РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 114

Тема. Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв’язних текстах. Спостереження за роллю префіксів у словах


Мета: закріпити й узагальнити знання учнів про морфемну будову слів, закріплювати вміння розрізняти спільнокореневі слова та форми одного і того самого слова; розвивати швидкість письма.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Подумайте, на які групи і за якою ознакою ви розділите записані на дошці слова.

Граб, граблі, грабовий, гребти, грабок, грабельки;

ріг, ріжок, ріж, рогатий, різати, зрізаний, ріжечок.

— До якої групи ви включите слово грабом? (До жодної, оскільки це не спільнокореневе слово, а форма слова.)

— А в чому полягає різниця між спільнокореневим словом і формою слова?


III. Оголошення теми й мети уроку

— Отже, сьогодні на уроці ми поговоримо про форми слова і спільнокореневі слова.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Складання опорної схеми

— Давайте проаналізуємо спільнокореневі слова і форми слова, виділимо ті моменти, якими вони відрізняються.


Форми слова

Спільнокореневі слова

1) Однакові за значенням

2)

3)

1) Близькі за значенням

2)

3)


2. Колективне виконання вправи 209

Завдання 209 (1) — усно.

Завдання 209 (2, 3) — колективно коментовано.

3. Диференційоване завдання

Сильні учні — вправа 211.

Учні з недостатньою підготовкою — вправа 210.

— Як визначити префікс у слові?


V. Закріплення та систематизація знань

1. Самостійна робота із вправою 207

2. Робота із словниковими словами

— У вправі 208 ви зустрілися із словами ярина та аеродром.

— Поясніть їх значення.

— Яка орфограма зустрічається в цих словах?

— Як перевірити ненаголошений голосний у корені слова?

— Доберіть спільнокореневі слова або форми, спробуйте перевірити ненаголошені голосні.

— А що ж робити?

— Запишіть слова у словничок, підкресліть літеру, яку треба запам’ятати.

— Запишіть всі форми слів: хлопці — аеродром; дівчата — ярина.

3. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VI. Підсумок уроку

Хвилинка чистопису.

Вийшла червона хустина.

— Обміняйтеся зошитами і звірте написане із зразком на с. 107. Оцініть роботу. Обґрунтуйте свою оцінку.

— Знайдіть слово із префіксом. Доведіть свою думку. Усно доберіть до слова червона спільнокореневі слова, а до слова хустина — форми слова.

— Як розпізнати форми слова і спільнокореневі слова?


VII. Домашнє завдання

Вправа 212, повторити словникові слова.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити