РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 76

Тема. Займенник як частина мови, його основні ознаки. Особові займенники


Мета: розширювати уявлення дітей про частини мови, познайомити із займенником, з його особливостями, вчити розпізнавати особові займенники, познайомити з граматичною категорією особи; розвивати аналітичні вміння, вміння спостерігати й робити висновки зі спостережень; виховувати інтерес до усної народної творчості, вивчення мови.

Обладнання: таблиця «Особи займенників».

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Прочитайте вірш з дошки.

Ми посіяли горох

Із матусенькою вдвох.

Ми посіяли горох.

А минуло кілька днів —

Він зійшов, зазеленів.

Буду їсти залюбки

Я з горохом пиріжки.

— Скільки речень у вірші?

— Знайдіть граматичну основу кожного речення.

— Що помітили цікавого? (Підмети — слова ми, він, я.)

— До якої частини мови можна віднести ці слова?

— Чи всі думають, що це — іменники?

— А в кого інша думка? Поділиться нею.


III. Оголошення теми і мети уроку

— Спрогнозуйте тему нашого уроку.

— Правильно, ми познайомимось із новою частиною мови — займенником.

— Хто може пояснити, як утворилося слово займенник?


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Самостійна робота із правилом на с. 19.

— Прочитайте правило.

— Що ви дізналися про займенник?

— Якщо займенник замінює іменник, прикметник та числівник, то якими граматичними категоріями він може характеризуватися? (Відповіді дітей вчитель фіксує на дошці.)

— Кожна група проведе дослідницьку роботу із займенниками і дасть відповідь на поставлене питання. (Вчитель видає групам завдання на картках.)

1 група. Кого в діалозі можуть позначати займенники?

Я —

Ти —

Він, вона, воно —


2 група. Чи мають займенники категорію числа? Розподіліть займенники у дві групи: я, ми, ти, ви, він, вона, вони, воно.

Однина              Множина


3 група. Чи можна визначити у займенника рід?

Я, ми, він, вона, ти, воно, ви, вони.


4 група. Чи змінюються займенники за відмінками? Провідміняйте займенники.

Н. в.   Я      Вони

Р. в.

Д. в.

З. в.

О. в.

М. в.


5 група. Яка роль займенників у реченні? Знайдіть займенники, визначте їх роль у реченні.

У нього були великі сині очі.

Я попросив товариша принести мою книгу.


3. Обговорення результатів досліджень (з використанням таблиці «Особові займенники»). Результати оформити у вигляді опорної таблиці-пам’ятки.


Займенник

Хто? який? скільки?

Вказує предмет, ознаку, кількість, але не називає.

Має особи:

1 особа — хто говорить — я, ми;

2 особа — з ким говорять — ти, ви;

3 особа — не бере участь у розмові — він, вона, воно, вони.

Змінюється за числами і відмінками.

Має рід (в однині 3-ї особи):

він — чоловічий рід;

вона — жіночий рід;

воно — середній рід.

В реченні — підмет або другорядний член


V. Закріплення та систематизація знань

1. Вибіркова робота за варіантами (вправа 30)

I варіант — виписати займенники з першого речення.

II варіант — виписати займенник з 2, 3, 4 речення.

III варіант — виписати займенник з 5, 6, 7 речення.

2. Робота в парах (за вправою 38)

Перевірка — фронтально.

3. Розвиток зв’язного мовлення. Самостійна усна робота за вправою 31

— Виберіть і прочитайте тільки ті речення, в яких виправлені недоліки. Поясніть.


VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

— Розкажіть, з чим сьогодні познайомились.

— А що навчились робити?

— У вправі 39 прочитайте той рядок, де є тільки особові займенники.

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VII. Домашнє завдання

Правило на с. 19; вправа 29 (усно); вправа 40 (письмово).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити