УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 114. Аналіз перевірної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово». (Вправи 446-449)

Мета. Продовжити формувати вміння правильно писати не з дієсловами. Удосконалювати навички розбору дієслова як частини мови.

Обладнання. Додаток 7, кросворд.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз перевірної роботи.

1. Повідомлення результатів виконаної роботи.

2. Індивідуальні завдання для учнів, які виконали роботу бездоганно.

а) Робочий зошит. З клас, с. 70-12.

1) Прочитайте текст. Замініть дієслова такими, що означають завершену дію. Запишіть утворений текст.

Плоди яблунь-кислиць наливалися соком. Па лісових горбках солодко пахло стиглою суницею. Вітрець збивав із козельців шовковий пух. За якусь мить чорна хмара почала вкривати небо, все завмирало. Далекий шум швидко наближався і ставав сильнішим. Починалася злива.

2) Прочитайте. Допишіть кінцівку тексту. Доберіть заголовок. Підкресліть дієслова минулого часу.

___________________

Дорогою до школи Петрик побачив горобця. Він тремтів від холоду і нікуди не летів. Петрик взяв горобчика і приніс до класу. Юрко запропонував свою шапку, щоб відігріти пташку. На уроці горобчик вилетів із шапки і сів на підвіконня...

3) Прочитайте і допишіть приказки та прислів’я.

З чужого лиха не ___________________

Весна ледачого не ___________________

Під лежачий камінь вода не ___________________

Не в свої сани не ___________________

Слова для довідки: тече, смійся, сідай, любить.

4) До поданих дієслів доберіть синоніми з не.

Зразок: мовчати — не говорити.

Сміятися — ___________________

Лежати — ___________________

Байдикувати — ___________________

Забувати — ___________________

Грітися — ___________________

б) Особливо обдарованим дітям можна підготувати завдання творчого характеру.

3. Робота на тиловими помилками, допущеними у перевірній роботі.

4. Індивідуальна робота над помилками, допущеними у перевірній роботі.

III. Узагальнення і закріплення вивченого матеріалу.

Каліграфічна хвилинка.

М м Н н Ввв му вч ся вр вс им

Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

— Як ви розумієте зміст цього прислів’я?

— Доберіть спільнокореневі слова до слова навчився. (Навчання, навчальний, вчитися.)

1. Самостійна робота (за вправою 446) з наступною взаємоперевіркою.

— Прочитайте текст. Визначте тип тексту: опис, розповідь чи міркування.

— Випишіть з тексту дієслова, у дужках напишіть до них запитання, визначте час.

2. Вправа з цікавинкою (вправа 447).

— Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів.

— Які власні назви у ньому вжито?

— Випишіть з тексту дієслова теперішнього часу. Утворіть від них форми минулого часу. Поставте запитання до утворених дієслів.

— Дієслова першого речення проаналізуйте як частину мови (додаток 7).

3. Рубрика «Слово про слово» (до вправи 447).

Карстові — такі печери, які виникають унаслідок розчеплення гірських порід водою.

4. Робота в парах. Хвилинка спілкування (для завзятих мандрівників).

— Побудувати діалог із 4-5 реплік про дивовижні місця України, які вам доводилося відвідати.

5. Ще раз про не з дієсловами (за вправою 448).

— Спишіть правила поведінки на вулиці, розкриваючи дужки.

IV. Підсумок уроку.

1. Гра «Так чи ні».

— Дієслова означають дію предмета. (Так.)

— Дієслова відповідають на питання хто? що? (Ні.)

— Дієслово в реченні не є головним членом. (Ні.)

— Не з дієсловами пишеться разом. (Ні.)

— Дієслова мають три часи. (Так.)

2. Кросворд «Тлумачний».

— Розгадайте кросворд. Прочитайте слово у виділеному стовпці. (Дієслово.)

1. Давати відповідь на запитання. (Відповідати.)

2. Швидко пересуватися ногами, поспішно йти кудись. (Бігти.)

3. Антонім до слова роз’єднувати. (З’єднувати.)

4. Видавати голосом музичні звуки. (Співати.)

5. Сприймати на слух якісь звуки. (Слухати.)

6. Говорити, робити те саме ще раз. (Повторювати.)

7. Висловлювати подяку. (Дякувати.)

8. Повідомляти про що-небудь по телефону. (Телефонувати.)

V. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 179 — запитання і завдання для повторення, вправа 449.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити