РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 86

Тема. Неозначена форма дієслова


Мета: познайомити дітей з початковою формою, її граматичними особливостями, вчити утворювати неозначену форму дієслова; розвивати мовні вміння, виховувати любов до природи.

Обладнання: картки індивідуального опитування, орфографічні словники.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 84

2. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Прочитай текст. Випиши дієслова. Став до них у дужках питання.

Низько пливуть над лісом сірі хмари. Сиплеться на землю сухий сніг. Снігова хуртовина лякає диких тварин. Лисиці ховаються у глибокі нори. Ведмежі сім’ї сплять у барлогу під м’яким снігом. У лісі панує тиша.

Картка 2

Спиши речення. Підкресли дієслова, вжиті в переносному значенні.

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива.

Чорна хмара з-за лиману

Небо, сонце криє,

Сіре море звірюкою

То стогне, то виє.

Пишається калинонька, явір молодіє.

Картка 3

До поданих дієслів добери антоніми. З однією з пар склади й запиши речення.

Позичати —

Брати —    

Будувати —

Присипляти —                                 

Начинати —                                    

Відкручувати —

Гріти —      

Забороняти —


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Робота з опорною схемою

— Користуючись схемою, складеною на минулому уроці, складіть розповідь про дієслово.

— Хто хоче розповісти?

2. Встановлення закономірності груп

На столі — стіл

Під деревом — дерево

Синього — синій

Сміється — ?

Писав — ?

— Встановіть закономірність кожної пари і заповніть пропуски. (До кожного зі слів дібрали початкову форму.)

— Чому не можете заповнити пропуски? (Тому що не знаємо, яка форма дієслова є початковою.)


III. Оголошення теми і мети уроку

— Сформулюйте тему нашого уроку. (Початкова форма дієслова)

— Правильно. Сьогодні познайомимось із початковою формою дієслова, дізнаємось, як вона називається, які граматичні ознаки має, будемо вчитися її утворювати.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Колективне усне виконання вправи 88

Як висновок після виконання вправи — правило 1 на с. 48.

2. Дослідницька робота

— Спробуємо визначити граматичні ознаки неозначеної форми. І одна з найголовніших ознак — питання.

— Випишіть із правила дієслова в неозначеній формі, у дужках запишіть питання до них. Що помітили?

— Подивіться ще раз на дієслова. Що є однакового у їх будові? (Всі вони закінчуються на -ти, крім ходить.)

— Спробуйте визначити число цих дієслів.

— Отже, давайте зробимо висновок про граматичні ознаки неозначеної форми. (Вчитель фіксує на дошці.)

Неозначена форма дієслова

1) Початкова форма дієслова.

2) Відповідає на питання що робити?

3) Неможливо визначити число і час.

4) Закінчується на -ти, -ть.

— Прочитайте правило 2 на с. 48.

— Які доповнення можна внести до нашої опорної схеми? (Питання що зробити?; це є незмінна форма; не вказує на особу; після закінчення -ти, -ть можливий постфікс -ся, -сь.)


V. Закріплення та систематизація знань

1. Гра «Пошук» (усно), за вправою 89

— Знайдіть всі дієслова в неозначеній формі. Доведіть, що це так.

— Як впізнати неозначену форму дієслів?

2. Самостійна робота із вправою 90

— Спишіть, підкресліть дієслова в неозначеній формі.

— Чому в прислів’ях і приказках найчастіше використовують дієслова в неозначеній формі? (Тому, що вони стосуються усіх, а не когось конкретно.)

3. Робота зі словниковим словом

— Відгадайте, що це за слово: с _ гн _ л. (Сигнал)

— Заповніть пропуски. А хто вважає інакше? (Сигнал — сегнал)

— Чому у нас виникли суперечності під час його написання?

— Зверніться до орфографічного словника, з’ясуйте правопис цього слова.

— Запишіть слово у свій словничок, підкресліть літеру, яку будете запам’ятовувати.

— Утворіть словосполучення: «сигнал + дієслово в неозначеній формі».

— Запишіть утворені словосполучення. Що треба при цьому пам’ятати?


VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

— З чим сьогодні познайомились?

— Виберіть із дієслів, записаних на дошці, дієслова в неозначеній формі.

Пише, писав, писати, буде писати, писатиме, написати, пишуть.

— За якими ознаками ви впізнали дієслова в неозначеній формі?

— Утворіть спільнокореневі дієслова в неозначеній формі.

Спів —

Гра —                       

Плач —                     

Крик —

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VII. Домашнє завдання

Правила на с. 48; вправа 91; повторити словникові слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити