РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 45

Тема. Вживання іменників без прийменників і з прийменниками


Мета: вдосконалювати вміння відмінювати іменники у множині; розвивати вміння правильно вживати прийменники з іменниками в різних відмінках; виховувати інтерес до історії України.

Обладнання: картки індивідуального опитування.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 180

2. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Спиши текст, ставлячи іменники, що в дужках, у множині. Визнач відмінок іменників.

Наші (предок) будували (замок), щоб боронити рідну землю. На горі вони ставили міцні (будівля), оточуючи їх кам’яним муром. На мурах були сторожові (вежа). Добре відомі (замок) у Києві, Львові, Чернігові. (Замок) треба берегти.


Картка 2

Запиши словосполучення, поставивши іменники в родовий відмінок множини. З одним із словосполучень склади й запиши речення.

Багато (вишня);         

кілька (прізвище);

немає (знання);         

багато (соловей);

кілька (вікно);            

чимало (заповідь);

багато (озеро);

побачили (суддя);

не чув (розповідь);

п’ять (століття).


Картка 3

Постав іменник в орудному відмінку множини. Склади речення з вибраним словосполученням. Підкресли у ньому головні й другорядні члени речення.

За високими (гора);

чудовими (килим);

за глибокими (море);

рідними (край).


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

Гра «Знавці»

Запишіть іменники, поставивши у множині.

Біля озера, від променя, до школи, через дорогу, по вулиці, за лісом, по дорозі.

— Визначте відмінки іменників.

— Що спільного у всіх іменників? (Всі вони мають при собі прийменники.)


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні поспостерігаємо за вживанням прийменників під час відмінювання іменників у множині.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Бесіда

— Що ви можете розповісти про прийменники? (Належать до службових частин мови, не називають предметів, ознак, дій і станів, не мають коренів та інших частин слів, виражають тільки синтаксичні функції — поєднують слова, не є самостійними членами речення.)

— Наведіть приклади прийменників.

— Що ви можете розповісти про правопис прийменників?

2. Робота з підручником (вправа 182)

— Прочитайте текст із вправи 182. До якого типу текстів він належить?

— Що нового дізналися із цього тексту?

— Поміркуйте, чи в кожному відмінку можливе використання прийменників.

— Подивіться на зоровий диктант, який ми сьогодні написали. Він підкаже вам правильну відповідь.

— Звірте свої спостереження із правилом на с. 91.

— Чи правильні висновки ви зробили?


V. Закріплення та систематизація знань

1. Колективне коментоване виконання вправи 182

— Якого виду цей текст?

2. Коментар до домашнього завдання

3. Самостійна робота із вправою 184


VI. Підсумок уроку

— Зберіть прислів’я.

Від, Батьківщину, ворогів, бережи.

— Чого навчає нас це прислів’я?

— Знайдіть у ньому іменник у множині. Що ви можете про нього розповісти?

— В якому відмінку іменники завжди вживаються без прийменників?

— У якому відмінку іменники вживаються тільки з прийменниками? Наведіть приклади.

— А що ви можете сказати про інші відмінки?


VII. Домашнє завдання

Правило на с. 91; вправа 185; повторити словникові слова.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити