УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 84. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками. (Вправи 346-350)

Мета. Виробляти вміння змінювати прикметники за числами. Удосконалювати вміння учнів ставити питання від іменника до прикметника. Розвивати вміння аналізувати, зіставляти і робити висновки.

Обладнання. Ілюстрація «Котики вербові», індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Індивідуальні завдання. (Робочий зошит, 3 клас, с. 51-52.)

1) До поданих іменників доберіть і запишіть прикметники.

Дерево (яке?) ________________

Білочка (яка?)________________

Ліс (який?) ___________________

Осінь (яка?) _________________

Земля (яка?) _________________

День (який?) _________________

Небо (яке?) __________________

Повітря (яке?)________________

2) Прочитайте. Випишіть сполучення іменників з прикметниками. Поставте питання до прикметників.

Наче густим молоком облиті фруктові дерева. Ось виструнчилися у весняному вбранні вишні, сливи, черешні, груші. І очей від них не одведеш!.. Радість і для невтомних бджілок-трудівниць. Швидко снують вони по духмяних квітах, збираючи солодкий нектар.

За О. Копиленком

Зразок: молоком (яким?) густим.3) До іменників доберіть за змістом прикметники, подані в дужках. Утворіть і запишіть словосполучення.

Птах, гілка, струмок, пісня, поле, вбрання. (Пшеничний, дзвінкий, ялиновий, гірський, весняний, веселий.)

4) 3 двома словосполученнями (на вибір) складіть і запишіть речення.
2. Перевірка домашнього завдання (вправа 345, 2 з.).

а) Конкурс на кращий опис-уривок картини природи з використання прикметників.

б) Присвоєння премій конкурсу (за традиціями класу, якщо такі є).

3. Вибірковий диктант.

— Випишіть прикметники з вірша у колонку.

Руки

Тепла і ніжна — в матусі рука.

Дужа й солона вона — в моряка.

У сталевара міцна, мозолиста.

Легка, мов крило, в піаніста-артиста.

В лікаря — чуйна.

Шорстка — в хлібороба ...

Тільки ніяка рука у нероби.

Л. Савчук

— З яким іменником зв’язані виписані прикметники? (Руки.)

— У якому числі вжито іменник рука? (В однині.)

— Поміркуйте! В якому числі вжиті прикметники, зв’язані з іменником рука? Доведіть.

III. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Попрацюймо разом! (Вправа 346).

а) Списування сполучень іменників з прикметниками. Позначення закінчень прикметників.

б) Спостереження за змінюванням прикметників в однині і множині, за зміною закінчень прикметників при зміні їх числа.

— Від чого залежить число прикметника? (Число прикметника залежить від іменника, з яким він зв'язаний.)

в) Ознайомлення з правилом (с. 144).

2. Самостійна робота.

— Вернімося до прикметників з вибіркового диктанту. У якому числі вжиті ці прикметники? (В однині.)

— Поставте ці прикметники у формі множини і запишіть через рисочку. Визначте закінчення утворених прикметників.

Висновок. У множині всі прикметники мають закінчення -і.

Фізкультхвилинка.

3. Усний твір за опорними словосполученнями (вправа 347).

— Із утвореними словосполученнями (див. впр. 346) складіть усну розповідь. Доберіть до неї заголовок.

Увага! Використати всі словосполучення вправи 346.

4. Списування з граматичним завданням (за вправою 348).

а) Словникова робота.

вологий вітер

дощ ущух

сивий туман

б) Висловлення почуттів від прочитаного тексту.

в) Списування сполучень іменників з прикметниками. Позначення закінчень прикметників. Визначення їх числа.

5. Розвиток мовлення (за вправою 349).

а) Розгляд малюнка (с. 145) у підручнику та ілюстрації «Котики вербові».

б) Запис під диктовку тексту-опису (вправа 349).

в) Співставлений відповідності ілюстрацій і тексту вправи 349.

г) Відшукування слів, вжитих у переносному значенні, пояснення їх значення.

Каліграфічна хвилинка.

— Послухайте загадки.

а) Запишіть каліграфічно слова-відгадки, позначте їх число.

✵ Який журавель не літає? (Колодязний.)

✵ Яким гребенем не розчісуються? (Півнячим.)

✵ 3 якого посуду ніколи не їдять? (З порожнього.)

✵ Якого каміння немає в річці? (Сухого.)

✵ У яке відро не можна налити води? (У повне.)

IV. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 53.)

1) Прочитайте текст. Підкресліть сполучення іменників з прикметниками. Виділіть закінчення прикметників, визначте число.

СОСНА

Погляньте на це чудове дерево! Впізнали? Так, це сосна. Стоїть сосна пишна, розлога. Кожної весни тягнуться до сонця світло-зелені молоді пагони, наче свічки. Гострі голочки позирають у різні сторони, немов запрошують мешканців лісу до себе в гості.

Сосна заворожує своєю величною красою у різні пори року.

2) Запишіть подані словосполучення у множині. Виділіть закінчення прикметників.

Могутній дуб — _______________________

Синя проліска —______________________

Житнє поле —________________________

Сонячний день —_____________________

Біла лілія — __________________________

Творче завдання
2. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 19.)

Картка 19

1) До поданих прикметників доберіть іменники. Запишіть утворені словосполучення в однині. Позначте закінчення прикметників.

Відомі, казкові, спортивні, виховані, співучі, звичайні, солодкі.

Цікава книга,_________________________________
2) Прочитайте текст. Підкресліть прикметники, над ними вкажіть число.

Висока сосна розкинула пишну верхівку. Зелена ялинка вигнула колюче гілля. Про щось шепоче кучерява берізка. З трави виглядають червоненькі личка суничок. Яскраві квіти привітно хитають ніжними голівками.

3) Зробіть звуко-буквений аналіз виділених слів.

[ ] — _____________________________________.

[ ] — _____________________________________.

4) До поданих іменників доберіть кілька прикметників так, щоб утворені словосполучення можна було використати у тесті-описі.

Зайчик, лисичка, їжачок, ведмідь, олень.

Зразок. Маленький сіренький зайчик.V. Підсумок уроку. Гра «Предмет за ознаками».

Один із гравців стає відгадуючим. Він виходить на кілька хвилин із класу, поки учасники гри не задумають який-небудь предмет і не запросять його у клас. Відгадуючий підходить по черзі до гравців. Кожен з них називає прикметник, який вказує на якусь ознаку задуманого предмета. Наприклад, один гравець каже: «Жовтий», другий — «Кислий», третій — «Пахучий». Відгадуючий називає предмет (лимон). Учасник гри, який останнім називав ознаку, стає відгадуючим. Коли відповіді немає, або вона неправильна, відгадуючий не змінюється і знову йде з класу, а група задумує інший предмет.

Можливий і такий варіант гри. Зайшовши до кімнати, відгадуючий звертається по черзі до учасників гри із запитаннями: «Який предмет за кольором? Якої величини, форми? їстівний чи неїстівний? Де росте?»

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 144 — правило, вправа 350.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити