УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 101. Дієслова-антоніми. (Вправи 404-407)

Мета. Вчити дітей збагачувати свій словниковий запас шляхом вживання у мовленні синонімів і антонімів. Продовжувати поглиблювати знання про дієслова-антоніми.

Обладнання. Текст (підготовлений завчасно на дошці, чи екрані), прислів’я (з дієсловами-антонімами). Додаток 9.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 403).

— Прочитайте, які синоніми ви дібрали до дієслів ходити, працювати.

— Прочитайте речення, які ви склали із цими дієсловами. Охарактеризуйте одне із речень за алгоритмом (додаток 9).

III. Актуалізація опорних знань учнів.

— Прочитайте з дошки (екрана) текст. З близьких за значенням дієслів виберіть те, яке найбільше підходить за змістом. Текст запишіть.

Друзі (мандрували, йшли) лісом і збирали гриби. На галявині вони (побачили, помітили) зламану берізку. Її тоненькі гілочки (звисали, спадали) додолу. Ніжне зелене листячко почало (в'янути, кволитись). Хлопчики (підняли, підвели) берізку і (прив'язали, прикріпили) до кремезного дуба.

— Як називаються слова, близькі за значенням? (Синоніми.)

— А сьогодні ми будемо збагачувати свій словниковий запас дієсловами-антонімами.

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Вправа-загадка (вправа 404).

— Прочитайте і відгадайте загадки.

— Випишіть парами антоніми, які допомогли вам відгадати ці загадки. (Звечора — зранку, умирає — оживає, удень — вночі, дрімають — літають.)

— Які слова мають протилежне значення тільки в одному тексті? (Дрімають — літають.)

— Назвіть дієслова-антоніми, вжиті у цьому тексті.

2. Збагачуємо словниковий запас (за вправою 405).

— Випишіть тільки пари слів, протилежні за значенням. (Говорила — мовчала, відчиняли — зачиняли, підняв — опустив, почали — закінчили.)

— З будь-якою парою виписаних дієслів складіть запитальне речення. Визначне головні члени речення.

Фізкультхвилинка.

Каліграфічна хвилинка.

Пп пр при ся ів в’я прислів'я

— Пригадайте будь-яке прислів’я.

— Чи є у цьому прислів’ї дієслова? А дієслова-антоніми?

3. Робота з прислів’ями (за вправою 406).

— Пригадайте і запишіть кілька прислів’їв із дієсловами-антонімами за зразком:

Згода дім будує, а незгода руйнує.

(Помічничок від авторів:

✵ По одежі стрічають, а по уму проводжають.

✵ Не вчись руйнувати, а вчись будувати.

✵ Брехнею світ пройдеш, а назад не вернешся.

✵ Повний колос до землі гнеться, а порожній угору пнеться.

✵ Ластівка день починає, а соловей закінчує.

✵ Сміливий там знайде, де боягуз загубить.

✵ Літо біжить підстрибуючи, а зима бреде похнюпившись.)

4. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 64.)

1) Прочитайте. Випишіть дієслова-антоніми. Поставте до них питання.

✵ Ластівка день починає, а соловей кінчає.

✵ Сміливий там знайде, де боягуз загубить.

✵ Згода дім будує, а незгода руйнує.

✵ 3 вітром прийшло, за вітром і пішло.

2) До поданих дієслів доберіть і запишіть антоніми.

Слухати — _______________________

Стояти — ________________________

Додавати — ______________________

Пам’ятати — ______________________

Роз’єднувати —___________________

Загубити — ______________________

Творче завдання

5. Індивідуальні картки «для жвавих розумом».

Картка 1

Доберіть антоніми до дієслів.

ходити — ________________________

сісти —__________________________

охолодити — _____________________

змерзнути —______________________

мовчати — _______________________

Картка 2

Уважно прочитайте текст. Знайдіть у ньому антоніми. Випишіть їх.

— Чуєте, як глухо бурмоче смерека? Буде дощ.

— А бурю вона віщує інакше: вона гуде тривожно, наче боїться, що її зломить буревій. А на дощ вона тихо бурмотить, сподіваючись теплої купелі... Я знаю, що дерево може стогнати, ніби той стогін гамує біль, сміятись, коли після дощу вигляне сонечко, тихо журитись, коли заходить осінь.

А одного разу ці смереки тужили...

За О. Гончарем

V. Підсумок уроку.

Вправа «Мікрофон»

— Розкажіть все, що вже знаєте про дієслово.

— Самостійно доберіть кілька пар дієслів-антонімів, які не звучали на сьогоднішньому уроці.

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 164, вправа 407.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити