РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 81

Тема. Займенники 3-ї особи однини і множини


Мета: поглиблювати та поширювати знання про особові займенники, виробляти вміння розрізняти займенники 3-ї особи та їх відмінкові форми, актуалізувати та закріпити знання про текст; розвивати вміння спостерігати, порівнювати й робити висновки, розвивати навички самоперевірки; виховувати самостійність, наполегливість та уважність у навчальній діяльності.

Обладнання: картки індивідуального опитування.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Індивідуальна перевірка вправи 57

2. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Запиши речення, узгоджуючи займенники, що стоять у дужках, з іншими словами у реченні.

Мова йшла про (я, ти). Ми подружилися (ти). На уроці вчителька запитала про (я, ти). Батько подарував лижі (ми, ви).

Картка 2

Запиши замість питань займенники, узгоджуючи їх з іншими словами.

Дивився (на кого?) я, ти. Розмовляв (з ким?) я, ми. Сміявся (з кого?) ти, ви. Зайшов (після кого) я, ти, ми. Вибачився (перед ким?) ми, ви. Приїхали (до кого?) ми, я. Привітався (з ким?) ти, я.

Картка 3

Перебудуй текст, замінивши першу особу однини на другу особу однини. Визнач відмінок займенників.

Я блукав по весняному лісі. Настрій у мене був піднесений. Я радів весні. Та раптом мені почулося жалібне попискування.

На лісовій стежині я побачив зайчика, який потрапив у сільце. Він дивився на мене вологими очима і тремтів від страху. Моє дитяче серце підказало, як треба діяти...

Зайчик зупинився, вдячно подивився на мене і подався геть.


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Давайте згадаємо, з яким матеріалом ми познайомились, вивчаючи тему «Займенник».

— Що цікавого помітили ми у відмінюванні займенників 1-ї (2-ї) особи?

— Як ви думаєте, з чим нам залишилося познайомитися?


III. Оголошення теми й мети уроку

— Отже, сьогодні ми познайомимось із відмінюванням займенників 3-ї особи. А що ми будемо вчитися робити?


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Колективне виконання вправи 58

— Зверніть увагу на таблицю відмінювання займенників 3-ї особи у вправі 59.

— Що цікавого помітили?

— Прочитайте правило на с. 34. Чи підтверджує воно наші спостереження?

2. Самостійна робота із вправою 60

— Що цікавого ви можете розповісти про відмінювання займенників 1-ї особи? 3-ї особи?

3. Гра «Знавці»

— Усно складіть словосполучення дієслова та займенника, використовуючи займенники 3-ї особи.

Сказати (кому?)

Пишатися (ким?)

Спитати (кого?)

Біг (перед ким?)

Піклуватися (про кого?)

— Усно визначте відмінки займенників.

— Що ви можете розповісти про правопис займенників 3-ї особи з прийменниками?


V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота в парах (за вправою 64)

Відгадки: луна, ввічливість, піддаття.

Слово піддаття пояснити, потім колективно розібрати за будовою.

— Який спосіб творення цього слова?

3. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VI. Підсумок уроку

1. Вибірковий диктант

— Запишіть тільки займенники.

Час не віл, його не налигаєш. Дерево живе, хоча з нього й осипається листя. Мало на ворога злиться — треба з ним битися. Щоб віл допомагав тобі, доглядай за ним.

Перевірка — фронтально.

— Який займенник зайвий у цій групі? Чому?

— Що цікавого дізналися про відмінювання займенників 3-ї особи?


VI. Домашнє завдання

Вправа 61 або 65.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити