Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

з/п

Тема уроку

Дата

Мова і мовлення (3 год)

1

Мова — безсмертний скарб народу

 

2

Збагачення мови новими словами

 

3

Культура мовлення і спілкування

 

Текст (10 год)

4

Закріплення поняття про будову тексту. Тема, мета висловлювання. Заголовок

 

5

Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті

 

6

Засоби зв’язку речень у тексті

 

7

Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті

 

8

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-розповідь за темою «Яскраві враження від літніх канікул»

 

9

Особливості змісту та побудови тексту-міркування

 

10

Особливості текстів-описів. Мета цих текстів

 

11

Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів

 

12

Замітка до газети. Узагальнення знань і вмінь за розділом «Текст»

 

13

Перевірна робота. Диктант № 1

 

Речення (8 год)

14

Аналіз перевірної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією

 

15

Основа речення. Діалог

 

16

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Ромашки»

 

17

Зв’язок слів у реченні

 

18

Однорідні члени речення

 

19

Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників

 

20

Закріплення знань про однорідні члени речення

 

21

Перевірка знань з мови («Мова і мовлення». «Текст». «Речення»)

 

Слово. Значення слова. Частини мови (4 год)

22

Аналіз перевірної роботи. Слово. Значення слова

 

23

Значущі частини слова. Розрізнення спільнокореневих слів і форм одного й того самого слова

 

24

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору на основі вражень від екскурсії «Краса осіннього парку»

 

25

Поділ на групи слів, що належать до різних частин мови. Службові слова

 

Іменник (18 год)

26

Повторення вивченого про іменник як частину мови

 

27

Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників

 

28

Рід і число іменників

 

29

Відмінювання іменників. Початкова форма іменника

 

30

Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями

 

31

Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини

 

32

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання письмового твору-опису за картиною К. Білокур «Соняшники»

 

33

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині

 

34

Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (я) в родовому відмінку

 

35

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

 

36

Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини

 

37

Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини

 

38

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

 

39

Правопис закінчень іменників у множині

 

40

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Осінь за вікном чарівну казку пише»

 

41

Перевірна робота. Аудіювання. Правопис закінчень іменників у множині

 

42

Уживання іменників з прийменниками в різних відмінках

 

43

Перевірка знань з мови («Іменник»)

 

Прикметник (21 год)

44

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про прикметник як частину мови

 

45

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників

 

46

Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: науковому і художньому

 

47

Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні

 

48

Урок розвитку зв’язного мовлення. Пташка красна пір’ям, а людина — добрими справами. Твір-роздум

 

49

Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками

 

50

Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами

 

51

Перевірна робота. Диктант № 2

 

52

Аналіз перевірної роботи. Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині

 

53

Вправи на визначення відмінка прикметника в реченні

 

54

Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст

 

55

Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-

 

56

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ

 

57

Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників

 

58

Уживання прикметників для всебічної характеристики предметів

 

59

Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду

 

60

Відмінювання прикметників у множині

 

61

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині

 

62

Перевірна робота. Контрольне списування

 

63

Узагальнення і систематизація знань і вмінь за темою «Прикметник»

 

64

Урок розвитку зв’язного мовлення. Порівняльний опис дерев. Складання казки за поданим планом і опорними словами «Горобина і ялина в зимовому лісі»

 

 Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити