Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 15. ОСНОВА РЕЧЕННЯ. ДІАЛОГ

Мета: закріплювати знання учнів про підмет, присудок як граматичну основу речення; розвивати вміння визначати в реченні його основу й установлювати зв'язок слів між словами в реченні; здійснити перевірку діалогічного мовлення; виховувати шанобливе ставлення до співрозмовника.

Хід уроку

I.      ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.     АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.     Перевірка домашнього завдання (вправа 53, с.30)

—    Зачитайте, які спонукальні речення ви виписали з тексту вправи.

—    Які вони за інтонацією?

Один учень записує звукову модель виділеного слова на дошці.

Решта обмінюються зошитами та виконують взаємоперевірку виконаного завдання.

2.     Вправа «Знаки загубилися»

—    Прочитайте текст, розставляючи потрібні розділові знаки в кінці речень.

—    Поясніть свій вибір.

Молода берізка вибігла на узлісся і зупинилася чого це вона так відірвалася від своїх подруг мабуть, зрозуміла, що тут більше простору і сонячного проміння ось чому вона і вища і кучерявіша від інших беріз рости, берізко, звеселяй землю своєю красою.

—      Випишіть спонукальне речення.

—      Підкресліть у ньому звертання. Поясніть розділові знаки.

—      Які види речень за метою висловлювання ви ще знаєте?

—      Наведіть власні приклади.

3.       Каліграфічна хвилинка

по осе ред посередині

—     Запишіть каліграфічно.

У місті побудували парк, посередині якого бив фонтан.

4.      Загадки-жарти

✵                  Що стоїть посеред землі? (Літера М)

✵                  Що стоїть посередині Харкова? (Літера К)

✵                  Що стоїть посередині Дністра? (Літера С)

✵                  Що стоїть між буквами А і Б? (Літера І)

III.      ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—     Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над темою «Речення»; пригадаємо, як називаються головні слова в реченні;  будемо встановлювати зв’язок слів у реченні за допомогою питань, а також перевіримо ваші вміння складати діалоги.

IV.     СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.       Списування з граматичним завданням. Вправа 54 (с. 30-31)

Учні читають текст вправи та добирають до нього заголовок.

—       Спишіть виділені речення.

—       Підкресліть у них головні члени речення.

2.      Бесіда за таблицею «Члени речення»

        

—     Що таке граматична основа речення?

—     На що вказує підмет? На які питання він відповідає?

—     Що виражає присудок? На які питання відповідає присудок?

3.      Вибіркове списування. Вправа 55 (с.31)

Самостійне читання тексту учнями

—     Який заголовок можна дібрати до цього тексту?

—     Випишіть з кожного речення головні члени.

—     Прокоментуйте свій вибір.

Виписування іменників із залежними від них прикметниками

Гайок (який?) невеличкий; руку (яку?) важку; листя (яке?) жовте; накриттям (яким?) пишним, золотим; шар (який?) товстий, м’який; листя (яке?) нове.

4.     Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.      Усне виконання вправи 56 (с. 37)

Учні читають речення та називають його граматичну основу.

—    Які слова автор уживає у переносному значенні? (Збіжить вода; вербичка схилилась; день милується і тішиться; дзвеніли роси; купаються зірки)

—     Спробуйте дібрати до них синоніми.

2.       Робота з пам'яткою «Як вести діалог»

ПАМ’ЯТКА

1.      Дотримуйте теми й мети спілкування.

2.      Під час спілкування не перебивайте співрозмовника.

3.      Будуйте репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку.

4.      Слухайте зацікавлено й доброзичливо.

5.       Дбайте про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника.

6.       Дотримуйте етикетних норм і правил поведінки під час діалогу.

3.       Робота в групах

1-ша група

Складіть діалог за початком, використовуючи додаткову інформацію.

—       Мар’янко, подивись на оце диво!

—       Яке диво?

—       Дивись, які маленькі вогники виблискують на небі!

—       Ні, Михайлику, це не вогники, а зорі. А зорі — це космічні тіла. А якщо ти уважно подивишся на небо, то побачиш скупчення зірок. Це...

Цікаві факти

Існують місця скупчення зірок. Люди «розділили» небо на 88 ділянок, назвали їх сузір’ями і дали їм імена героїв давніх міфів, легенд, казкових істот, наприклад, Козерог, Стрілець, Риби, Волопас, Телець, Мала Ведмедиця, Велика Ведмедиця. Два останніх сузір’я мають форму ківшика з ручкою.

2-га група

Складіть діалог за описаною ситуацією.

Ситуація: новенька учениця (учень) у класі, розмова на перерві.

Мета спілкування: познайомитися з однокласницею (однокласником).

Уживайте слова: з якої школи, міста, що сподобалось, найцікавіші предмети, захоплення.

3-тя група

—     Розіграйте діалог за змістом прочитаного тексту.

КОШЕНЯ І МИШКА

Подружилися кошеня і мишенятко. Повернулося кошеня додому, а мама питає: «Що за гарний запах ти із собою принесло?». Котик відповідає: «Так пахне мій друг мишеня!». «Дуже добре,— відказує кішка. — Коли ітимеш до власного Смачного приятеля, поклич мене!».

Цієї миті миша питає у своєї дитини: «Що за гидкий запах ти принесло?». Мишенятко пояснило: «Я гралося із кошеням!». «Та це ж загибель наша!» — злякалася й розгнівалася миша.

4.    Презентація складених діалогів

5.    Аналіз допущених помилок

VI.    ПІДСУМОК УРОКУ

Метод «Мікрофон»

✵                Сьогодні на уроці я навчився (навчилася)...

✵                Найбільше мені запам’яталося...

✵                Я зробив (зробила) для себе такі висновки...

✵                Найбільше мені сподобався діалог..., тому що...

VII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 57, с. 31.

 


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити