УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 88. Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. (Вправи 360-364)

Мета. Вправляти учнів у визначенні роду і числа прикметників за іменниками. Збагачувати словниковий запас учнів.

Обладнання. Індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 359).

1. — Прочитайте виписані словосполучення, назвіть рід прикметників. Доведіть свою думку.

— Доберіть сполучення іменника з прикметником у такому ж роді, які зустрілися у вправі 110.

2. Індивідуальні картки.

Картка 1

Визначте рід прикметників.


Шумить осінній сад.

ч.р.

Повіває легенький вітерець.


Ласкаве сонце світить нам.


Сестра читає цікаву книжку.


Крислатий дуб росте на узліссі.


Біленька хатка стоїть край села.


Летить білий сніжок.


Зацвіла чудова квітка.


За селом розкинувся широкий лан.


У шкільному саду ростуть яблуні.


Картка 2

Визначте рід прикметників.


Химерна сніжинка сіла на долоню.

Випав пухнастий сніг.

У солов’я гарний голос.

Найкраще багатство — здоров'я.

По синьому морю пливе корабель.

Надійшла весна прекрасна.

Хлюпоче синя річка.

Діти посадили маленьке деревце.

Лягло відпочити привітне сонечко.

Мовчить зимовий ліс.

ж.р.

III. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Коментоване виконання (вправа 360).

— Поставте сполучення прикметників з іменниками в однині. Запишіть за зразком.

— Позначте закінчення, визначте рід.

— Як ви визначаєте рід прикметників? (За іменником, з яким він зв'язаний, і за закінченням.)

— Які закінчення мають прикметники чоловічого роду? жіночого? середнього?

2. Попрацюймо редакторами (за вправою 361).

— Прочитайте текст. З’ясуйте значення невідомих слів.

— Ще раз прочитайте і скажіть, який недолік ви помітили в тексті.

— Щоб не повторювати прикметник .жаркий, замініть його синонімами.

(Жаркий — гарячий, спекотливий, спекотний, пекучий, палаючий, жагучий.)

3. Попереджувальний диктант (за вправою 362).

Куди подівся лагідний вітерець? Дужий вітрище рве тремтливі віти дерев, хилить голови золотоокрашеним соснам, хмару за хмарою в червоне сонне шпурляє.

— Підкресліть слова, які мають протилежні значення. (Лагідний — дужий.)

— Випишіть з тексту іменники разом із прикметниками, які від них залежать. У дужках позначте число за зразком.

Фізкультхвилинка.

4. Творче списування (вправа 363).

— Доберіть антонімічну пару. Назвіть свої приклади.

IV. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Творчий словниковий диктант. Вчитель диктує прикметники, а учні підбирають і записують антоніми до них.

Гарячий (холодний), солодкий (кислий), щедрий (скупий), дешевий (дорогий), злий (добрий), низький (високий), близький (далекий), вузький (широкий), денний (нічний), брудний (чистий), веселий (сумний).

— Прочитайте записані слова, назвіть серед них ті, що викликають радісні почуття. Чому?

Каліграфічна хвилинка.

— Спишіть каліграфічно слова з таблички «До твого словничка» (с. 149). Назвіть незнайомі слова. Запам’ятайте орфограми. До трьох із записаних іменників доберіть по одному прикметнику, визначте їх рід і число.

2. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 56.)

1) Прочитайте прислів’я. Підкресліть прикметники-антоніми. Випишіть словосполучення іменників з прикметниками в однині, визначте рід.

✵ Краше терпіти велике лихо, ніж зробити мале.

✵ Не кидай старих чобіт, поки не купиш нових.

✵ Добре слово будує, а зле — руйнує.

✵ Мала крапля великий камінь продовбає.

✵ Борода довга, а розум короткий.

2) Зі слів кожного рядка запишіть речення. Визначте рід і число прикметників.

✵ До, веде, вузька, річки, доріжка.

✵ Небу, хмарка, біла, по, пливе, блакитному.

✵ Миє, хвилях, у, верба, гілля, озера, прохолодних.
3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 22.)

1) Введіть прикметники-антоніми у прислів’я. Над прикметниками вкажіть рід і число.

З великої хмари _____________________ дощ буває. Новою дорогою йди, та _____________________ не забувай. За _____________________ поженешся — велике згубиш. Ранні пташки росу п’ють, а _____________________ слізки ллють.

2) Від кожного іменника утворіть і запишіть прикметники чоловічого, жіночого, середнього родів. Позначте закінчення прикметників.

Зразок. Щастя щаслив[ий], щаслив[а], щаслив[е].

Розум — _____________________________________

Дощ — ________________________________________

3) Доберіть два прикметники за схемою: Складіть речення з одним із слів.
4) Доберіть до виділених слів антоніми і запишіть їх у речення.

У великої річки був брат — _________________ струмок. Струмок вузький, а річка — _________________. Струмок швидко мчав з гори, а річка _________________ несла свої води. Та все ж мілководний струмок і _________________ річка були вірними друзями.

V. Підсумок уроку.

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

Вправа 364.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити