РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 5

Тема. Культура мовлення й спілкування


Мета: активізувати отримані знання з мовної культури; познайомити з основними характеристиками культурного мовлення; виробити уміння застосовувати їх у житті; розвивати усне мовлення дітей, уміння працювати самостійно й колективно; виховувати культуру мовленнєвого спілкування.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання (вправа 16)

Вислухати загадки, складені учнями.

— Назвіть кількість звуків і букв у виділених словах.

— Назвіть можливі варіанти переносу слів колосся, цвітіння.


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Прочитайте прислів’я.

✵ Що маєш казати — наперед обміркуй.

✵ Не хочеш почути поганих і дурних слів — не кажи їх сам.

✵ Умієш говорити — умій слухати.

✵ Дав слово — виконай його.

— Чого навчають нас ці прислів’я?

— Як назвати це одним словом?

— А що таке культура мовлення?


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні поговоримо про культуру мовлення, її характеристики, з’ясуємо, як досягти високої культури мовлення.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Усне виконання вправи 16

— Що ми розуміємо під культурою мовлення?

— Як досягти високої культури мовлення?

— Доповніть схему.— Поясніть, що мається на увазі під точністю (чистотою, правильністю, виразністю мовлення).

2. Вибіркове списування (за вправою 18)

3. Гра-рефлексія «Чи вмію я?»

Виконання вправи 21.

— Яких помилок припускаєтесь ви у спілкуванні з іншими людьми?

— Як запобігти цим помилкам?

— Наведіть приклади правильного й неправильного спілкування.

— Яка різниця між культурою мовлення і культурою спілкування?

— Яке з цих понять ширше?

— Для чого потрібно використовувати у спілкуванні наведені у вправі слова?

— Складіть у парі діалог, дотримуючись правил культури спілкування.

4. Робота зі словниковим словом

— Зверніть увагу на виділене слово на с. 12. Коли його слід вживати?

— А на що треба звернути увагу при написанні цього слова?

— Занесіть слово у свій словничок.

— Складіть і запишіть у зошит речення із цим словом.

— Порівняйте написане вами слово із зразком. Хто записав його безпомилково?

— Пропишіть рядок цього слова, звіряючись із зразком.


V. Закріплення та систематизація знань

1. Колективна робота із вправою 20. Інсценізація діалогу

2. Практична робота у парах (за вправою 19)

— Які правила культури мовлення були порушені?

3. Хвилинка чистопису

Добре слово — як музика.

— Що мається на увазі під «добрим словом»? (Як ввічливе, так і красиве, правильне, виразне слово.)

— Які ознаки характеризують культурне мовлення?


VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

— Чому мову називають безсмертним скарбом народу?

— Яким має бути мовлення?

— Що таке культура мовлення й культура спілкування?

— Як зробити своє мовлення культурним?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VI. Домашнє завдання

Вправа 22, питання на с. 12.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити