РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 19

Тема. Зв’язок слів у реченні. Речення й словосполучення


Мета: розвивати вміння визначати головні та другорядні члени речення, встановлювати зв’язок між словами в реченні за допомогою питань, практично формувати уявлення про словосполучення, про наявність у ньому головного і залежного слова, учити розрізняти головні члені речення; розвивати вміння встановлювати зв’язок між словами словосполучення за допомогою питань від головного слова до залежного; виховувати любов до рідної природи; провести пропедевтичну роботу з основ особистої безпеки.

Обладнання: картки індивідуального опитування, плакат «Один вдома».

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальне опитування. Вправа 67 (3, 4)

Завдання 67 (2) — учень записує на дошці дібрані синоніми.

2. Слухання доповідей на тему «Члени речення», які склали учні вдома

3. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Прочитай текст.

На лісовій галявині ростуть запашні конвалії. Їх білі дзвіночки миготять серед зеленого листя. Конвалії зібрались дружною сім’єю. Їхні кущики зв’язані один з одним кореневищем. Разом конваліями легше жити й боротися з сильнішими рослинами.

Спиши перші три речення.

Підкресли в них підмет і присудок.

Картка 2

Прочитай. Поділи текст на окремі речення. Спиши. У кожному реченні підкресли головні члени речення.

Наше село розташоване на березі Дніпра літом по річці пливуть великі та малі теплоходи часто пробігають моторні рибальські човни легенький вітерець рябить воду.

Картка 3

Пошир речення, вставляючи замість пропусків слова з дужок.

Настав _____________ ранок. Зірочки пірнули в ________________ безодню неба. Край неба палає _________________ полум’ям. _____________ трави виблискують срібною росою. Піднімається ________________ туман. Над шляхом полилася ________________ пісня.

(Дзвінка, високі, погожий, сивий, жайворонкова, синя, рожевий.)

У кожному реченні визнач граматичну основу.


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

Визначення закономірності групи.

— Прочитайте поєднання слів. Подумайте, за якими ознаками їх можна розділити на дві групи.

Сніг падає, падає на дерева, пухнастий сніг, сонце сяє, сонце зимове, сонце холодне, сяє у небі.

Діти висловлюють різні припущення. У ході обговорення вчитель підштовхує дітей до висновку, що подані слова можна поділити на речення і словосполучення.


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні спробуємо з’ясувати різницю між реченням і словосполученням, будемо вчитися виділяти словосполучення з речень.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Робота з таблицею

— А яка різниця між реченням і словосполученням?

Заповніть пропуски у таблиці, спираючись на ознаки, записані на дошці.


Словосполучення

Речення

...

...


1) Слова зв’язані між собою за допомогою питань та прийменників.

2) Виражає закінчену думку.

3) Може складатися тільки з двох слів.

4) Може мати у собі одне, два або більше слів.

5) Не виражає закінчену думку.

6) Має головне і залежне слово.

7) Можна розділити на окремі словосполучення.

8) Можна виділити граматичну основу.

2. Синтетичні вправи

Після обговорення можна запропонувати із виділених словосполучень попереднього завдання скласти речення.

Пухнастий сніг падає на дерева, кущі. Холодне зимове сонце сяє у небі.


V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота в парах (вправа 69 (1, 2))

Одна пара працює на дошці.

У виділених словосполученнях позначити головне слово (х) і встановити зв’язок із залежним словом. Звернути увагу на пару «підмет + присудок», зазначити, що вони не є словосполученням.

Завдання 69 (3) обговорити в парах.

— Хто хоче пояснити?

2. Колективна робота. Вправа 68 (1)

Завдання 68 (2) виконати самостійно.

3. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

4. Самостійна робота з підручником (вправа 70)

5. Розвиток мовлення

Вправу 71 виконати усно, скласти текст-міркування з опорою на плакат.


VI. Підсумок уроку

— Давайте повернемось до вправи 67, яка була вашим домашнім завданням на сьогодні.

— Виберіть і прочитайте поєднання дієслова з іншими словами, які не є словосполученням. Доведіть.

— Які ознаки словосполучення?


VII. Домашнє завдання

Вправа 72, скласти розповідь про речення і словосполучення за таблицею в зошиті.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити