УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 104. Аналіз перевірної роботи (списування). Змінювання дієслів за часами. (Вправи 418-422)

Мета. Ознайомити учнів з істотними ознаками дієслів різних часових форм (питання, смислове значення), з новими термінами. Вчити розпізнавати час дієслів. Розвивати уміння узагальнювати, порівнювати.

Обладнання. Таблиця «Часи дієслова».

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз перевірної роботи (списування).

1. Повідомлення результатів виконаної роботи.

2. Відзначення учнів, які списали текст бездоганно; повідомлення завдання для індивідуальної роботи.

3. Робота над помилками, допущеними під час роботи (списування).

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 417).

— Прочитайте слова, які ви записали. Поставте до них запитання.

— Яка це частина мови? (Дієслово.)

2. Каліграфічна хвилинка.

ч ч а а с с мни тeп майб

— Утворіть усі можливі слова з цими буквами і словосполученнями. (Одним із перших діти, зазвичай, називають слово час.)

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Діти, підгадайте мені, яку частину мови ми тепер вивчаємо. (Дієслово.)

— А сьогодні ми ознайомимось, як дієслова змінюються за часами і присвятимо цьому пізнанню багато цікавих завдань.

V. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Пояснення про часи дієслів.

— Діти, що ми робимо зараз на уроці української мови? (Читаємо, пишемо, слухаємо, відповідаємо, вчимося...)

— На які питання відповідають ці дієслова? (Що робимо?)

— А що ми робили на попередніх уроках?

— Як потрібно змінити дієслова, щоб розказати про дії, які вже відбулися або відбувалися? Які питання ставимо до цих дієслів? (Що робили?)

— Що будемо робити на наступних уроках? Поставте питання до дієслів, які називають дію, яка відбудеться після того, як про неї сказали. (Що будемо робити? Що робитимемо?)

Інформація для вчителя.

Важливо стимулювати учнів до називання різних дій, які вони виконують у момент мовлення, виконували раніше або ще виконуватимуть. Далі, працюючи з підручником, учні складають речення на основі спостережень за змінами в природі про те, що: 1) відбулося вчора: 2) відбувається сьогодні; 3) відбудеться через місяць.

Аналіз мовного матеріалу допомагає учням усвідомити, що дієслова можуть називати різні дії: 1) яка відбувається тоді, коли про неї говорять; 2) яка відбувалася раніше, ніж про неї говорять; 3) яка відбудеться після того, як про неї сказали. Від нього залежить і питання, яке ставимо до дієслова.

У процесі сприймання та первинного усвідомлення вчитель повідомляє учням, що дієслова змінюються за часами (є три часи: теперішній, минулий і майбутній). Оскільки основним орієнтиром визначення часу дієслів для молодших школярів є саме питання, важливо організувати роботу з таблицею, в якій уміщено різні граматичні питання, на які відповідають дієслова теперішнього, минулого та майбутнього часу:

Теперішній час

Минулий час

Майбутній час

що роблю?

що робив?

що буду робити?

що робиш?

що робила?

що робитиму?

що робить?

що робило?

що будет робити?

що робимо?

що робили?

що робитимеш?

що робите?

що зробив?

що буде робити?

що роблять?

що зробила?

що робитиме?


що зробило?

що будуть робити?


що зробили?

що робитимуть?

Важливо виробляти в учнів уміння правильно користуватися питанням з метою розпізнавання й утворення часових форм дієслова. Для визначення часу слід навчати дітей вникати у зміст дієслова, правильно ставити до нього питання. Учні рідко помиляються, визначаючи дієслова минулого часу, які означають дію, шо відбулася давно, і про неї можна лише розповідати, згадувати, але зримого образу вона зараз не викликає. Наприклад: Мину ла осінь. Хлібороби зібрали з полін урожай. Відлетіли у теплі краї перелітні птахи.

Найчастіше молодші школярі помилково зараховують до форм теперішнього часу ті дієслова минулого часу, які вживаються для опису явиш природи, подій, шо вже відбулися, але результати їх продовжують існувати і в момент мовлення, наприклад: Встала її весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила... (Т. Шевченко).

У разі зарахування вжитих у вірші дієслів до теперішнього часу слід вимагати від учнів поставити до цих дієслів граматичне питання (що зробила?), яке допомагає сприйняти названі у вірші дії як такі, що відбулися в минулому. Учням З класу для визначення часу дієслова спочатку слід пропонувати речення з більш прозорим відчуттям часу дії і частіше порівнювати різні часові форми між собою. Наприклад: Взимку діти спускалися з гірки на санках. Весною діти пускають у рівчаках кораблики. Влітку діти купатимуться (будуть купатися) в річці.

(Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник студентів вищих навчальних закладів / (за наук. ред. М.С. Вашуленка. — К.: Літера ЛТД, 2011. — с. 219, 220.)

2. Вправа 418 (на закріплення пояснення).

— На основі власних спостережень за змінами в природі складіть речення про те, що ...

1) відбулося вчора;

2) відбудеться сьогодні;

3) відбудеться через місяць.

— Запишіть речення і підкресліть дієслова.

3. Робота з таблицею часів дієслова (за вправою 419).

а) «Словничок третьокласника».

— Зверніть увагу на слово в рамочці минулий. Назвіть у ньому орфограму. Складіть словосполучення або речення зі словом минулий.

б) Робота з таблицею (с. 167).

— Розгляньте таблицю. На які питання відповідають дієслова теперішнього і майбутнього часу?

— Що означають дієслова різних часів?

в) Опрацювання правила (с. 167).

Висновок. Дієслова змінюються за часами. Вони мають три часи: теперішній, майбутній і минулий. Щоб визначити час дієслова, треба поставити питання до нього і встановити, коли відбувається дія.

4. Вибіркове списування (за вправою 420).

— Випишіть окремо дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу.

— Запишіть прислів’я.

Хто багато читає, той багато знає.

Фізкультхвилинка.

5. Творча вправа 421 (із граматичним завданням).

— Прочитайте текст-міркування.

— Яку нову інформацію ви отримали із цього тексту?

— Знайдіть у ньому твердження і доказ (доведення).

— Який висновок тут можна зробити? Придумайте, як завершити текст.

б) Письмове завдання.

— Випишіть з тексту дієслова теперішнього часу у стовпчик. Доберіть до них форми минулого та майбутнього часу. Запишіть.

Теперішній час

Минулий час

Майбутній час

знищуєрозносятьзрихлюютьпереміщуютьзбагачуютьвідкриваютьVI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит. 3 клас, с. 67.)

1) Він поданих дієслів утворіть і запишіть всі часові форми.

Стояти — стояв, стоїть, буде стояти (стоятиме).

Будувати — ____________________________________

Співати —_____________________________________

2) Прочитайте. Випишіть дієслова, визначте їх час.

Ожили річки і розлилися широкими морями. Розкинулось небо яскравою блакиттю. Оживає торішня зелень трав. Па клені з бруньок проклюнулися пучечки зелених квітів. Бджоли впізнали їх і гудуть серед віття. Зацвіли верба, береза, в'яз. Скоро білими квітами вкриються сади.

За Г. Демченко

2. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 29.)

Картка 29

1) Продовжте речення.

Дієслова змінюються за_______________ . Дієслова мають три часи: ________________, ________________, ________________.

2) Прочитайте текст. Запишіть слова, що в дужках, узгоджуючи їх за змістом. Підкресліть дієслова, визначте і вкажіть над ними час.

Нарешті (прийти) ________________ весна. Сонце щедро (сипати) ________________ на землю ласкаве проміння. З пагорбів (збігати) ________________ дзвінкі струмочки. Уже скоро (набубнявіти) ________________ бруньки, (зазеленіти) ________________ степ.

3) Від дієслів утворіть всі три часові форми.

Зразок. Любити — любив, любить, буде любити.

Співати —___________________________________

Летіти — _____________________________________

Читати — _____________________________________

VII. Підсумок уроку.

Вправа «Мікрофон»

— Скільки частин мови є в українській мові? (10.)

— Яку частину мови ви зараз вивчаєте? (Дієслово.)

— Що нового сьогодні ви дізналися про дієслово? (Дієслова змінюються за часами.)

— Впізнайте дієслова з прислів’я. Назвіть час дієслів. Доведіть.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 167, 168 — правило, вправа 422.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити