РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 54

Тема. Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами


Мета: вдосконалювати вміння дітей визначати рід і число прикметників, узагальнити знання про рід і число прикметників; розвивати мовні вміння; виховувати любов до природи. Обладнання: картки індивідуального опитування

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 205

— Як ви визначили рід і число прикметників?

2. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Подані словосполучення зміни за зразком і запиши.

Зразок. Галявина в лісі — лісова галявина.

Пісні солов’я —           

Кора дуба —

Плаття з шовку —       

Хліб із жита —

Визнач рід і число прикметника.


Картка 2

Склади текст з деформованих речень. Добери до нього заголовок. Підкресли прикметники, визнач їх рід і число.

Дівчата, дуже, українські, жінки, і, вишивати, любили, рушники.

Вважали, священними, рушники, вишиті.

Квадрати, зображувані, сонце, символізували, землю, рослини, рідну.

Вишитим, поклонялися, предки, рушникам, наші.


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Виправте текст.

Така дзвінкий глибінь блакиті,

Мов розмальоване емаль,

Верхів’я, золотом облиті,

Ховають стомлений печаль...

Лиш павутиння срібна ниті

Снують мережкою свій жаль.

(В. Кобилянський)

— У чому причина неузгоджень?

— Що ви можете розповісти про рід і число прикметників?


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні ми продовжимо працювати з прикметниками, будемо вчитися визначати рід і число прикметників. Крім того, будемо готуватися до контрольної роботи.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Складання усної розповіді за планом (вправа 216)

— До кожного пункту плану наведіть приклади.

— Які висновки з цієї розповіді можна зробити?

— Звірте свої спостереження із правилом на с. 108.

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

3. Самостійне виконання вправи 214


V. Закріплення та систематизація знань

1. Гра «Будь уважним» (за матеріалом вправи 215)

— Обґрунтуйте вибір закінчень.

2. Хвилинка чистопису

Гарний на вроду — красивий.

— Обміняйтесь зошитом із сусідом, звірте написане із зразком. Розкажіть товаришеві, які буквосполучення в нього вийшли найкраще.

— Знайдіть прикметники, визначте їх рід і число. Доведіть.

3. Вибірковий диктант за варіантами

I варіант — прикметники в однині чоловічого роду.

II варіант — прикметники в однині жіночого роду.

III варіант — прикметники в однині середнього роду.

IV варіант — прикметники у множині.

Щирий, малі, велике, добрий, гарна, веселі, веселе, добра, сонячне, лихе, золоте, щирі, рідна, кривий, глибокий, сумна.

— Доведіть свою точку зору.

— Як можна визначити рід і число прикметника?

— Що ви можете сказати про ланцюжок слів: добрий — добра — добре — добрі? (Це форми одного слова, а не спільнокореневі слова.)


VI. Підсумок уроку

— Що ви тепер вмієте робити?

— Розкажіть, як це можна зробити.

— Що треба буде зробити вдома, щоб підготуватися до контрольної роботи?


VII. Домашнє завдання

Вправа 217, підготуватися до контрольної роботи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити