РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 6

Тема. Тема, мета, заголовок тексту


Мета: відновити та систематизувати знання про зв’язне висловлювання; актуалізувати уявлення про характерні ознаки тексту; розвивати вміння визначати тему й мету тексту, добирати заголовок згідно з темою тексту; розвивати діалогічне мовлення дітей; виховувати любов до читання, художньої літератури.

Обладнання: картки індивідуального опитування.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. «Тест-контроль»

Дві пари отримують завдання створити можливі варіанти діалогів у магазині, бібліотеці. Їм надається час на обговорення.

2. Робота із вправою 22

— Виберіть і прочитайте поради, які, на вашу думку, найбільш актуальні для учнів нашого класу.

— Як ви їх розумієте?

— З якою орфограмою ви працювали, вставляючи пропущені літери? Поясніть.

3. Індивідуальне опитування

Картка 1

Запиши правила культури мовлення.

Картка 2

Наведи зразки можливих форм ввічливого звертання.

4. Продовження роботи «Тест-контроль»

Пари представляють складені діалоги. Учні обговорюють й оцінюють результати роботи.

— Що правильно зробили наші друзі?

— Чи всіх вимог до усного мовлення дотримались друзі при складанні діалогів?


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Робота у творчих групах

Клас ділиться на групи. Кожна із груп обирає собі питання із записаних на дошці, на яке вона буде складати відповідь.

— Що таке текст?

— Які ознаки тексту?

— Наведіть зразок висловів, які не можна вважати текстом.

— Складіть коротеньку зв’язну розповідь про свої іграшки.

2. Обговорення результатів роботи груп


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні ми присвятимо урок поглибленню та розширенню наших знань про текст. Які проблеми ви хотіли б висвітлити на уроці?


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Фронтальна робота

— Ознайомтеся з правилом на с. 13.

— Порівняйте його зі складеною нами схемою.

— Що ми не врахували?

— А що таке тема тексту? А мета?

— Який заголовок можна дібрати до тексту, складеного учнями однієї із груп?

— На які свої питання ви отримали відповіді?

2. Колективна робота

Усне опрацювання вправи 23.

3. Хвилинка каліграфії (з дошки)

Книги — джерело знань.

— Проаналізуйте та оцініть свою роботу, порівнявши її зі зразком на с. 13.

— Як ви розумієте зміст цього вислову?

— Якою може бути тема тексту із такою назвою? А мета?


V. Закріплення та систематизація знань

1. Самостійна робота за варіантами

Сильні учні виконують вправу 24.

Учні з недостатньою підготовкою готують вправу 25.

Додаткові завдання

I варіант — розібрати за членами речення останнє речення. Пояснити вживання великої літери.

II варіант — усно визначити частини мови в другому реченні.

— Якої частини мови із вивчених немає в цьому реченні?

2. Колективна творча робота

За вправою 25 (3) — усно.

3. Коментар до домашнього завдання


VI. Підсумок уроку

Вчитель заздалегідь готує дошку до цього етапу уроку, але не відкриває завдання до кінця заняття.


Прийшла осінь. Пожовкли де рева. Дні стали коротшими, а ночі — довшими. Відлетіли перелітні птахи.

Верби сумують над водою. Спить земля під глибоким снігом. Дівчинка хитро посміхається.

— Виберіть і прочитайте текст.

— Чому другий запис не є текстом?

— Визначте характерні ознаки першого тексту.

— Доберіть заголовок.


VII. Домашнє завдання

С. 13, правило; впр. 26 (3, 4, 5).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити