РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 49

Тема. Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні


Мета: проаналізувати знання, уміння та навички, виявлені учнями під час контрольної роботи; актуалізувати знання про прикметник і його значення у мовленні; розвивати вміння порівнювати мовні явища; виховувати любов до художнього мовлення.

ХІД УРОКУ

I. Аналіз контрольної роботи

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Виберіть із вірша (з дошки) прикметники.

Ми любимо весну,

зелену, чудесну,

грімницю у тучі,

і дощик співучий,

і луки широкі,

і ріки глибокі,

і поле веселе,

і рідні оселі,

і цвіт у маю —

всю землю свою.

(М. Стельмах)

— За якими ознаками ви визначили, що ці слова є прикметниками? (Вчитель фіксує на дошці відповіді дітей.)


III. Оголошення теми й мети уроку

— Сьогодні ми розпочнемо знайомство з прикметником, згадаємо, що ми вже знаємо про цю частину мови, з’ясуємо її роль у мові.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Складання розповіді про прикметник Гра «Ланцюжок»

— За опорою, складеною на дошці, нам необхідно скласти розповідь про прикметник для учнів другого класу, які вперше зустрічаються з прикметником. Проілюструйте свою розповідь прикладами.

Перший учень починає, потім називає ім’я того, хто продовжить розповідь. Вчитель звертає увагу на послідовність і логічність розповіді.

2. Аналітична робота (за вправою 192)

Вправу виконати усно колективно.

— Яку роль відіграють прикметники у мові?

3. Колективна робота із вправою 191

— Давайте звіримо свої спостереження із думкою Л. Лужецької. Прочитайте її вірш у вправі 191.


V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота із загадками (за вправою 190)

Додаткове завдання

Випишіть три словосполучення «іменник + прикметник». Яке слово є головним у цих словосполученнях?

2. Творча робота. Гра «Хто більше?»

Вчитель пропонує дітям іменник і просить дібрати до нього прикметники. Хто останній — той і перемагає.

Наприклад: сніг — білий, пухнастий, м’який, холодний, лапатий, тихий і т. ін.

3. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VI. Підсумок уроку

— З якою частиною мови ми розпочали сьогодні знайомство?

— Зверніть увагу на опорну схему, складену нами на початку уроку. Які уточнення ви внесли б у неї наприкінці уроку?

— Які питання про прикметник ви хотіли б поставити одне одному? Спробуйте скласти творчі запитання. Поставте їх, кому забажаєте.


VII. Домашнє завдання

Вправа 193 (3), підготувати усний твір-мініатюру про прикметник.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити