РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 13

Тема. Будова тексту


Мета: актуалізувати й розширити знання дітей з теми, удосконалювати вміння визначати частини тексту, вчити будувати текст за даними частинами й власними доповненнями; розвивати мовлення учнів, мислення, уважність, спостережливість; виховувати дбайливе, бережливе ставлення до природи, вміння вести телефонну розмову.

Обладнання: малюнок ластівки біля гнізда, картки із словниковими словами, малюнок телеграми.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 46

2. Фронтальне опитування

— Що таке текст?

— Які типи текстів вам відомі?

— Розкажіть все, що ви знаєте про текст-розповідь (опис, міркування).

— Які особливості будови тексту-міркування?

3. Коментар до домашнього завдання (вправа 50)


II. Актуалізація і мотивація навчання

— Зберіть слова.


image6

 

— Чи знайомі вам ці слова?

— А де ви їх зустрічали?

— Розташуйте їх у потрібному порядку.

— Спрогнозуйте тему і мету нашого уроку. (Відповіді дітей) Правильно. Крім того, ми будемо вчитися складати текст за даними зачином і кінцівкою.


III. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Колективна пошукова діяльність

1) Самостійне ознайомлення з текстом вправи 47.

— Подивіться, яка гарна пташка і як цікаво вона будує своє житло.

— Які почуття вас охопили?

— Чому?

— Чого навчає нас цей текст?

2) Колективне виконання завдання 47 (2, 3).

2. Розвиток зв’язного мовлення

— Складіть стислий переказ тільки основної частини.


IV. Закріплення та систематизація знань

1. Диференційоване завдання

Сильні учні самостійно виконують вправу 49.

Учні з недостатньою підготовкою готують колективно вправу 48.

2. Фронтальне опитування й робота з таблицею

— З яких частин складається текст?

— Як ви вважаєте, яке завдання виконує зачин (кінцівка, основна частина) у тексті?

— Спробуйте відновити таблицю, заповнивши пропуски.


Текст

Зачин

?

(називає тему тексту)

Де? Коли? Хто? Що?

Основна частина

?

(розповідає про перебіг подій, розкриває головну думку)

Що відбулося?

Кінцівка

?

(підводить до висновку, логічно завершує текст)

Що з того?


3. Робота зі словниковими словами

— Знайдіть кінцівку тексту у вправі 50.

— Який висновок ви для себе зробили?

— Яким видом зв’язку користувалися дівчата?

— А які види зв’язку ви ще знаєте?

— А чи отримували ви коли-небудь телеграму? Розкажіть про це.

— Зверніть увагу на слово у рамці на с. 25. Що ви про нього скажете?

— Запишіть слова у зошит, підкресліть орфограми. Розкажіть про них.

— Зверніть увагу на транскрипцію слів (на дошці):

[теилеиграма] [теилеифон]

— Давайте потренуємось у правильній вимові слів.

— А що ви можете сказати про написання слів? Прочитайте їх орфографічно.

— Внесіть їх до свого словничка.


V. Підсумок уроку

Гра «Знавці»

I варіант — складіть і запишіть речення із словом «телефон» таким чином, щоб воно було зачином тексту. Обґрунтуйте свою точку зору;

II варіант — складіть і запишіть речення із словом «телеграма» таким чином, щоб воно могло бути введене в кінець тексту.

— Про яку частину тексту ми не згадали?


VI. Домашнє завдання

— А в якій вправі сьогодні нам зустрічалося слово телефон?

— Нагадую вам, що ця вправа є вашим домашнім завданням.

— Розкажіть, що ви будете робити вдома.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити