РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 108

Тема. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками


Мета: ознайомити учнів з однорідними другорядними членами речення, вираженими прислівниками, виробляти вміння визначати прислівники, що виконують роль однорідних членів речення, добирати однорідні прислівники, будувати речення з однорідними прислівниками; розвивати уважність, спостережливість; виховувати бажання спостерігати й досліджувати природу.

Обладнання: орфографічні словники, особисті орфографічні словники.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправами

I варіант — вправа 171 (усне опитування).

II варіант — вправа 176 (записати на дошці).

III варіант — вправа 181 (записати на дошці).

Перевірка — фронтально.

2. Словниковий диктант

Утворіть і запишіть слова.


image55

 

— Що ви можете розповісти про ці слова?


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Складіть речення за схемою.


image56

 

— Що цікавого ви помітили в цьому реченні?

— Якою частиною мови виражені однорідні члени речення?


III. Оголошення теми і мети уроку

— Спрогнозуйте тему уроку.

— З чим зустрінемось?

— А що будемо вчитися робити?


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Пошукова колективна робота (за вправою 182)

Завдання 182 (3) — коментоване письмо.

— Який висновок ви можете зробити з виконаної вправи?

— Звірте свої спостереження із правилом на с. 95.

2. Самостійна робота з підручником (вправа 183)

— Назвіть прислів’я, які є однорідними членами речення.

— Поясніть розділові знаки при однорідних членах речення.

— Змініть речення так, щоб у ньому з’явилася кома.


V. Закріплення та систематизація знань

1. Списування з творчим завданням. Робота у парах над вправою 184

— Знайдіть речення з однорідними членами речення, вираженими прислівниками.

— Поясніть вживання розділових знаків у цих реченнях.

2. Робота із словниковими словами. Граматичне лото


image57

 

— Утворіть прислівники.

— Якщо я прошу вас їх записати, то чи виникнуть у вас запитання? Чому? Які?

— Знайдіть на них відповідь в орфографічному словнику.

— Що ви можете розповісти про правопис цих прислівників?

— Запишіть їх у словнички, підкресліть орфограми.

— Закрийте словники і запишіть ці слова з пам’яті.

— Обміняйтесь зошитами і перевірте роботу свого сусіда. Кому вдалося записати всі слова без помилок?

— Допишіть пропущені слова, виправте помилки, пропишіть ці слова каліграфічно.

3. Усна колективна творча робота за вправою 185

— Доберіть заголовок до тексту.

— В яких реченнях зустрілися вам прислівники як однорідні члени речення?

— Які розділові знаки ви використовували в цих реченнях? Чому?


VI. Підсумок уроку

1. Робота з дошки

— Прочитайте вірш.

Зимонько-снігуронько,

наша білогрудочко,

не верти хвостом.

А труси тихесенько

рівненько гладесенько

срібненьким сніжком.

— Знайдіть речення з однорідними членами. Доведіть.

— Якою частиною мови вони виражені?

— Перевірте правопис цього речення. Чи все там записано правильно? Доведіть.

— З чим ми сьогодні ознайомились?

— Складіть своє речення з однорідними членами, вираженими прислівниками.

2. Коментар до домашнього завдання


VII. Домашнє завдання

Вправа 186; повторити словникові слова.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити