РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 110

Тема. Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах


Мета: показати роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах, формувати вміння використовувати прислівники у різних текстах, визначати їх роль; розвивати вміння розпізнавати прислівники в усному і писемному мовленні; виховувати культуру мовлення.

Обладнання: картки індивідуального опитування, словники синонімів, малюнки першоцвітів.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота над вправою 186

2. Картка індивідуального опитування

Картка 1

До поданих прислівників добери синоніми, подані в дужках.

Багаторазово, безжалісно, важко, видимо-невидимо, гарно, глухо, дбайливо. (Багато, скрутно, безсердечно, часто, добре, тихо, старанно)


Картка 2

До поданих прислівників добери антоніми.

Вчора —            

Всюди —

Корисно —        

Разом —

Спочатку —       

Спереду —


Картка 3

Заміни вислови синонімічними прислівниками.

✵ Лягати разом з курми —

✵ Шукати по гарячих слідах —

✵ Працює, як сонна муха —

✵ Дав, як кіт наплакав —

✵ Прийде, як рак свисне —


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Хвилинка чистопису

Пр ис лі вник

Перевірка — взаємоперевірка за зразком.

— Яке слово можна зібрати?

2. Відновлення опорної таблиці

— Розкажіть все, що знаєте про прислівник.

— Проведіть порівняльний аналіз прикметників і прислівників:

1) Що означає?

2) На які питання відповідає?

3) Змінна чи незмінна?

4) З якою частиною мови найчастіше зв’язується в реченні?

5) Яким членом речення є?


III. Оголошення теми й мети уроку

— Сьогодні ми дізнаємось, яку роль відіграє прислівник у різних текстах.

— А які тексти бувають?


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Списування з граматичним завданням (за вправою 187)

2. Пошукова робота

Вправа 188 (1,2) — колективно, усно.

Завдання 3 — самостійно.

— Порівняйте роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах.

3. Групова робота (за вправою 192)

Роботу над вправою доцільно організувати за варіантами:

І варіант — скласти художній текст;

ІІ варіант — скласти науково-популярний текст.

Провести порівняльний аналіз двох текстів, з’ясувати роль прислівників у кожному з двох текстів.


V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота з ребусами (вправа 190 і 194)

Гра «Хто швидше?» — змагання між хлопчиками та дівчатами.

Вправа 190 (1, 2) — назад, попереду, ліворуч, праворуч.

Вправа 194 (1, 2) — восени, взимку, влітку.

2. Робота із словниковими словами

— Доберіть антонім до слова попереду.

— Що можеш розповісти про правопис цього слова?

— Подумайте, як записати слова:

(з)заду; (с)пер_ду

— Чому разом? (Прислівник не вживається з прийменниками.)

— Яку літеру потрібно вставити у слово спереду? Чому? Доведіть.

— Запишіть ці слова у словничок. Що про них треба запам’ятати?

— Самостійно складіть речення з кожним із прислівників. Запишіть їх.


VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

— За чим ми сьогодні спостерігали?

— Який висновок зробили?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VII. Домашнє завдання

Вправа 191; повторити словникові слова.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити