РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 118

Тема. Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні. Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів


Мета: систематизувати знання учнів з теми «Дієслово»; розвивати вміння робити морфологічний аналіз дієслів; виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до неї.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання (вправа 226)


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Відновіть опорну схему.

Дієслово:

✵ позначає.

✵ відповідає.

✵ виражає.

✵ має початкову.

✵ належить до.

✵ змінюється за.

✵ у реченні буває.

— Як визначити час дієслова?

— Які характерні особливості дієслів минулого часу? А теперішнього і майбутнього часів?


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні ми зосередимо свою увагу на дієсловах, згадаємо все, що ми про них знаємо.


IV. Закріплення та систематизація знань

1. Колективне опрацювання вправи 228

— Яку роль виконують дієслова у тексті?

— Дієслова сплелося та біжать усно розберіть морфологічно.

— Доберіть початкову форму до дієслів пустило й сипле.

— Як визначити дієвідміну дієслова?

2. Диференційована робота

Учні з високою швидкістю письма виконують вправу 230.

Учні з недостатньою підготовкою готують вправу 229.

3. Пошукова робота в парах (за вправою 231)

— Як ви визначили наявність префікса у дієслові?

— Чим цікаві дієслова у цьому вірші? (Всі вони — минулого часу.)

— Зробіть морфологічний аналіз слова вийшов.

4. Розвиток зв’язного мовлення

Вправу 227 опрацювати колективно. Залежно від наявності часу записати складений текст.


VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

— Наведіть приклади дієслів у неозначеній формі.

— Доберіть спільнокореневе дієслово жіночого роду в минулому часі до іменника прасування.

— Поставте це дієслово у форми майбутнього й теперішнього часу. Змініть його число.

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VII. Домашнє завдання

Вправа 232.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити