УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 108. Аналіз перевірної роботи (диктант). Спостереження за вживанням дієслів, що означають завершену і незавершену дію. (Вправи 427-431)

Мета. Зробити аналіз перевірної роботи (диктанту). Виробляти вміння вживати у мовленні дієслова, шо означають завершену і незавершену дію. Розвивати мовлення учнів.

Обладнання. Додаток 2.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз перевірної роботи (диктанту).

1. Повідомлення результатів виконаної роботи.

2. Відзначення учнів, які написали диктант бездоганно, і вручення їм карток для індивідуальної роботи. (Поточний бліц-контроль знань, картки 31, 33.)

Картка 31

1) Прочитайте текст. Підкресліть дієслова, вжиті в переносному значенні. Над усіма дієсловами вкажіть час.

Ось і закінчилася осінь. Поки снігу нема, а від морозів трави сивіють. Вітер останнє листя з дерев струшує. Невдовзі справжня зима настане. Вона холодом дмухне. Метелиці засвистять, завиють (За В. Приходьком).

2) Замініть у кожному словосполученні слово іде синонімом.

Іде урок, іде дощ, іде час, поїзд іде, теплохід іде, сніг іде, дідусь іде.

Слова для довідки: ллє, минає, бреде, їде, триває, пливе, сипле.

Картка 33

1) Вставте із довідки потрібні за змістом слова. Підкресліть головні члени речення.

Кури на подвір’ї_________ .

Ворони на дереві _______ .

Журавлі у небі__________ .

Гуси на річці___________ .

Півень вранці__________ .

Соловейко у садку______ .

Слова для довідки: курличуть, кукурікає, гелгочуть, кудкудакають, тьохкає, каркають.

2) Придумайте словосполучення з даними дієсловами так, щоб в одному випадку вони були вжиті в прямому, а в іншому — в переносному значенні.

Сміється ____________ сміється ____________

Розмовляє___________ розмовляє__________

3. Робота класу над типовими помилками.

4. Індивідуальна робота над помилками, допущеними в диктанті.

III. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Робота над текстом (за вправою 427, усно).

— Прочитайте текст. Про шо в ньому йдеться?

— Назвіть дієслова. Поставте до них питання.

— Які дію означають пі дієслова: завершену чи незавершену (таку, що ще триває)? (Незавершену.)

— Перебудуйте текст, замінивши в ньому дієслова такими, що відповідають на питання що зробили?

— Як змінився текст? (Дії в тексті означають завершену дію.)

2. Колективне виконання (вправа 428).

а) Робота над текстом.

— Послухайте текст (читає вчитель). Поділіться, які почуття виникли після прослуханого тексту. (Можна використати таблицю «Почуття».)

— Про що в ньому йдеться?

— Якщо б Вам доручили доповнити цей текст, як би ви це зробили?

б) Письмове завдання.

— Випишіть з тексту виділені дієслова в такій послідовності: спочатку ті, що означають завершену дію, а потім ті, шо означають дію незавершену.

(Завершена дія: зійшло, дихнув.

Незавершена дія: співало, співала, співав.)

Фізкультхвилинка.

3. Досліди і виконай! (Вправа 429.)

— З кожного рядка вилучіть зайве слово. Відповідь обґрунтуйте.

(1 рядок — шуміли (незавершена дія)

2 рядок — зеленіє (незавершена дія).

Каліграфічна хвилинка (як підготовка до наступного завдання).

По до від за з ви пере при

— Це частинки слова. Підказка: ними починаються слова. Як називаються ці частинки? (Префікси.)

— Доберіть дієслова, які починаються префіксами, і запишіть їх каліграфічно.

4. Творча вправа 430 (самостійно).

— Від поданих дієслів, шо означають незавершену дію, утворіть такі, шо означають дію завершену. Використовуйте префікси: по-, до-, від-, за-, з-, ви-, пере- та інші.

5. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 69.)

1) Від поданих дієслів, які означають незавершену дію, утворіть такі, що означають завершену дію.

Зразок: малювали — намалювали.

Пише — _______________________________________

Гріло — ________________________________________

Дзюрчить —___________________________________

Пливуть —_____________________________________

Кружляє — _____________________________________

Зеленіють —___________________________________

2) Прочитайте. Випишіть дієслова, які означають незавершену дію. Поставте до них питання.

Молодий явеселий Вітер прилетів здалека. Він мчав наввипередки з теплими хвилями океану, жартував з високими гнучкими пальмами. Грався в піжмурки з маленькими мавпочками у непрохідних зелених джунглях. Надвечір він зморився і заснув... (Ю. Ярмиш).

IV. Підсумок уроку.

Вибірковий диктант (М. Вінграновський «Сон каченяти» — 1 і 2 строфи).

Сон каченяти

Вночі, під ранок, у гнізді

у комишах при мамі

проснулось каченя собі

і глянуло в тумані

на срібне мамине перо,

на срібне небо повне...

Перевернулось на крило

і знов заснуло сонне.

Микола Вінграновський

— Випишіть дієслова, які означають завершену дію. (Проснулось, глянуло, перевернулось, заснуло.)

V. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 171. вправа 431. Додаткове завдання для майбутніх орнітологів: підшукати коротку цікаву інформацію про дятла.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити