УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 95. Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні. (Вправи 388-391)

Мета. Повторити вивчений матеріал про частини мови. Ознайомити учнів з істотними ознаками дієслова (питання, значення, синтаксична роль). Розвивати спостережливість і вміння порівнювати. Виховувати любов до прані.

Обладнання. Тексти про весну, ілюстрації весняної природи, схеми-опори «Дієслово».

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вправа «Мікрофон».

— Скільки частин мови є в українській мові? (10.)

— Які частини мови ви вивчили? Назвіть приклади.

— Яка частина мови називається іменником? Прикметником? Назвіть приклади.

2. Конкурс «Красиве речення».

— Складіть речення про свої спостереження по дорозі до школи.

— Які частини мови ви використали у своїх реченнях?

— Доведіть, що це іменники, прикметники, дієслова.

— За якими ознаками ви розрізняєте частини мови?

ІІІ. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Опрацювання весняного оповідання (завчасу записати на дошці, або вивести на екран).

а) Читання тексту, з’ясування значень невідомих слів.

Розлилися річки. Затопили низини і луки. Летять і летять з вирію птахи. Тепле проміння нагріває землю. Розпочалася весняна сівба.

Цвітуть в'язи і крислаті клени. Квітне в гаях ряст і гусяча цибулька. Скоро буйно розквітнуть садки. Тому й місяць має назву ... (квітень).

б) Бесіда за змістом тексту.

(Використовувати малюнки весняної природи.)

в) Бесіда за змістом оповідання.

— Про що розповідається в тексті?

— Доберіть заголовок, який виражав би тему тексту.

— Які слова тексту допомогли вам відгадати назву місяця? (Розлилися, затопили, летять, нагріває, розпочалася, цвітуть, квітне, розквітнуть.)

— Що означають ці слова?

— На які питання вони відповідають?

— Яка частина мови називається дієсловом?

— У реченні Розпочалася весняна сівба визначте головні та другорядні члени речення.

— Яким членом речення є дієслово? (Присудком.)

Каліграфічна хвилинка.

К к Кк кв іт нь єн квітень

• Квітень з водою — травень з травою.

— Вимовте звуки у слові квітень.

— Поділіть це слово на склади для переносу.

2. Хвилинка-цікавинка.

Календар прибув до нас аж із стародавнього Риму. Перші числа кожного місяця римляни називали календарями. Звідси й назва.

Та були в Україні й свої календарі. Найдавніший знайдено в 1899 році поблизу села Ромашки на Київщині. Це — глиняний глек, на якому зображено народні свята кожного місяця. В квадратиках під малюнками позначалося, які в цей час потрібно виконувати роботи: орати, сіяти, косити. (З журналу «Пізнайко»)

3. Робота зі схемою-опорою.

Дієслово

(назва дії предмета)

Що робити? Що робить?

В реченні — присудок.

Що робив? Що роблять?


Що буде робити?


2. Робота з прислів’ями (за вправою 388).

— Як ви розумієте кожне прислів’я?

— Назвіть дієслова і поставте до них запитання.

3. Опрацювання правильної вимови і написання дієслів на -ться, -шся (с. 157).

4. Розвиток мовлення (за вправою 389).

— Що зображено на кожному малюнку? (Діти вказують, хто що робить.)

— Складіть речення за кожним малюнком і запишіть.

— Підкресліть слова, які відповідають на питання що робить? що роблять?

— Як називаються такі слова? (Дієслова.)

5. Вибіркове списування з коментарем (за вправою 390).

— Прочитайте текст і спишіть два речення (на вибір).

— Підкресліть дієслова і всі іменники, які з ними зв'язані. Усно поставте питання до іменників. (Діти коментують свої записи.)

— Складіть план тексту, поділивши його на абзаци. (Орієнтовний план: 1. Мишкова знахідка. 2. Зачарування пролісками. 3. Добра справа.)

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 61.)

1) Прочитайте вірш. Випишіть дієслова. Поставте до них питання.

Бджілки злотисті в квітах літають,

роси перлисті з трав опадають.

З золота зіткане сяєво ллється,

ліс в нім купається, листя сміється...

М. Рильський

Зразок: (що роблять?) літають.

2) Складіть і запишіть речення за поданою схемою.

2. Вибірковий диктант з вірша-добавлянки.

Випишіть дієслова. Обґрунтуйте свій вибір.

Даниїл ХАРМС

Дуже-дуже

смачний пиріг

З російської переклала Галина Малик

Я влаштувати бал хотів

і в гості друзів ...

Я трохи сиру приберіг

і спік в печі смачний ...

Пиріг, ножі, виделки ждуть,

ось тільки гості щось не ...

Я ще посидів, позіхнув,

шматочок сиру відщ ...

Стільця присунув,

ближче сів

і весь пиріг за хвильку ...

Коли ж нарешті

всі прийшли.

то навіть крихти не ...

V. Підсумок уроку.

1. Вправа «Мікрофон».

— Яку частину мови вивчили на уроці?

— Що називається дієсловом?

— З якою частиною мови дієслово зв’язане в реченні найчастіше?

2. Гра «Впіймай дієслово оплесками».

Дієслово — слово діє:

ходить, робить, носить, сіє,

слово плаче і радіє,

усміхається і мріє.

Дієслово — слово діє:

вірить, любить і жаліє,

не злословить, не лукавить,

серця ближнього не ранить.

Дієслово — слово діє:

народилось і зоріє,

розвивається і квітне,

слово любе, слово рідне!

(Л. Лужицька)

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 111 — правило, вправа 391.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити