УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 97. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. (Вправи 395-398)

Мета. Закріпити знання про роль дієслів у реченні, спостерігати і робити висновки про роль дієслів у текстах. Розвивати увагу і спостережливість. Поглиблювати інтерес до вивчення української мови.

Обладнання. Мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Хвилинка-цікавинка (за завданням домашньої вправа 394).

— Прочитайте інформацію (3-4 речення), яку ви записали про космос чи космонавтів.

2. Гра «Хто більше».

— За командою вчителя записати якнайбільше дієслів упродовж однієї хвилини.

— Прочитайте записані дієслова. (Якщо хтось допустив помилку, діти підчас зачитування дієслів повідомляють про це оплескам.)

3. Казка-імпровізація (па матеріалі попередньої гри).

— Діти, усно складіть казку (фантазію) на будь-яку тему, послідовно використовуючи записані вами дієслова. (Метод послідовних асоціацій.)

— Чи можлива було б ця казка без дієслів? (Відповіді учнів.)

III. Мотивація навчальної діяльності учнів.

— На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо працювати над дієсловом. Будемо спостерігати за роллю дієслів у реченнях, текстах.

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. «Попрацюймо разом!» (За вправою 395.)

а) Читання тексту і з’ясування значень невідомих слів.

б) Дайте відповіді на запитання.

1. Що сказано про білочку у першому реченні?

2. Які слова в наступних реченнях розкривають зміст слова клопочеться? (Збирає, сушить, заготовляє, складає.)

в) Записування назв дій, які відповідають на питання що робить?

Клопочеться, збирає, сушить, заготовляє, складає.

2. Робота з текстом (за вправою 396).

а) Аналіз тексту.

— Про що ви дізналися із зачину, основної частини, кінцівки тексту?

— Доберіть до тексту заголовок.

б) Виконання завдання.

— Випишіть виділені дієслова і поставте до них питання.

Фізкультхвилинка.

3. Робота-забавлянка (за вправою 397).

а) Збагачення словникового запасу.

— Спишіть, вставляючи з довідки потрібні за змістом слова.

— Які члени речення ви дописали? (Присудки.)

4. Розвиток аудіативних умінь і навичок (за вправою 398).

— Послухайте текст, розкажіть про почуття.

— Які почуття викликав цей текст? (Додаток 2.)

(За наявності часу вчитель може добирати різні завдання за текстом, які б стосувалися дієслів.)

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Робота з прислів’ями.

✵ Слово — не стріла, а глибше ранить.

✵ Від теплого слова і лід розмерзає.

✵ Гостре словечко коле сердечко.

✵ Шабля ранить голову, а слово душу.

✵ Не кидай слова на вітер.

✵ За добре слово грошей не платять, а скажи усім приємно.

✵ Слово чемне кожному приємне.

✵ Добре слово настрій підносить.

✵ Ввічливих і лагідних скрізь шанують.

✵ Як ти до людей, так і вони до тебе.

✵ Будь ввічливим і матимеш багато друзів.

— Прочитайте прислів’я. Відшукайте прислів’я без дієслів. (Слово чемне кожному приемне. Як ти до люден, так і вони до тебе.)

— Відредагуйте пі прислів’я і введіть в них дієслова, якщо це необхідно. Дослідіть і зробіть висновок, чи всі інші прислів’я мали б зміст без дієслів.

— Випишіть два прислів’я (на вибір) і обов'язково підкресліть у них дієслова.

2. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 62.)

Із слів кожного рядка складіть речення, а з них — текст. Доберіть заголовок. Підкресліть дієслова.

✵ Вирішили, гніздо, тоді, вимостити, стовпі, на, телеграфному.

✵ В, лелеки, наші, приносять, краї, весну.

✵ Якось, з, повернулися, ніде, а, селитися, вирію.

✵ Красиві, прилітають, ці, кожної, птахи, весни, і, село, наше, в.

✵ Стріхи, зникли, солом’яні.

VI. Підсумок уроку.

Гра «Впізнай дієслово».

— Послухайте вірш. Впізнайте у них дієслова, які однаково вимовляються.

— Визначте, до якої частини мови вони належать. Доведіть.

✵ Проти ночі на травиці

у курник повзе лисиця.

Напоролася на вила,

цілу ніч від болю вила.

✵ Песик шишку з лісу ніс

і поранив собі ніс.

✵ Довелось Трезора звати,

щоб наклав пов'язку з вати.

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

Вправа 398 (завдання 2).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити