УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 90. Спостереження за вживанням прикметників у прямому і переносному значеннях. (Вправи 369-373)

Мета. Вчити учнів влучно вживати в усному і писемному мовленні прикметники в прямому і переносному значенні. Збагачувати словниковий запас учнів.

Обладнання. Ілюстрації різних дерев у різні пори року. Запис вірша Д. Кіровського «Срібний дощ» на дошці. Додаток № 9.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 368).

— Зачитайте розповіді на тему «Мій друг» або «Моя подруга» (з використання рекомендованих прикметників позитивного характеру).

— Хто хоче прочитати свою розповідь?

— А хто хоче почути розповідь про себе?!

2. Творча вправа «ланцюжкова».

(На дошці записані іменники або завдання на картках.)

Прочитати. Утворити від іменників прикметники і записати.

Холод, береза, дощ. весна, осінь, ліс.

Ланцюжок завдань:

✵ Змініть ці прикметники на форму множини.

✵ Змініть ці прикметники родами.

✵ Доберіть антоніми до окремих із цих прикметників.

✵ Доберіть якнайбільше споріднених слів до будь-якого з дібраних антонімів.

III. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Збагачуємо словниковий запас (за вправою 369).

— Прочитайте. Поясніть, як ви розумієте подані словосполучення.

У моєї мами золотий годинник.

У моєї мами золоте серце.

— У якому випадку прикметник ужито в прямому значенні? А в якому — в переносному?

2. «Прочитай, подумай і зроби!»

(Індивідуальна картка кожному учневі.)

Прочитайте сполучення слів. Підкресліть прикметники, вжиті у переносному значенні.

Гарячі суперечки, гарячі млинці, гарячі коні, гарячі сльози; тихий вечір, тиха розмова; холодний дощ, холодний погляд, холодне серце, холодне небо, холодне сонце.

3. «Прочитаймо разом!» (За вправою 370.)

— Коли так говорять? (Срібний голосочок. Сталеві коні. Залізний характер. Золота осінь. Вишневе плаття.)

— У поданих сполучення слів замініть іменники іншими так, щоб прикметники набули прямого значення. Запишіть за зразком (с. 151).

4. Творча вправа (вправа 371).

— Утворіть словосполучення за питаннями.

Яке? що? (Солодке яблуко)

Який? хто? (Розумний чоловік)

Яка ? що ? (Пахуча квітка)

Які? Хто? (Веселі діти, веселі думки)

(Діти пропонують свої словосполучення.)

— Складіть з утвореними словосполученнями речення, запишіть за зразком (с. 152).

— Чи є серед них прикметник, уживаний у переносному значенні?

— Підкресліть в реченнях головні члени.

Фізкультxвилинка.

5. Робота в групах (за вправою 372).

а) Бесіда за ілюстраціями різних дерев у різні пори року.

— Назвіть породи дерев, зображені на малюнках.

— Яка пора року зображена на цих малюнках?

— Який колір переважає кожної пори року?

— Назвіть почуття, які викликають ці картини.

б) Скласти за опорними реченнями розповіді під назвами (за вибором групи) «На галявині взимку», «Літо на галявині», «Галявина восени».

в) Один із варіантів розповіді записати (на вибір).

6. Списування із завданнями.

а) Списати вірш з дошки.

Срібний дощ

Дощ травневий, сонцьовий,

не осінній, дрібний,

дощ пахучий, польовий —

зовсім наче срібний.

Знай співає: «Припущу!

Колосись, мій лане!..»

То ж від срібного дощу

золотим він стане.

Д. Куровський

б) Підкреслити прикметники, пояснити значення, усно поставити запитання.

— За якою ознакою дощ названо срібним, а лан — золотим?

Каліграфічна хвилинка.

— Доберіть самостійно і запишіть по одному прикметнику чоловічого, жіночого і середнього роду.

— З одним із цих прикметників складіть речення і опрацюйте за алгоритмом (додаток 9).

7. «Доведи, що це опис!» (Вправа 373.)

8. Вправа «Вільне фантазування».

Гра «Неіснуюча картина».

Учитель показує дітям аркуш і каже: «Це чарівна картина. Щоб її побачити, необхідно вміти фантазувати. Картина називається «Весняний день». Той, кому я її дам, розповідає, що на ній зображено. За моїм сигналом він передасть картину іншому гравці і так далі». Завдання вчителя — відзначати оригінальні ідеї, допомагати добирати засоби виразності, заохочувати до творчості.

IV. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи дня самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 57-58.)

1) Прочитайте. Запишіть подані словосполучення парами: пряме значення — переносне значення. Виділіть закінчення, визначте рід прикметників.

Дерев’яна дошка, золотий годинник, свіжий батон, гарячий борщ, золоте серце, гарячий прийом, дерев’яна хода, свіжий погляд.

Зразок:2) Прочитайте. Підкресліть прикметники, вжиті в переносному значенні. Допишіть пропущені закінчення прикметників.

1. У здоров___ тілі здоров дух. 2. І від солодк___ слів буває гірко. 3. Дрібн___ сльоза, та кам’ян___ серце може розбити. 4. Про землю піклуйся, золот___ зерном милуйся. 5. Солом’ян___ згода краща від залізн___ бійки.

2. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 24.)

Картка 24

1) Запишіть слова, що в дужках, у потрібній формі. Визначте число і рід прикметників.

Ось стоїть псрсді мною ____________________ (легкі, тендітні) пролісок. Його ____________________ (білі, запашні) голівка схилилася донизу. А поряд ростуть такі ж ____________________ (скромний, ніжний) вісники весни. Це значить, що прийшла ____________________ (справжні) весна.

2) Підкресліть прикметники, вжиті в переносному значенні.

Зелена жабка, пухнастий сніг, шовкові нитки, чарівна усмішка, золоті руки, дикий виноград, шовкові кучері, польові квіти.

3) 3 одним із таких словосполучень складіть речення.

4) Від прикметника весняні утворіть форми чоловічого, жіночого та середнього роду. Вставте їх за змістом у прислів'я.

✵ ____________________ злива — мати трав.

✵ ____________________ сонечко пригріє, то й трава зазеленіє.

✵ Молоденький умок, як ____________________ льодок.

V. Підсумок уроку.

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

Вправа 373 (друге завдання).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити