РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 117

Тема. Вправляння у встановленні зв’язків слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні


Мета: актуалізувати знання дітей з цієї теми, удосконалювати вміння аналізувати речення, виділяючи головні та другорядні члени речення, встановлювати зв’язок слів у реченні; розвивати вміння виділяти і використовувати у мовленні числівників; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Встановіть зв’язки, вкажіть головне слово у кожному словосполученні.

Іменник + дієслово

? (іменник, займенник) + прикметник; дієслово + ? (прислівник);

? (іменник) + числівник;

? (дієслово, прикметник) + займенник.

— Наведіть приклад словосполучення «іменник + числівник».

— Введіть це словосполучення в речення.

— Усно встановіть зв’язок слів у реченні.


III. Оголошення теми й мети уроку

— Сьогодні ми будемо згадувати все, що знаємо про зв’язок слів у реченні, особливу увагу звернемо на числівники.


ІV. Закріплення та систематизація знань

1. Самостійна робота із вправою 224 Завдання 4 опрацювати письмово коментовано.

— До першого речення складіть схему речення.

— Визначте частини мови у другому реченні. Яких частин мови ви там не зустріли?

2. Диктант із творчим завданням Один учень працює на дошці.

— Назвіть одним словом кожне із вказаних чисел і запишіть.

Десять одиниць, десять десятків, десять сотень, два десятки, три десятки, вісім десятків, шість десятків, сім сотень, вісім сотень, дев’ять сотень, тисяча тисяч, п’ять десятків, п’ять сотень.

— Які словникові слова були в диктанті? Поясніть їх правопис.

— Чим схожі всі ці числівники? (Вони кількісні.)

— Усно доберіть порядкові числівники до кількісних.

— Складіть усно речення з одним із числівників. З яким словом пов’язаний числівник?

— Поставте у родовому відмінку числівники вісімдесят, п’ятдесят, шістдесят.

3. Робота в парах (вправа 225)


V. Підсумок уроку

1. Бесіда

— Що ми згадали з теми «Речення»?

— Які відомості про числівник ми повторили?

— Які вміння вдосконалювали?

— До чого закликають нас тексти із вправ 224 та 225?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VI. Домашнє завдання

Вправа 226.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити