УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 99. Аналіз перевірної робота. Дієслова-синоніми. (Вправи 399-403)

Мета. Зробити аналіз письмового переказу. Вчити учнів збагачувати свій словниковий запас, залучаючи дієслова-синоніми та дієслова-антоніми. Виробляти вміння швидко і влучно виражати думку. Розвивати усне і писемне мовлення.

Обладнання. Прислів’я, таблиця «Почуття» (додаток 2).

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз перевірної роботи (письмовий переказ).

1. Повідомлення результатів виконаної роботи.

2. Індивідуальні завдання учням, які з перевірною роботою справилися бездоганно.

3. Аналіз помилок, допущених у письмовому переказі (мовних і орфографічних).

III. Актуалізація опорних знань учнів.

Вправа «Мікрофон».

— Скільки частини мови є в українській мові?

— Які частини мови ви знаєте?

— Які частини мови серед них самостійні, а які — службові?

— Яку частину мови ви вивчаєте тепер?

— Розкажіть все, що ви знаєте про дієслово.

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

— Сьогодні кожен із вас може добре попрацювати над збагаченням власного словникового запасу, бо нас чекають дієслова-синоніми.

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. «Попрацюймо разом!» (За вправою 399.)

— Доберіть синоніми до дієслова сідає, але такі, щоб їх можна було вжити зі словом сонце.

Сонце сідає, заходить, ховається, закочується.

— Доберіть синонімічні дієслова.

Місяць виглядає, визирає, видніється.

2. Тренувальна творча робота з прислів’ями.

— Із ряду синонімів виберіть влучний.

За гроші розум не (придбаєш, купиш).

Гостре словечко (ріже, травмує, коле) сердечко.

Поспішив — людей (розвеселив, насмішив).

3. «Зроби влучний вибір» (за вправою 400).

— Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів.

— Про що в ньому розповідається?

— Які почуття викликав змість цього тексту? (Таблиця «Почуття».)

— Це художній текст чи науковий? (Художній.)

— Спишіть, добираючи з дужок потрібне за змістом дієслово. Обґрунтуйте свій вибір.

Фізкультхвилинка.

4. «Попрацюймо редакторами!» (за вправою 401 — колективно).

— Уявіть себе в ролі редакторів. Запропонований текст вам потрібно вдосконалювати: знайти невдало вжиті слова, замінити їх влучними синонімами.

(Помічничок від автора: набігла — вийшла, гепнулася — впала, дошпарити — добігти, взирав — побачив, вивалилось — випало.)

— Запишіть удосконалений текст. (Можна з послідовним коментарем по одному реченню.)

5. Збагачуємо словниковий запас (за вправою 402).

Напишіть кілька дієслів, які с синонімами. (Можна запропонувати учням скласти синонімічні ряди до даних дієслів.)

Думати — ... (мислити, міркувати, гадати);

доглядати — ... (турбуватись, піклуватись);

розмовляти — ... (говорити, гомоніти, бесідувати);

сміятися — ... (реготати, хихикати);

стукати — ... (грюкати, гримати);

працювати — ... (трудитися, робити);

ходити — ... (іти, чвалати, шкандибати, валандатися).

— Складіть речення з одним із цих дієслів.

— Визначте члени цього речення.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит. 3 клас, с. 63.)

1) Прочитайте. Допишіть потрібні дієслова. Доберіть ще кілька назв дій, які можуть виконувати птахи.

Зозуля в лісі — ______________________________________

Горобець на даху — __________________________________

Ластівка під стріхою — _______________________________

Соловейко в гаї —___________________________________

Жайворонок у полі — _________________________________

Слова для довідки: витьохкує, щебече, співає, заливається, кує, дзвенить, цвірінькає.

2) Доберіть і запишіть дієслова, які можуть сполучатися з даними іменниками.

Вітер__________________________________________________


Дощ ________________________________________________________


2. Індивідуальні картки-завдання.

Картка 1

Доберіть синоніми до слів:

ходити,______________________________________

працювати,__________________________________

Картка 2

Прочитайте текст. Знайдіть у ньому синонімічні дієслова і підкресліть їх.

Юра вибігло коридору, проскочив у сінці біля кухні і мерщій чкурнув по сходах на другий поверх. Потім забіг на площадку і сховався в найдальший закуток.

Коли все стихло, Юрко виповз зі схованки і тихо поплазував по сходах униз. Годі крадькома посунувся до передпокою.

За Ю. Смоличем

Картка 3

Прочитайте прислів’я. Випишіть синонімічні дієслова.

Говорили, балакали — сіли та й заплакали.

Казав, та не зав'язав.

Нагомонів по самі вуха.

Він набалакає, що нема шо слухати.

Не базікай, чого не треба.

Щебече, як соловейко.

Городить ні се, ні те.

VI. Підсумок уроку.

— Кому з вас вдалося хоч трішки збагатити свій словниковий запас?

— Які слова у цьому допомогли? (Дієслова-синоніми.)

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 163, вправа 403.

УРОК 100. РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити