УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 83. Зв'язок прикметників з іменниками. Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками. (Вправи 336-345)

Мета. Допомогти учням засвоїти матеріал про зв’язок прикметників з іменниками. Вдосконалювати вміння розрізняти прикметники серед інших частин мови.

Обладнання. Малюнок історичного пам’ятника Золоті ворота в Києві.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 335).

— Прочитайте утворені словосполучення, назвіть закінчення прикметників.

— Як називаються слова, протилежні за значеннями? (Антоніми.)

— Прочитайте прикметники-антоніми. (Теплий — холодний, зимовий — літній, темна — світла, високий — низький, нове — старе, молоді — старі.)

2. Робота з картками.

Картка 1

До поданих прикметників доберіть антоніми.

добрий — ____________________________________

щедрий — ___________________________________

міцний —____________________________________

глибокий —__________________________________

скелястий (берег) —___________________________

гучний (голос) —______________________________

Картка 2

До виділених слів доберіть антоніми.

Гора не висока, а_______________ ;

вода не гаряча, а ______________ ;

хліб не свіжий, а________________ ;

трава не свіжа, а_______________ ;

газета не свіжа, а_______________ ;

перець не солодкий, а___________ ;

лимон не солодкий, а____________ ;

полуниця не кисла, а____________

3. «Впізнай прикметник».

— «Впіймайте» на слух якнайбільше прикметників. (Вчитель читає вірш.)

Григорій Фалькович

ДИТЯЧА МОВА

Іванові Малковичу

Щира, кльова, шедрослова,

хай живе дитяча мова!

А дорослу, перерослу,

не люблю я, бо вона —

перелякана й нудна.

Та — дитяча, неледача,

хоч, буває, і заплаче,

але завжди — пре-чудова,

дуже класна, кольорова.

Зрозуміла квітам, звірю,

кораблю і журавлю, —

я цій мові просто вірю,

просто я її люблю.

Всім дорослим людям знову

треба вчить дитячу мову.

Каліграфічна хвилинка і проблемні запитання.

— Запишіть каліграфічно слова гíрка і гіркá, поставивши наголос.

— До яких частин мови вони належать?

— Чи є спорідненими ці слова? Доведіть.

— Складіть речення із кожним із цих слів. Запишіть і визначте головні і другорядні члени речення.

ІІІ. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Попрацюймо разом! (Вправа 336.)

— Прочитайте запис.

— Розкрийте дужки. Поставте прикметники в потрібній формі.

— На що ви орієнтувались при зміні прикметників? Чому? (На іменники, з якими вони зв’язані.)

2. Вибіркове списування (За вправою 337).

— Прочитайте вірш, з’ясуйте значення невідомих слів.

— Які почуття викликає ця поезія?

— Подумайте і скажіть, в якому значенні прямому чи переносному вжито слово срібний. Доведіть свою думку.

— Випишіть виділені іменники і зв’язані з ними прикметники за зразком.

Дерева (які?) срібні.

3. Висновок (правило, с. 140).

4. Колективне письмо (за вправою 338).

Назвіть усі можливі ознаки до іменників м'яч, яблуко, мама й запишіть за зразком.

5. Хвилинка спілкування (робота в парах).

а) «Словничок третьокласника» (с. 141 — комп'ютер, с. 142 — метал).

— Запишіть слова комп'ютер, метал у зошиті, поставте наголос, поміркуйте і скажіть, яка спільна орфограма в цих словах. (Ненаголошений голосний [е].)

б) Робота в парах: «Хвилинка спілкування із самостійним продовженням діалогу'».

6. Вправа-загадка (за матеріалом вправи 339).

— Прочитайте і відгадайте загадки. (Перша — льон, друга — півень.)

— Спишіть одну з них.

— Назвіть ознаки, які допомогли знайти відгадки. Якою частиною мови вони виражені? (Прикметники.)

7. Конкурс на авторську загадку про місяць чи сонце з використанням прикметників (за вправою 340).

Фізкультхвилинка.

8. Коментоване вибіркове списування (за вправою 341, з використанням ілюстрацій Золотих воріт).

— Виписати з тексту сполучення іменників з прикметниками. У дужках записати питання до прикметників.

Хто швидше справиться, зробити звукову модель слова пам’ять.

9. Творча вправа (вправа 342).

— Виділені іменники з прийменниками замініть за зразком відповідними прикметниками. Запишіть.

— З утвореними сполученнями слів (на вибір) складіть речення. Розберіть за членами речення, визначте, якими членами речення є прикметники.

10. Самостійна робота (за вправою 343).

11. Творча робота (за вправою 344).

— Прочитайте текст. З’ясуйте значення невідомих слів.

— Доберіть заголовок і назвіть почуття, викликані у вас змістом цього тексту.

— Випишіть сполучення іменників із прикметниками. Ставте між ними запитання.

Див (яких?) всяких.

Паростка (якого?) тендітного.

Пагінчик (який?) блідий, тоненький.

Сила (яка?) така.

Землі (якої?) благодатної, весняної.

Полону (якого?) крижаного.

— Доберіть синоніми до слів тендітний, благодатна, крижаний.

Тендітний — тонкий.

Благодатна (благословенна, яка приносить радість, щастя, добро, достаток та ін.).

Крижаний — льодовий, льодистий, льодовитий, заледенілий, холодний.

12. Збагачення словникового запасу і розвиток уяви (за вправою 345 — усно).

IV. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 140 — правило, вправа 345 (завдання 2).

V. Підсумок уроку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити