Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 17.  ЗВ'ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

Мета: закріпити вміння учнів визначати основу речення та встановлювати зв'язки між словами в реченні; розвивати вміння поширювати речення словами і словосполученнями, складати речення за поданими схемами; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати культуру писемного мовлення.

Хід уроку

I.     ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.     АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.      Перевірка домашнього завдання (вправа 57, с. 3і)

—       Зачитайте списані речення.

—        Які головні члени ви підкреслили в кожному реченні.

Фронтальна перевірка звукових моделей, які склали учні до виділених слів

—       Чому в слові зів’ялі різна кількість звуків і букв, а у слові кучеряві — однакова?

2.       Каліграфічна хвилинка

Дд дд до по об ба ач че єн ння —- Прочитайте і запишіть каліграфічно.

         

—       Доберіть до поданого слова:

синоніми (до зустрічі, бувай),

антоніми (привіт).

—        Складіть з поданим словом речення, різні за метою висловлювання та інтонацією.

3.         Фронтальне опитування

—         З чого складається наше мовлення? (З речень)

—         З чого складаються речення? (Зі слів)

—         Що є граматичною основою речення?

—         Які члени речення, крім головних, ви знаєте? (Другорядні члени речення)

III.         ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—          Сьогодні на уроці ми будемо поширювати речення за допомогою другорядних членів речення; складати речення за поданими схемами; встановлювати зв’язки між словами в реченні.

IV.       СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Колективна робота. Вправа 58 (с. 32)

Учні читають текст та розмірковують над першим завданням до вправи. (Слід змінити форму слова, поданого у дужках.)

Коментоване списування третього абзацу

—        За допомогою чого можуть зв’язуватися слова? (За допомогою закінчення)

—        Які слова автор уживає у переносному значенні?

—        Підкресліть їх.

2.        Коментоване виконання вправи 59 (с. 32)

—       Прочитайте виразно текст.

—       Про що йдеться у другому завданні вправи?

—      Учні на дошці записують словосполучення та за допомогою питань установлюють зв’язок між словами.

Підказочка.  Дивись на зразок, поданий у підручнику.

—       Назвіть словосполучення, у яких слова зв’язані між собою тільки за допомогою закінчень.

3.        Фізкультхвилинка

V.       УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.        Самостійна робота. Вправа 60 (с. 32-33)

Перевірка виконаної роботи

—       Які букви ви вставили у пропущених словах?

—        Правопис яких слів ви змогли перевірити за допомогою правила?

—        Правопис яких слів можна перевірити тільки за словником?

2.         Установлення зв'язку між словами у реченні

—         Прочитайте останнє речення вправи 60.

—         Визначте тип речення за метою висловлювання та інтонацією.

—         Установіть зв’язок між членами цього речення.

Висновок. Слова в реченні зв’язують між собою за допомогою питань.

3.         Складання речень за поданими схемами. Вправа 61  (с. 33)

—         Які члени речення залежать від підмета? На які питання вони відповідають?

—        Які члени речення залежать від присудка? На які питання вони відповідають?

—         Запишіть складені речення.

4.          Гра «Розсипанка»

—         З поданих слів складіть речення.

Земля, випливати, з-за, край, сонце.

Хмари, від, проміння, сонячний, спалахнути.

Мороз, ранок, дихає.

—        Підкресліть словосполучення, в яких слова зв’язані між собою за допомогою закінчень.

Міркуйте так. У словосполученні сонячного проміння слова зв’язані за допомогою закінчення -ого.

—       Яке зі складених речень відповідає схемі?

         

5.       Робота в парах. Вправа 62 (с. 33)

Самостійне читання тексту учнями

—      А що ви знаєте про бабине літо? Розкажіть про це своєму однокласнику.

VI.      ПІДСУМОК УРОКУ

—       Що нового дізналися на уроці?

—       Під час виконання яких завдань зазнали труднощів?

—       З якою метою ми поширюємо речення словами і словосполученнями?

VII.       ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 62 (2), с. 33.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити