РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 88

Тема. Змінювання дієслів за числами


Мета: виробляти в учнів вміння визначати число дієслова і змінювати дієслова за числами, вдосконалювати навички роботи з текстом; розвивати вміння користуватися розділовими знаками у реченні з однорідними членами речення; виховувати любов до природи, захоплення її красою.

Обладнання: репродукції картин І. К. Айвазовського.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 94

Поки вчитель усно індивідуально перевіряє розподіл слів у стовпчики за часовими формами, один учень записує на дошці виділені речення, розставляє розділові знаки, пояснює їх.

— Як розрізнити часові форми дієслів?

2. Гра «Закінчи речення»

✵ Початковою формою дієслова є...

✵ -ти-, -ть- у кінці дієслів називаються.

✵ Найчастіше дієслово в реченні пов’язане з...

✵ В реченні дієслово виступає...


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

Визначення закономірності груп.

Книжка

хмари

місто

вони

я

швидкі

синій

вулиці

зелене

села

він

ви

солона

смішні

земля

залізні


— Розкажіть про число іменників, прикметників, займенників.


III. Оголошення теми й мети уроку

— Спрогнозуйте теми й мету уроку.

— На які питання нам потрібно знайти відповіді? (Чи змінюються дієслова за часами? Якщо змінюються, то як?)

— Крім того, ми повторимо речення з однорідними членами, розділові знаки у них.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Самостійна творча робота у парах

— Спишіть дієслова з дошки, визначте їх число, спробуйте змінити число дієслів.

Читав, граються, буду фарбувати.

— Дайте відповіді на питання, які ми поставили собі на початку уроку. (Дієслова змінюються за числами незалежно від часу. Система змінювання за числами дієслів аналогічна системі змінювання іменників та інших частин мови.)

— Порівняйте свої висновки із правилом на с. 52.

— Чи залежить число дієслова від часу дієслова?

2. Самостійна робота з підручником (вправа 95)


V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота з репродукціями картин

— Яку тему обрав для своїх картин художник І. К. Айвазовський?

— Тому його називають «мариністом» (від латинського слова «marinus» — морський).

— Чи однакове море на його картинах?

— Доберіть дієслова, які розповідають про море, до першої (другої) картини.

—  В якому числі вони стоять?

— Змініть усно число дієслів.

2. Колективна робота із вправою 96

— Прочитайте опис моря, складений М. Коцюбинським.

— До якої картини І. К. Айвазовського він підходить?

— Прочитайте завдання до вправи. Давайте виконаємо її колективно коментовано.

Завдання 3 запропонувати виконати самостійно.

3. Робота з текстом (за вправою 97)

— Визначте усно число і час дієслів.

— Які дієслова вжиті в переносному значенні? Чому?


IV. Підсумок уроку

1. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

2. Гра «Я — тобі, ти — мені»

— Поверніть мені дієслово, змінивши число: любить, поведуться, потопали, кричав, йдуть, хвалив, запалають, посміхається.

— Що ви можете розповісти про час дієслів?


VII. Домашнє завдання

Правило на с. 52 вправа 98.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити