УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 105. Вправи на розрізнення часових форм дієслів. (Вправи 423-426)

Мета. Поглиблювати знання учнів про дієслово; формувати уміння розрізняти час дієслів; вправляти учнів у вживанні дієслівних форм у зв'язному мовленні; розвивати мовлення учнів; виховувати працелюбність.

Обладнання. Таблиця «Часи дієслів», таблиця «Почуття» (додаток 2). «Словничок третьокласника» (додаток 1).

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вправа «Мікрофон».

— З чого складається наше мовлення? (З речень.)

— З чого складаються речення? (Зі слів.)

— На скільки частин мови поділяються всі слова української мови? (10 частин мови.)

— Яку частину мови ви зараз вивчаєте? (Дієслово.)

— Що нового про дієслово ви вивчили на попередньому уроці? (Дієслово змінюється за часами.)

— Які ви знаєте часи дієслів? (Теперішній, минулий, майбутній.)

— Як визначити час дієслова? (Поставити запитання.)

— На які питання відповідають дієслова теперішнього часу? минулого? майбутнього? Наведіть приклади.

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 422).

а) Зачитування виписаних і утворених дієслів.

б) Конкур загадок про пташок. (Для бажаючих учнів.)

III. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Вправа 423.

а) Розвиток мовлення.

— Прочитайте текс, з’ясуйте значення невідомих слів.

— Доберіть до нього заголовок.

— Які почуття викликає це оповідання? (На допомогу таблиця «Почуття».)

б) Письмове завдання.

— Випишіть дієслова з префіксами. Позначте префікси.

Побачив, поклала, підкралась, зазирнула, прилягла.

— У якому часі вжито виписані вами дієслова? (Минулому.)

Каліграфічна хвилинка.

К к ки ип пі іт ти кипіти

— До якої частини мови належить це слово? Складіть з ним речення.

— Зверніть увагу на рамочку (с. 169). Дієслово кипіти занесемо у свій «словничок третьокласника» (додаток 1).

— Яка орфограма у цьому дієслові?

— Які асоціації викликає у вас дієслово кипіти?

2. «Хитра» вправа (вправа 424).

Назвіть у кожному рядку «зайве» слово. Відповідь обґрунтуйте. (1-й рядок — біжить, 2-й рядок — кипіння, 3-й рядок — намалює, 4-й рядок — стрибок.)

Випишіть тільки дієслова теперішнього часу.

(Біжить, кипить, малює, малюєш, малюю, стрибає.)

Фізкультхвилинка.

3. Списування із завданням (за вправою 425).

— Прочитайте. Користуючись збіркою, вставте на місці крапок дієслова в потрібній часовій орфограмі.

— У якому часі ви вжили дієслова, що з довідки? (У минулому.)

4. Вибірковий диктант.

— За вами дуже скучив Пітон з віршика Григорія Фальковича і дуже просив виписати з його вірша дієслова, вжиті тільки у минулому часі.

Пітон

Склалась думка у Пітона,

що живе він монотонно:

тільки їсть і тільки спить,

ну, хіба ще в сні хропить.

Сумно й нудно. Ось чому

забажалося йому

трохи інших декорацій,

світла, музики, овацій.

І тепер на круглій сцені,

а точніше — на арені,

з булавою і м’ячем

він працює циркачем.

У Пітона все прекрасно,

він радіє, як дитя.

Головне — це своєчасно

поміняти стиль життя.

Григорій Фалькович

— Назвіть інші дієслова, які є в цьому вірші і усно поставте їх у формі минулого часу.

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 68.)

1) Прочитайте. Доберіть з довідки і запишіть дієслова в потрібній часовій формі.

... На різні голоси ________ весну дрозди, коноплянки, вівчарики, щиглики та інше голосисте птаство. А он здалеку _________ іволга. Десь гучно ________ зозуля. Та найгучніше ________ соловейко...

Навіть в озері завзято ________в своїх співах жаби.

(За О. Копиленком)

Слова для довідки: славити, озватися, закувати, співати, змагатися.

2) Виділені слова розберіть за будовою.

2. Поточний бліц-контроль знань. (Картки 30, 32.)

Картка 30

Прочитайте текст. Підкресліть дієслова, вкажіть над ними час. Складіть звукові моделі виділених слів.

На зиму комарі поховалися в різні щілини, старі дупла. Вони й біля нас зимують. Позлітаються в підвал, багато їх там у кутку назбирується. Причепляться комарі своїми довгими ніжками до стелі і сплять цілу зиму (В. Чапліна).

Картка 32

1) Прочитайте прислів’я. Вставте у дієслова припущенні префікси. Вкажіть їх час.

На добрій землі що __сієш, то __родить. Доки сонце __ йде, роса очі __їсть. Коли сонечко __гріє, то й __зеленіє. Дощ __мочить, сонечко висушить, буйні вітри голову розчешуть.

2) До виділених дієслів доберіть форми минулого і теперішнього часу.

Зразок. Висушить — висушило, висушує.

3) Доберіть до даних дієслів по два синоніми. З двома словами (на вибір) складіть і запишіть речення.

Говорити —___________________________________


Крокувати — __________________________________


V. Підсумок уроку.

1. Вправа «Продовжте речення».

Дієслово — це частина мови, яка... .

Дієслово в реченні виступає... .

Дієслова мають три часи... .

Щоб визначити час дієслова, треба... .

2. Гра «Загадковий калейдоскоп».

— До слів-відгадок доберіть дієслова у різних часових формах.

✵ Летіла птиця по синьому небу,

розпустила крила і сонце закрила. (Хмара)

(Хмара — пливе, насувається, закриє.)

✵ Летить, а не горобець, виє, а не звір. (Вітер)

(Вітер — свище, дув, залетів.)

✵ Мене частенько просять, ждуть,

а тільки покажусь — ховатися почнуть. (Дощ)

(Дощ — періщить, лив. починається, йтиме.)

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 170, вправа 426.

УРОК 106. РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити