РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 18

Тема. Закріплення знань про основу речення. Зв’язок слів у реченні


Мета: актуалізувати знання дітей про члени речення, закріплювати відомості про підмет і присудок як граматичну основу речення; розвивати вміння визначати в реченні його основу й встановлювати зв’язок між словами речення; виховувати любов до природи, бажання й вміння спостерігати у природі.

Обладнання: картки індивідуального опитування, таблиця «Члени речення».

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальна робота за вправою 63

Перший учень читає спонукальні речення, виписані із тексту. Другий учень записує на дошці фонетичний розбір слова браття.

Додаткові питання

— Крім спонукальних, які ще існують види речень за метою висловлювання?

— Які види речень за інтонацією ви знаєте? Наведіть приклади. Як оформлюються на письмі окличні речення?

— У кінці якого речення ставиться знак питання? Наведіть приклади.

2. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Прочитайте текст. Випиши питальні речення.

Хто не чув про цього співака? Однак, коли побачать його вперше, часто дивуються. Ось ця непоказна коричнювато-біла пташка з рудим хвостом, довгими ніжками і великими очима і є знаменитим співаком? Про солов’я стільки складено віршів і   пісень, написано книжок, що багато людей уявляють його собі казковим птахом.

Визнач члени речення у першому реченні.


Картка 2

Спиши вірш, ставлячи потрібні розділові знаки.

Що за гамір //

Що за гра //

Ліпить бабу дітвора //

Біла в баби голова —

Та це ж баба снігова //


Картка 3

Перебудуй розповідні речення на спонукальні.

Ми любимо свою землю.

Перед їжею треба мити руки.

За партою слід сидіти рівно.

Кожна людина повинна берегти рідну природу.


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Зверніть увагу на питання, записані на дошці.

1. Які члени речення є основою речення?

2. Який член речення називається підметом?

3. Який член речення називається присудком?

— Чи можете ви дати відповідь на них?


III. Оголошення теми і мети уроку

— А чи хочете знати відповіді на ці питання?

— А для чого нам потрібно вміти визначати основу речення?

— Спробуйте визначити тему й мету уроку.

(Вчитель доповнює й уточнює відповіді дітей.)


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Пошукова робота

— Проаналізуйте свої знання з теми «Члени речення». На які з наведених питань ви можете відповісти?

— А на яке питання ви відповіді не знаєте, але хотіли б отримати відповідь?

— Розбийтеся на три групи залежно від вашого бажання працювати над тим чи іншим питанням.

Далі вчитель організовує групову роботу.

1 група. Визначити основу речення.

Клени обсипалися від найменшого подиху вітерця.

— Які члени речення є його основою?

2 група. Визначити підмет.

Гаснуть осінні вогневі барви.

— Який член речення називається підметом?

3 група. Визначити присудок.

На восковому листі з’являються брудні плями.

— Який член речення називається присудком?

Результати роботи групи представляють на дошці. Проводиться захист роботи. Результати обговорення вчитель фіксує на дошці.

2. Аналітична робота з таблицею

— Представляю вам таблицю «Члени речення».

— Порівняйте результати нашої роботи з таблицею.

— Чи правильно ми з вами визначили, що таке підмет, присудок і основа речення?

— Сформулюйте кінцевий висновок у вигляді діалогу між учнем 3 та 4 класів.


V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота за варіантами

I варіант — вправа 65; II варіант — вправа 66.

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VI. Підсумок уроку

— Визначте основу речення, наведеного на дошці.

І лежить хліб — золотий, теплий, пахучий, руками роботящими подарований.

— Розкажіть, що таке основа речення.

— Складіть речення з основою:


VII. Домашнє завдання

Вправа 67, підготувати доповідь за темою «Члени речення»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити