РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 120

Тема. Підготовка до підсумкової роботи за рік


Мета: актуалізувати знання і вміння, набуті за рік; розвивати мовні вміння; виховувати вміння працювати самостійно й співпрацювати у парі і групі.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання (вправа 235)

Перший учень з місця читає виписані словосполучення, пояснює дописані закінчення.

Другий учень на дошці записує розбір за будовою виділених слів.


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

З дошки

Сім, веселий, сумно, гратися, дерево, вона, щоранку, червоні, десятий, виспівало, радість.

— На які групи можна розділити ці слова? Поясніть.

— Як назвати ці групи одним словом?


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні згадаємо все, що ми знаємо з вами про різні частини мови, а також написання вивчених нами словникових слів.


IV. Закріплення та систематизація знань

1. Робота в парах (за вправою 237)

— Як змінюються іменники (прикметники, дієслова, числівники, займенники)?

— А що ви можете розповісти про прислівник?

2. Вибіркове списування

Із словникових слів, надрукованих на форзаці підручника, виписати групу числівників і групу прислівників.

— Поясніть правопис цих слів.

— До якої групи належать слова, які ви не виписали? Доведіть.

— Виберіть іменники з ненаголошеним голосним у корені.

— Розберіть за будовою ззаду, океан.

3. Робота у парах за варіантами (вправа 238)

І варіант — опрацьовує перше речення; ІІ варіант — друге речення; ІІІ варіант — третє речення.

Перевірка — індивідуальне опитування.

4. Розвиток зв’язного мовлення. Колективне усне опрацювання вправи 236


V. Підсумок уроку. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VI. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити