РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 120

Тема. Підготовка до підсумкової роботи за рік


Мета: актуалізувати знання і вміння, набуті за рік; розвивати мовні вміння; виховувати вміння працювати самостійно й співпрацювати у парі і групі.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання (вправа 235)

Перший учень з місця читає виписані словосполучення, пояснює дописані закінчення.

Другий учень на дошці записує розбір за будовою виділених слів.


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

З дошки

Сім, веселий, сумно, гратися, дерево, вона, щоранку, червоні, десятий, виспівало, радість.

— На які групи можна розділити ці слова? Поясніть.

— Як назвати ці групи одним словом?


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні згадаємо все, що ми знаємо з вами про різні частини мови, а також написання вивчених нами словникових слів.


IV. Закріплення та систематизація знань

1. Робота в парах (за вправою 237)

— Як змінюються іменники (прикметники, дієслова, числівники, займенники)?

— А що ви можете розповісти про прислівник?

2. Вибіркове списування

Із словникових слів, надрукованих на форзаці підручника, виписати групу числівників і групу прислівників.

— Поясніть правопис цих слів.

— До якої групи належать слова, які ви не виписали? Доведіть.

— Виберіть іменники з ненаголошеним голосним у корені.

— Розберіть за будовою ззаду, океан.

3. Робота у парах за варіантами (вправа 238)

І варіант — опрацьовує перше речення; ІІ варіант — друге речення; ІІІ варіант — третє речення.

Перевірка — індивідуальне опитування.

4. Розвиток зв’язного мовлення. Колективне усне опрацювання вправи 236


V. Підсумок уроку. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VI. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити