РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 3

Тема. Українська мова. Спорідненість її з іншими мовами


Мета: дати уявлення учням про мову як національну ознаку народу, показати місце української мови у сім’ї споріднених мов, ознайомити з історією виникнення й становлення української мови; розширити знання учнів про багатство української мови; виховувати патріотизм, повагу до рідної мови, історії рідної країни; розвивати мовлення учнів, інтерес до мови.

Обладнання: картки із словами, малюнки лева, кота, корови.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання (вправа 8)

— Хто знайшов 1-2 спільнокореневих слова?

— А хто знайшов 6? А чому?

— Прочитайте їх. Який корінь вони мають?

— Що цікавого помітили у цих коренях?

— Які ще випадки чергування є в українській мові? Наведіть приклади.

— Хто виконав додаткове завдання? Розкажіть.


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Зберіть групи спільнокореневих слів. (Вчитель роздає декільком дітям і виставляє на дошці малюнки кота, лева та корови).

Крава, льова, кот, крова, льов, кет, крува, лево, коттус, корова, кіт, лев.

— Як ви думаєте, чому вам вдалося це зробити так швидко?


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні ми дізнаємось, чому нам так легко розуміти росіян, білорусів, поляків, чехів.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Розповідь вчителя

— У VII сторіччі до нашої ери у степове Причорномор’я з-за Дону переселилися племена ірано-мовних скіфів. Вони підкорили місцеві племена кіммерійців і в IV сторіччі до нашої ери об’єдналися у примітивну державу під владою царя Атея. Якою мовою розмовляли тоді давні люди? Учені називають цю мову індоєвропейською прамовою, до якої входили такі групи мов: індійська, іранська, слов’янська, балтська, германська, романська, кельтська. Приблизно в кінці 2-го тисячоліття до нашої ери наші предки слов’яни відокремилися від великої спільної групи грецьких, литовських, германських, латинських, індійських, іранських, кельтських народів. Тоді давні слов’яни мали спільнослов’янську (або праслов’янську) мову. Саме на основі словникового складу згодом почала формуватися сучасна українська мова. На початку нашої ери почався поділ давніх слов’ян на східних і західних, а в V-IX сторіччі нашої ери утворилась третя, південна, група слов’ян.

З тих часів історичний розвиток окремих груп слов’ян відбувався різними шляхами, але спільне коріння зумовило близькість багатьох мов.

— Тож яку відповідь ви можете дати на питання, поставлене нами на початку уроку?

— А чи знаєте ви, що ще об’єднує ці мови? Спільне у них те, що кожний народ з величезною любов’ю та повагою ставиться до своєї мови.

2. Колективна робота (за вправою 9)


V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота у парах (за вправою 10)

2. Самостійна робота з підручником (вправа 11)

3. Робота з прислів’ям

— Зберіть прислів’я:


 

— Як ви його розумієте?

— Розкажіть, як треба ставитися до рідної мови. Чому?

4. Коментар до домашнього завдання


VI. Підсумок уроку

— Проаналізуйте все почуте й зроблене на уроці й скажіть, що нового для себе ви винесли з уроку.

— А чого ви навчились?

— Чи змінилось ваше ставлення до мови? Як?


VII. Домашнє завдання

Вправа 12.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити