РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 20

Тема. Однорідні члени речення


Мета: розширити знання дітей про члени речення, ознайомити з однорідними членами речення, їхніми характерними ознаками, вчити визначати в реченні однорідні члени речення, записувати речення з однорідними членами, вживаючи коми; розвивати вміння уважно слухати й аналізувати речення; виховувати вміння співпрацювати в парі.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Складіть речення за схемами, представленими на дошці.— Назвіть граматичну основу кожного речення.

— Зверніть увагу на цю схему. (Вчитель відкриває запис.)— Хочете дізнатися про такі речення?


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні ми познайомимось з цікавими реченнями, які мають у собі декілька підметів, присудків або другорядних членів речення.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Колективна пошукова діяльність (за вправою 76 (1,2))

— Розкажіть, що цікавого ви помітили в цих реченнях.

— До якого речення підходить схема, записана на дошці?

— Складіть схему до останнього речення.

2. Самостійна робота з правилом

— Прочитайте правило на с. 38. Поясніть його своєму сусідові.

— Складіть питання, які ви хотіли б поставити своїм друзям або мені за цим правилом.


V. Закріплення та систематизація знань

1. Аналітико-синтетична робота

— Заповніть пропуски, записавши характерні ознаки однорідних членів речення.

Однорідні члени речення:

1)___ (відповідають на одне питання);

2)___ (зв’язані з одним словом);

3)___ (є однаковими членами речення);

4)___ (належать до однієї частини мови).

2. Робота у парах (за вправою 77)


VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

— Чи можна вважати це речення реченням з однорідними членами?

У вирій відлітають пташки.

— Замініть підкреслене слово однорідними членами речення.

— Поясніть і доведіть свою точку зору.

— Чому ці слова є однорідними членами речення? Поясніть вживання ком.

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VII. Домашнє завдання

С. 38 правило; таблиця у зошиті — усно. Вправа 78 — письмово.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити