РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 89

Тема. Дієслова, що виражають незавершену та завершену дію


Мета: ознайомити учнів з новою граматичною ознакою дієслова, провести спостереження за виражальними ознаками дієслів, що означають незавершену та завершену дію, їх істотними ознаками; розвивати мовлення дітей; виховувати навички збереження життя.

Обладнання: картки із дієсловами для гри, картки індивідуального опитування.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Конкурс творів-фантазій «Якби птахи і звірі вміли говорити»

Діти зачитують свої твори.

2. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Спиши. Визнач час, число дієслів.

Мов лебединий пух, паде

Дрібний сніжок спроквола.

Як збудиться — то все буде

Білесенько довкола.

(Б. Лепкий)

Картка 2

Випиши дієслова минулого часу. Визнач їх число.

Була весна, щедра, мила,

Промінням грала, сипала квітки.

Все ожило, усе загомоніло.

Зелений шум, веселая луна.

Прилинув вітер і в тісній хатині

Він про весняну волю заспівав.

У вікно заглянули від яблуні гілки,

Посипались біленькі квітки.

Картка 3

Випиши, розкриваючи дужки, спочатку дієслова, що пишуться з не окремо, а потім ті, що пишуться разом.

(Не)хтувати, (не)читати, (не)валити, (не)навидіти, (не)здужати, (не)відступати, (не)говорити, (не)співати, (не)вгавити, (не) заважати.

Картка 4

Спиши текст. Підкресли дієслова із -ся, добери до них початкову форму.

БІДА МОВЧИТЬ

Літали горобчики, гралися та й знайшли на смітнику три конопляні зернятка. Засперечалися. І почали битися.

Та так б’ються, та так скубуться, аж догори скачуть, аж пір’я з них летить...


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Користуючись схемою, встановіть зв’язки у реченнях.


Могутній дуб радів яскравому сонцю.Зрадів соловейко у зеленому гаю.


image42

 

— Чим схожі, а чим різняться дієслова радів і зрадів?

— Поміркуйте, яка дія закінчилася.


III. Оголошення теми й мети уроку

— То з чим сьогодні будемо знайомитись?

— А що будемо вчитися робити?

— Як ви думаєте, а дієслова майбутнього часу можуть позначати завершену дію?

— Тож давайте перевіримо.


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Пошукова робота (за матеріалом вправи 99)

— Які висновки ви можете зробити з цієї вправи?

— Чи може дієслово в майбутньому часі позначати завершену дію?

— А в теперішньому?

— Звірте свої висновки із правилом на с. 54.

2. Колективне коментоване виконання вправи 100

— А чи можуть дієслова в неозначеній формі позначати завершену дію?

— Порівняйте будову дієслів неозначеної форми. Як передається завершеність дії?


V. Закріплення та систематизація знань

1. Творча робота за варіантами

— З дієслів, записаних на дошці, утворити:

I варіант — всі можливі форми незавершеної дії;

II варіант — всі можливі форми завершеної дії.

Говорити, писати, читати.

Наприклад:

I варіант — говорити — говорив, заговорив, буде говорити, говоритиме.

II варіант — говорити — заговорив, заговорить.

— Чому дієслів, що виражають незавершену дію, виходить більше? (Тому що в теперішньому часі дієслово завжди виражає тільки незавершену дію.)

2. Хвилинка каліграфії

бе бере же береже б

Береженого і Бог береже.

— Як ви розумієте цю приказку?

— А які небезпечні ситуації можуть чатувати на нас у повсякденному житті? Як їм запобігти?

— Яку дію виражає дієслово в цій приказці?

— Змініть його так, щоб воно виражало завершену дію.

3. Робота із текстом (за вправою 101)

— А як би ви діяли у такій ситуації?

— Завдання 3 виконайте самостійно.

4. Робота із словниковими словами


VI. Підсумок уроку

1. Гра «Знайди пару»

Декілька учнів отримують картки із дієсловами: летіти, злетіти, грюкати, грюкнути, малювати, змалювати, перемальовувати, перемалювати, зчищати, зчистити.

За командою вчителя вони збираються парами «незавершена дія + завершена дія».

Учні класу перевіряють правильність виконання завдання.

— З чим ми сьогодні познайомились?

— Яку особливість мають дієслова теперішнього часу?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


VII. Домашнє завдання

Правило на с. 54; вправа 102.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити