РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 36

Тема. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини


Мета: ознайомити учнів з особливостями утворення форм родового відмінка іменників жіночого роду на -а, -я; вчити вибирати закінчення іменників з опорою на вивчене правило; розвивати вміння аргументувати свою позицію; виховувати вміння співпрацювати в парі і групі.

Обладнання: картки індивідуального опитування, картки для розподільного диктанту.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 142

2. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Провідміняй іменники повінь, кіт.

Картка 2

Спиши текст, вставивши пропущені букви. Добери до нього заголовок. Виділені слова запиши в називному відмінку.

Листопад — старший син Ос_ні. Чомусь він завжди приходить до нас похмурий і сумний. Може, від того, що робити йому в цю пору р_ку нічого? Блукає старий листопад без рад_сті, веселості та бадьор_сті полями, луками, аж поки не дійде до лісу.

Картка 3

Прочитай. Випиши іменники. Розбери їх за зразком.

Зразок. Дівчинка (хто?) — одн., ж. р., закінчення -а, Н. в.

Край веселого струмка білий росяний підсніжник раптом блиснув з-під листка.

Виділені слова розбери за будовою.


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

Письмо по пам’яті.

Тихо осипається листя з сумної верб_.

Повільно летить воно до холодної земл_.

— Визначте рід, число і відмінок іменників землі, верби.

— Чому іменники одного разу в одному і тому ж відмінку мають різні закінчення?


III. Оголошення теми і мети уроку

— Отже, закінчення іменників якого роду і в якому відмінку ми сьогодні розглянемо?

— А яку проблему будемо розв’язувати?

— А для чого нам це потрібно?


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Колективна пошукова діяльність (за вправою 143)

Висновок можна зробити у вигляді схеми:— Звірте свої спостереження із правилом на с. 72.

2. Диференційоване завдання Сильні учні — вправа 144.

Учні з недостатньою підготовкою — вправа 146.

3. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


V. Закріплення та систематизація знань

1. Колективне виконання вправи Вправа 145 (1, 2).

— Чому іменники одного роду мають різні закінчення в родовому відмінку?

2. Розподільний диктант

— Запишіть слова у два стовпчика залежно від того, яке закінчення вони матимуть у родовому відмінку.

Земля, телеграма, держава, мета, береза, хвиля, задача, вулиця, машина, волошка, неділя, хмара, пшениця, країна.

— Обґрунтуйте свою позицію.


VI. Підсумок уроку

— Розкажіть, про що ви сьогодні дізналися?

— А чого навчилися?

— Спираючись на складену схему, поясніть, як вибрати закінчення для родового відмінка іменників жіночого роду


VII. Домашнє завдання

Правило на с. 72; вправа 147.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити