РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 73

Тема. Аналіз контрольної роботи. Поняття про числівник як частину мови. Спостереження за функціональною роллю числівників у мовленні


Мета: ознайомити учнів з новою частиною мови — числівником, дати початкове поняття про числівник, його функцію в мовленні, вчити застосовувати знання про числівник на практиці і правильно вживати у мовленні; розвивати інтерес до вивчення природи; виховувати самостійність у навчанні.

Обладнання: орфографічні словнички, малюнок футболіста, етимологічні словники.

ХІД УРОКУ

I. Аналіз уроку


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання— Згадайте, які частини мови ви знаєте. Заповніть схему.

Діти записують іменник, прикметник, дієслово, прийменник, сполучник.

— Хочете дізнатися, які ще існують частини мови?


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні ми познайомимось із новою частиною мови.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Гра «Знайди та поясни»

— Знайдіть відомі вам частини мови.

Дивлюсь, гра, зимовий, у, і, вісім, під, але, другий.

— Які слова викликали у вас утруднення?

— Чому?

— Ці слова — нова частина мови — числівник.

2. Пошукова робота

— Давайте спробуємо дати характеристику словам вісім і другий за планом (вчитель відкриває план, записаний на дошці).

1) Що позначає слово?

2) На які питання відповідає?

3) З якою частиною мови пов’язується?

4) Яким членом речення буває?

Результати роботи вчитель фіксує на дошці.

Як висновок — правило на с. 10. Звернути увагу дітей на те, що числівники бувають порядкові й кількісні.

3. Колективне коментоване виконання вправи 13

— З яким числівником ви зустрілися?

4. Робота зі словниковим словом

— Хто це? (Вчитель вивішує на дошці малюнок футболіста.)

— Подумайте, чому написання слів футбол, футболіст нам пропонують запам’ятати?

— Хто зуміє пояснити цю орфограму? Спробуйте звернутися до етимологічного словника або згадайте свої уроки англійської мови.

— Пропишіть каліграфічно рядок слів футбол і футболіст, підкреслюючи орфограму.

— Занесіть ці слова у словнички.


V. Закріплення та систематизація знань

1. Диференційоване завдання

Сильні учні виконують вправу 14, розподіляючи слова у дві групи. Учні з недостатньою підготовкою готують вправу 16.

Завдання 13 (3) — колективно.

— У чому різниця між кількісними і порядковими числівниками?

2. Самостійна робота із вправою 17

Дівчата — непарні речення; хлопці — парні речення.

Додаткове завдання

— Знайдіть і назвіть тільки кількісні числівники.

3. Розвиток зв’язного мовлення (за вправою 18)


VI. Підсумок уроку

1. Гра «Хто швидше?» (за вправою 12)

Вчитель читає завдання, а учні вказують на потрібний годинник.

— Прочитайте зазначений час іншим способом.

2. Бесіда

— З якою частиною мови ми познайомились?

— Що ви можете розповісти про числівники?

3. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VII. Домашнє завдання

Правило на с. 10, І варіант — вправа 19; ІІ варіант — вправа 14; повторити словникові слова.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити