бджолярі. Під її розлогою кроною добре відпочити в липнев_ спеку. Особливо шанован_ у народі липов_ цвіт.

(За Л. Павленком)

3) Доберіть прикметники, які означають позитивні риси характеру людини.

2. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 50-51.)

1) Запишіть кольори веселки та поставте до них питання.

Червоний (який?)

О ______________________

Ж ______________________

З _______________________

Г _______________________

С _______________________

Ф _______________________

2) Прочитайте. Доберіть і вставте пропущені прикметники.

Прилинула _________________ весна. Задзюрчали _________________ струмочки, заспівали. _________________ пісеньку. Потягнулися до сонечка _________________ проліски. _________________ берізки прокинулися від _________________ сну. _________________ листочки зачаровують своєю ніжністю _________________ ліс оживає.

Слова для довідки: тендітні, веселі, молоді, радісна, весняну, старий, білокорі, зимового.

V. Підсумок уроку.

Малюнковий диктант.

Кавун, лимон, груша, огірок, перець, цибуля, заєць.

До одного з іменників доберіть і запишіть його ознаки.

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

Вправа 335.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити