РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 59

Тема. Закріплення вмінь уживати прикметники в мовленні в різних формах, використовувати прикметники з описовою метою


Мета: вчити відмінювати прикметники, вживати його в мовленні в різних формах, узгоджуючи з іменником в роді, числі й відмінку; розвивати мовлення дітей, уміння вживати прикметники у мовленні з описовою метою; виховувати старанність, наполегливість у навчанні, бажання вчитися.

Обладнання: картки індивідуального опитування.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 225

2. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Провідміняй подані словосполучення в однині. Виділи однакові закінчення прикметників.

Рідний край, рідне місто, рідна хата.

Картка 2

Склади таблицю відмінкових закінчень прикметників чоловічого і середнього роду в однині.

Н. в. (який? яке?) — -ий, -ій, -е, -є

Р. в. (       ) —

Д. в. (      )  —

З. в. (       )  —

О. в. (      )  —

М. в. (       )  —

Картка 3

Запиши словосполучення, поставивши прикметники у відповідних відмінках. Виділи закінчення. Визнач відмінки прикметників.

У (синій) небі.

У (порожній) коридорі.

У (домашній) завданні.

В (останній) ряді.

Осінній (ранку).

(Художній) фільмом.

(Літній) вечір.

(Ранній) осінню.


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

Робота у парах із вправою 226.

— Як визначити відмінок прикметника?

— А для чого необхідно вміти відмінювати прикметник?


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні будемо вчитися відмінювати прикметники і правильно вживати їх у мовленні.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Колективна робота із вправою 228 (1, 2, 3)

Додаткове завдання

— Випишіть словосполучення із третього речення.

2. Диференційоване завдання

Учні з високою швидкістю письма виконують вправу 230.

Учні з недостатньою підготовкою готують вправу 227.


V. Закріплення та систематизація знань

1. Розвиток зв’язного мовлення (за вправою 229)

Можна запропонувати скласти опис товариша, не називаючи його імені. Інші учні намагаються впізнати, кого описано.

2. Коментар до домашнього завдання


VI. Підсумок уроку

— Виправте помилки: пахучий квітка, зелене листки, чудова букет, домашня завдання.

— Чого не знав той, хто складав ці словосполучення?

— Що ви можете розповісти про зв’язок прикметника з іменником?

— Як визначити відмінок прикметника?


VII. Домашнє завдання

Вправа 231, повторити словникові слова.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити