РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

ЛІТЕРАТУРА


1. Будна Н. О., Головко З. Л. Творчі завдання з української мови. 3 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005.

2. Городівський В. М. Вивчення української мови в третьому класі. — Харків: Радянська школа, 1977.

3. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007.

4. Друзь З. В. Пізнавальні завдання з ознайомлення з навколишнім світом у 3-4 класах: Посібник для вчителя. — К.: Рад. шк., 1990.

5. Жовтобрюх В. Ф. Сучасний український орфографічний словник. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005.

6. Кобзарик: Читанка для учнів молодших класів / Упоряд. І. Січовик. — К.: Видавець М. І. Преварська, 2001.

7. Кидисюк Н. П. Збірник диктантів з української мови. 1-4 класи. — Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.

8. Курганова Н. В. Усі крилаті вислови, прислів’я, приказки, загадки. — Харків: Торсінг-плюс, 2007.

9. Лізинський В. М. Прийоми та форми в навчальній діяльності. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007.

10. Лобчук О. Мовленнєва діяльність на уроках рідної мови: 2-4 кл.: Аудіювання, діалог, переказ, твір / О. Лобчук, І. Ґудзик. — К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. А. Галіцина, 2006.

11. Мовчун А. І. Мовні скарби: Вивчення фразеологізмів у школі: Навч.-метод. посібник. — К.: Либідь, 2000.

12. Паламарчук В. М., Лобчук О. Г. Навчаймося рідної мови. Система розвивальних вправ для учнів 3(2)-4(3) класів: Посіб. для вчителя. — К.: Освіта, 1999.

13. Початкова школа. — 2007.— № 3.

14. Початкова школа. — 2007.— № 5.

15. Початкова освіта. — 2007. — № 16 (400), квітень.

16. Початкова освіта. — 2007. — № 17 (401), травень.

17. Початкова школа. — 2006. — № 4.

18. Прищепа К. С., Лук’яненко В. Г. Тематичний словник школяра. — К.: Форум,2001.

19. Приказки. Практичний російсько-український словник приказок / Упорядник Г. С. Млодзинський. — Х.: Прапор, 1996.

20. Рідна мова: Підручник для 4 класу / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко, Л. В. Скуратівський. — К.: Освіта, 2004.

21. Словник іншомовних слів / Уклад Л. О. Пустовіт. — 2-е вид., доп. — К.: Довіра, 2000.

22. Словник синонімів української мови: У 2-х т. — К.: Наук. думка, 1999.

23. Словник учня початкових класів. Синоніми, антоніми, морфеми / Укладачі: Т. І. Бабовая, Н. О. Будна, З. Л. Головко. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006.

24. Сучасний тлумачний словник української мови: 65000 слів / За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. — Х.: ВД «Школа», 2006.

25. Творчі   завдання для учнів початкових класів. — Х.: Видав. гр. «Основа», 2004.

26. Тлумачний словничок для учнів 1-4 класів / Автори-упорядники: М. І. Парфьонов, А. П. М’ястківський. — Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2005.

27. Тоцька Н. І. Збірник орфоепічних вправ з української мови для 1-3 класів. — К.: Рад. школа, 1980.

28. Улищенко В. В., Потопахина Л. И. Русский язик. Диктанти. 3-4 классьі. — Х.: Торсинг, 2001.

29. Фразеологічний словник української мови: У 2-х кн. — К.: Наукова думка, 1999.

30. Цимбалюк В. І., Жайворонок В. В. Світлиця: Народознавство: 1 частина: Навч. посібник для початкових кл. серед. шк. — К.: Центр пед. інновацій України — МДП «Витоки», 1992.

31. Цимбалюк В. І., Жайворонок В. В. Світлиця: Народознавство: Навч. посіб. для початк. кл. середн. шк. — К.: Центр пед. інновацій України МДП «Витоки», 1992.

32. Шаламов Р. В. Тваринний світ України / Р. В. Шаламов, О. А. Литовченко. — Х.: ВД «Школа», 2006.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити