РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 51

Тема. Уживання прикметників у художніх творах та в науково-популярних текстах


Мета: вчити учнів розрізняти текст за їх стилістичними ознаками, правильно вживати прикметники у текстах згідно з їх метою; розвивати мовлення дітей, їх творчий потенціал; виховувати інтерес до вивчення рідної мови.

Обладнання: картки із текстами, малюнок дятла.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 198

2. Робота із словниковим словом Гра «Умій слухати і чути»

Учитель чітко вимовляє групу словникових слів з інтервалом 5-8 секунд, щоб учні встигали проговорити кожне слово. Потім слова записують і перевіряють.

Інженер, кілометр, фанера, фартух.

Держава, шеренга, океан, взимку, спочатку.

— Яке слово було новим?

— Яка в ньому «пастка»?

— Які ще слова пишуться за цим правилом?

— Запишіть слово у словнички.

3. Тест із взаємоперевіркою (з дошки)

I варіант

Утвори такі словосполучення з іменниками, щоб прикметники набули переносного значення.

Теплий, гострий, солодкий, чистий.

II варіант

Спиши, замість пропусків встав прикметники-антоніми.

Приголосні бувають __________________ та __________________.

Голосні у словах бувають __________________ та __________________.

Ріки бувають __________________ та __________________.

Зорі бувають __________________ та __________________.


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— У вас на партах лежать картки з текстами. Прочитайте їх, визначте тему й мету кожного.

КАЛИНА

Калина поширена в Україні. З її плодів виготовляють соки. Сік ягід калини поліпшує апетит. Плоди цієї рослини широко використовують і при лікуванні простудних захворювань.

КАЛИНА

Ми живемо в Україні і любимо її гарну і співучу мову, її прекрасних людей, її пишну природу. Наша земля красива і щедра. Росте і жито, і городина, цвітуть квіти. Але особливу любов викликає у нас калина. Росте вона по тінистих лісах, у солов’їних гаях і дібровах. Садять калину і біля хат, щоб весною білим пишним цвітом милувала, а взимку цілющими ягодами від застуди лікувала.

— Що ви можете розповісти про ці тексти?


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні ми розширимо свої уявлення про науково-популярні й художні тексти, а також поговоримо про вживання прикметників у різних типах тексту.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Колективна пошукова робота (за вправою 199)

Завдання 199 (1) виконати усно колективно.

Після цього — робота в групах.

✵ Хто більше знайде прикметників у тексті:

✵ Хто зумів знайти більшу кількість прикметників? Чому?

— Зробіть висновок про вживання прикметників у різних типах текстів.

2. Диференційоване завдання

Учні з недостатньою підготовкою виконують вправу 200.

Сильні учні готують вправу 203.

— Які доповнення можна внести до висновків, зроблених нами до вправи 199? (У художніх текстах прикметники вживаються як у прямому, так і в переносному значенні, а в науково- популярних — тільки у прямому.)


V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота в парах (за вправою 202)

Один учень складає науково-популярний текст, а другий — художній, звертаючись у разі потреби до товариша.

— Хто склав художній текст? А який тип тексту, що його склав...? Доведіть.

2. Самостійна творча робота (вправа 204)

Перевірка — індивідуальне опитування.


VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

— За чим ми сьогодні спостерігали?

— Що ми побачили?

— Що ми можемо розповісти про вживання прикметників у мові і різних типах тексту?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VII. Домашнє завдання

Вправа 201.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити