РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 60

Тема. Спостереження за вживанням прикметників у різних типах тексту


Мета: удосконалювати вміння дітей визначати відмінок прикметника за закінченням і формою іменника, організувати спостереження за вживанням прикметників у різних типах тексту; розвивати аналітичні вміння, навички визначати граматичні форми; виховувати спостережливість.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 231

2. Гра «Тест-контроль»

Вчитель на 1 хвилину відкриває запис на дошці.

Спочатку, трамвай, фартух, тролейбус, інженер, фанера.

— В якому слові допущено помилку? Яку?

— Що це за слова?

— Запишіть по пам’яті. Що в них спільного?

— Доберіть прикметники до іменника інженер. Визначте рід і число прикметників.

— У тексті якого типу доцільно використовувати дібрані вами прикметники?


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Визначте закономірність, утворіть пари.

Лікарський, малий, мізерний, солоний, медичний, дрібний, солодкий, невеликий.

— Розкажіть про утворені пари.

— Для чого у мові є синоніми й антоніми?

— У текстах яких типів вони вживаються найчастіше?

— Які ще слова часто використовуються у художніх текстах? (У переносному значенні)

— Утворіть словосполучення «іменник + прикметник» у переносному значенні.


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні будемо спостерігати за вживаннями прикметників у різних типах тексту.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Самостійна робота з підручником (вправа 232 (1, 2, 4))

Завдання 232 (2) виконати коментовано на дошці.

2. Гра «Знавці» (вправа 233)

— Які знання допомогли вам виконати цю вправу?


V. Закріплення та систематизація знань

1. Творча робота (з дошки)

Відновіть вірш, користуючись записаними римами:

_______ ________ весну, (ми любимо)

_________, чудесну, (зелену)

_________ у тучі, (грімницю)

і _________ співучий (дощик)

і _________ широкі, (луки)

і _________ глибокі, (ріки)

і _________ веселе, (поле)

і _________ , (рідні)

і _________ у маю (цвіт)

_______ ________ свою. (всю землю)

(М. Стельмах)

— Знайдіть прикметники.

— Чому у вірші так багато прикметників?

— Що хотів передати нам автор прикметниками?

— Прочитайте вірш виразно.

— Усно визначте рід, число і відмінки прикметників.

2. Робота у парах (за вправою 234)


VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

— Які спостереження ми проводили на уроці?

— Які висновки із своїх спостережень ми зробили?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VII. Домашнє завдання

Вправа 235.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити